افشای اطلاعات در بازار اولیه


پول‌نیوز - رئیس سازمان بورس اوراق بهادار گفت: افشای صورتهای مالی ٢٣١ نهاد عمومی غیردولتی صورت گرفته و سازمان بورس به کمک مجلس به دنبال آن است که شرکتهای بیشتری صورتهای مالی خود را افشا کنند.

شاپور محمدی در نشست خبری در جمع خبرنگاران از راه اندازی سامانه معاملات بورس از شنبه هفته جاری خبر داد و گفت: سامانه معاملات بورس به روز رسانی شده است و در افشای اطلاعات در بازار اولیه کنار آن، سامانه جامع نظارت بازار سرمایه راه اندازی شده است.

افشاي اطلاعات ٢٣١ نهاد عمومي غيردولتي

رئيس سازمان بورس اوراق بهادار گفت: افشاي صورت‌هاي مالي ٢٣١ نهاد عمومي غيردولتي صورت گرفته و سازمان بورس به کمک مجلس دنبال آن است که شرکت‌هاي بيشتري صورت‌هاي مالي خود را افشا کنند. به گزارش مهر، شاپور محمدي در نشست خبري در جمع خبرنگاران از راه‌اندازي سامانه معاملات بورس از شنبه هفته جاري خبر داد و گفت: سامانه معاملات بورس به‌روزرساني و در کنار آن، سامانه جامع نظارت بازار سرمايه راه‌اندازي شده است. او گفت: ساماندهي بازار بدهي و کمک به کاهش نرخ اوراق در بازار ازجمله اقداماتي بوده است که رخ داد و در کنار آن اختيار خريد و فروش در بازار سهام و سکه نيز اکنون در بازار وجود دارد؛ ضمن اينکه اصلاح سازوکارهاي عرضه‌هاي اوليه نيز صورت گرفته است تا به حرف‌و‌حديث‌هاي عرضه‌هاي اوليه پايان داده شود. رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از اصلاح توقف و بازگشايي نمادها از 10 روز آينده خبر داد و گفت: در صندوق‌هاي با درآمد ثابت، تا ۹۰ درصد سپرده‌گذاري مي‌کردند که بايد به ۵۰ درصد برسند؛ درحالي‌که اکنون به ۷۰ درصد رسيده‌اند. او اظهار كرد: صدور يونيت‌هاي واحدهاي صندوق‌ها در شعب بانک‌ها ممنوع است و شعب حق صدور واحدهاي صندوق‌ها را ندارند؛ ضمن افشای اطلاعات در بازار اولیه اينکه برقراري حد اعتباري براي کارگزاران براي پوشش ريسک در اتاق پاياپاي نيز صورت گرفته و اکنون تعادل در پذيرش شرکت‌ها نيز برقرار است. معاون وزير اقتصاد گفت: يکي از کارهايي که در کشور بايد رخ دهد، اين است که ماليات، کارمزدها و کارمزد ارکان بازار کاهش يابد که اکنون اين اتفاق رخ داده است؛ البته راه‌اندازي معاملات الگوريتمي نيز در دستور کار قرار گرفته تا بازار از نقدشوندگي بهتري برخوردار شود. او درباره کاهش محدوديت‌ها در سبدگرداني‌ها نيز گفت: اين موارد در دستورالعمل‌ها اصلاح شده و در کنار آن، تجميع مجوز کارگزاري‌ها از ٢٣ مجوز به هشت مجوز است که اکنون اجرائي شده؛ ضمن اينکه افشاي صورت‌هاي مالي ٢٣١ نهاد عمومي غيردولتي نیز صورت گرفته و سازمان بورس به کمک مجلس دنبال آن است که شرکت‌هاي بيشتري صورت‌هاي مالي خود را افشا کنند. محمدي از راه‌اندازي سايت تنقيح قوانين و مقررات بازار سرمايه خبر داد و گفت: قوانين با آخرين دستورالعمل‌ها منتشر شده است که سرمايه‌گذاران بايد در اين زمینه براي دريافت موارد قانوني به اين سايت مراجعه کنند. رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينکه اوراق منفعت، اوراق اجاره و ساير ابزارهاي مالي اسلامي در دست اجرا است، گفت: بايد در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي نيز اقدامات بيشتري صورت گيرد. اين در حالي است که الزام به شفافيت از طريق افشاي صورت‌هاي مالي و اطلاعات واقعي در دستور کار است که اين امر باعث مي‌شود شفافيت نيز بيشتر شود. بايد اطلاعات صنعت نيز تحليل شود؛ پس صنايع بايد از طريق رسانه‌ها تحليل شوند که اين کار از طريق کانون نهادهاي سرمايه‌گذاري کار پيش خواهد رفت. او افزود: الزام به اجراي «آی‌اف‌آر‌اس» نيز همچنان در دست پيگيري است و درعين‌حال با رسانه‌هاي متخلف نيز براي صيانت از حقوق رسانه‌هايي که سالم کار مي‌کنند، برخورد مي‌شود؛ ضمن اينکه در مراجع قضائي پرونده افرادي را داريم که معاملاتي را از طريق غيرقانوني انجام مي‌دهند و اطلاعات غلط مي‌دهند. محمدي از سرمايه‌گذاران درخواست کرد که در خريد خود به عوامل بنيادي يعني سودآوري شرکت توجه کنند؛ البته تحليل فني و تکنيکي هم در بازارهاي دنيا پذیرفته شده که آن را نیز نفي نمي‌کنيم، ولي بايد ريسک‌هاي صنايع را هم در نظر گرفت. معاون وزير اقتصاد به سرمايه‌گذاران توصيه کرد در تحليل‌هاي خود به تحليل جهاني، تحليل داخلي، تحليل صنايع، تحليل بازار و به قراردادهاي شرکت‌ها نيز توجه کرده و ريسک صنعت را نیز محل توجه قرار دهند. او به سرمايه‌گذاران توصيه کرد به‌جاي تک‌سهم، سبد سهام تشکيل دهند و تصريح کرد: در هيچ بازار مالي در دنيا توصيه نمي‌شود رشد تمام شرکت‌ها صورت گيرد، ولي وقتي سبد تشکيل مي‌شود، ريسک حتما کاهش مي‌يابد؛ ضمن اينکه از سرمايه‌گذاران درخواست مي‌شود از مشاوران امين، سالم و راست‌گفتار که غيرذي‌نفع هم هستند، استفاده کنند. محمدي در ادامه خاطرنشان کرد: حجم معاملات در بازار سرمايه مناسب‌تر شده و رشد را تجربه کرده که متأثر از فرايند مناسبي است و وضعيت بازار هم نسبت به سال قبل بهتر شده است و اميد مي‌رود همه هم‌وطنان با کار حرفه‌اي و تحليل عميق از فرصت‌هاي بازار سرمايه بهره‌مند شوند. او درباره رشد بازار سرمايه و شاخص در سال جاري گفت: عوامل داخلي و بين‌المللي در رشد شاخص اثرگذار بوده و مواردي ازجمله اعطاي تسهيلات، نرخ ارز و افزايش قيمت جهاني فلزات، بر شاخص اثرگذار بوده‌اند.

رئيس سازمان بورس اوراق بهادار گفت: افشاي صورت‌هاي مالي ٢٣١ نهاد عمومي غيردولتي صورت گرفته و سازمان بورس به کمک مجلس دنبال آن است که شرکت‌هاي بيشتري صورت‌هاي مالي خود را افشا کنند. به گزارش مهر، شاپور محمدي در نشست خبري در جمع خبرنگاران از راه‌اندازي سامانه معاملات بورس از شنبه هفته جاري خبر داد و گفت: سامانه معاملات بورس به‌روزرساني و در کنار آن، سامانه جامع نظارت بازار سرمايه راه‌اندازي شده است. او گفت: ساماندهي بازار بدهي و کمک به کاهش نرخ اوراق در بازار ازجمله اقداماتي بوده است که رخ داد و در کنار آن اختيار خريد و فروش در افشای اطلاعات در بازار اولیه بازار سهام و سکه نيز اکنون در بازار وجود دارد؛ ضمن اينکه اصلاح سازوکارهاي عرضه‌هاي اوليه نيز صورت گرفته است تا به حرف‌و‌حديث‌هاي عرضه‌هاي اوليه پايان داده شود. رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از اصلاح توقف و بازگشايي نمادها از 10 روز آينده خبر داد و گفت: در صندوق‌هاي با درآمد ثابت، تا ۹۰ درصد سپرده‌گذاري مي‌کردند که بايد به ۵۰ درصد برسند؛ درحالي‌که اکنون به ۷۰ درصد رسيده‌اند. او اظهار كرد: صدور يونيت‌هاي واحدهاي صندوق‌ها در شعب بانک‌ها ممنوع است و شعب حق صدور واحدهاي صندوق‌ها را ندارند؛ ضمن اينکه برقراري حد اعتباري براي کارگزاران براي پوشش ريسک در اتاق پاياپاي نيز صورت گرفته و اکنون تعادل در پذيرش شرکت‌ها نيز برقرار است. معاون وزير اقتصاد گفت: يکي از کارهايي که در کشور بايد رخ دهد، اين است که ماليات، کارمزدها و کارمزد ارکان بازار کاهش يابد که اکنون اين اتفاق رخ داده است؛ البته راه‌اندازي معاملات الگوريتمي نيز در دستور کار قرار گرفته تا بازار از نقدشوندگي بهتري برخوردار شود. او درباره کاهش محدوديت‌ها در سبدگرداني‌ها نيز گفت: اين موارد در دستورالعمل‌ها اصلاح شده و در کنار آن، تجميع مجوز کارگزاري‌ها از ٢٣ مجوز به هشت مجوز است که اکنون اجرائي شده؛ ضمن اينکه افشاي صورت‌هاي مالي ٢٣١ نهاد عمومي غيردولتي نیز صورت گرفته و سازمان بورس به کمک مجلس دنبال آن است که شرکت‌هاي بيشتري صورت‌هاي مالي خود را افشا کنند. محمدي از راه‌اندازي سايت تنقيح قوانين و مقررات بازار سرمايه خبر داد و گفت: قوانين با آخرين دستورالعمل‌ها منتشر شده است که سرمايه‌گذاران بايد در اين زمینه براي دريافت موارد قانوني به اين سايت مراجعه کنند. رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينکه اوراق منفعت، اوراق اجاره و ساير ابزارهاي مالي اسلامي در دست اجرا است، گفت: بايد در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي نيز اقدامات بيشتري صورت گيرد. اين در حالي است که الزام به شفافيت از طريق افشاي صورت‌هاي مالي و اطلاعات واقعي در دستور کار است که اين امر باعث مي‌شود شفافيت نيز بيشتر شود. بايد اطلاعات صنعت نيز تحليل شود؛ پس صنايع بايد از طريق رسانه‌ها تحليل شوند که اين کار از طريق کانون نهادهاي سرمايه‌گذاري کار پيش خواهد رفت. او افزود: الزام به اجراي «آی‌اف‌آر‌اس» نيز همچنان در دست پيگيري است و درعين‌حال با رسانه‌هاي متخلف نيز براي صيانت از حقوق رسانه‌هايي که سالم کار مي‌کنند، برخورد مي‌شود؛ ضمن اينکه در مراجع قضائي پرونده افرادي را داريم که معاملاتي را از طريق غيرقانوني انجام مي‌دهند و اطلاعات غلط مي‌دهند. محمدي از سرمايه‌گذاران درخواست کرد که در خريد خود به عوامل بنيادي يعني سودآوري شرکت توجه کنند؛ البته تحليل فني و تکنيکي هم در بازارهاي دنيا پذیرفته شده که آن را نیز نفي نمي‌کنيم، ولي بايد ريسک‌هاي صنايع را هم در نظر گرفت. معاون وزير اقتصاد به سرمايه‌گذاران توصيه کرد در تحليل‌هاي خود به تحليل جهاني، تحليل داخلي، تحليل صنايع، تحليل بازار و به قراردادهاي شرکت‌ها نيز توجه کرده و ريسک صنعت را نیز محل توجه قرار دهند. او به سرمايه‌گذاران توصيه کرد به‌جاي تک‌سهم، سبد سهام تشکيل دهند و تصريح کرد: در هيچ بازار مالي در دنيا توصيه نمي‌شود رشد تمام شرکت‌ها صورت گيرد، ولي وقتي سبد تشکيل مي‌شود، ريسک حتما کاهش مي‌يابد؛ ضمن اينکه از سرمايه‌گذاران درخواست مي‌شود از مشاوران امين، سالم و راست‌گفتار که غيرذي‌نفع هم هستند، استفاده کنند. محمدي در ادامه خاطرنشان کرد: حجم معاملات در بازار سرمايه مناسب‌تر شده و رشد را تجربه کرده که متأثر از فرايند مناسبي است و وضعيت بازار هم نسبت به سال قبل بهتر شده است و اميد مي‌رود همه هم‌وطنان با کار حرفه‌اي و تحليل عميق از فرصت‌هاي بازار سرمايه بهره‌مند شوند. او درباره رشد بازار سرمايه و شاخص در سال جاري گفت: عوامل داخلي و بين‌المللي در رشد شاخص اثرگذار بوده و مواردي ازجمله اعطاي تسهيلات، نرخ ارز و افزايش قيمت جهاني فلزات، بر شاخص اثرگذار بوده‌اند.

اصلاحات انجام شده در دستورالعمل‌های افشا، پذیرش و معاملات بورس و افشای اطلاعات در بازار اولیه فرابورس، از آذر ماه لازم‌الاجرا هستند

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، از لازم‌الاجرا بودن اصلاحات انجام شده در دستورالعمل‌های افشا، پذیرش و معاملات بورس و فرابورس و همچنین ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت از اوایل آذر ۹۷ خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، سعید محمدعلیزاده گفت: اصلاحات انجام شده جهت آگاهی فعالان بازار و همچنین اعمال تغییرات در سامانه معاملات و سامانه کدال لازم‌الاجراست.

وی ضمن تشریح اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات افزود: متعاقب اصلاحات صورت گرفته در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، از این به بعد ناشران ثبت‌شده پذیرفته‌نشده ملزم به افشای صورت‌های مالی سالانه شرکت‌های تحت کنترل خواهند بود.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار سپس با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس ایران توضیح داد: در صورتی که اولا؛ شرایط ناشر منطبق بر الزامات دستورالعمل پذیرش نباشد، ثانیا؛ ناشر در مواعد تعیین شده در دستورالعمل افشا اقدام به افشای اطلاعات مدنظر نکند و ثالثا؛ عملکرد شرکت طی دو سال منجر به زیان شده باشد، بورس و فرابورس موظفند ضمن اطلاع به عموم، نماد معاملاتی ناشر را وارد فرایند تعلیق کنند.

محمدعلیزاده افزود: فرایند تعلیق به تعبیر ساده به این معناست که نماد معاملاتی ناشر با درج علامت کنار آن در سامانه معاملات و سامانه کدال، مورد معامله قرار می‌گیرد و چنانچه ناشر در مهلت ارایه شده توسط بورس یا فرابورس اقدامات اصلاحی را انجام دهد از شمول آن خارج می‌شود؛ در غیر این صورت، نماد معاملاتی ناشر تعلیق و وارد فرایند لغو پذیرش خواهد شد.

وی یادآور شد: لیست نمادهای معاملاتی ناشرانی که مشمول فرایند تعلیق می‌شوند، به همراه دلایل ورود به لیست، اسامی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل ناشر در سایت بورس و فرابورس قابل مشاهده است.

به گفته محمدعلیزاده، مطابق اصلاحات اعمال شده، بند ۳ از الزامات ماده مربوطه در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران حذف شده است.

این مقام مسوول در خصوص علت حذف دو سال زیان دهی برای ورود شرکت‌ها به فرآیند تعلیق هم عنوان کرد: در حال حاضر شرکت‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شوند و ظرف ۲ سال نیز از شمولیت مذکور خارج نشوند، لغو پذیرش می‌شوند؛ لذا موضوع زیان دهی به شکل جامع‌تر دیده شده است.

وی در ادامه با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بورس و فرابورس اظهار داشت: همان گونه که در زمان اجرای دستورالعمل‌های افشا، پذیرش و معاملات (اوایل دی ماه سال ۹۶) عنوان شد، هدف از اصلاح دستورالعمل‌ها افزایش شفافیت اطلاعات ناشران و در عین حال بهبود نقدشوندگی اوراق بهادار است.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بر اساس همین دیدگاه و پیرو عارضه‌یابی‌های صورت گرفته در مفاد دستورالعمل‌ها و اخذ دیدگاه‌های فعالان بازار، اصلاحاتی نیز در دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بورس و فرابورس صورت گرفته است.

محمدعلیزاده در این رابطه توضیح داد: چنانچه قیمت سهام شرکت طی پنج روز کاری بیش از ۲۰ درصد نوسان کند (مثبت یا منفی)، نماد ناشر به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار گرفته و پس از آن انجام معاملات ادامه می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: در مدت مذکور افشای شفاف‌سازی در خصوص نوسان قیمت سهام توسط ناشر به صورت اختیاری است. البته در صورت انتشار هرگونه شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده یا بروز هر یک از مصادیق افشای اطلاعات با اهمیت، ناشر موظف به رعایت الزامات تعیین شده در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان مربوط به موارد فوق‌الذکر است.

این مقام مسوول، از دیگر اصلاحات انجام شده در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات را اضافه کردن قیدهای جدید به ماده مربوط به تعلیق نماد توسط سازمان دانست و گفت: بر اساس ماده ۱۹ مکرر ۱ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس یا ماده ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس و مطابق اصلاحات انجام شده، مهلت قابل اعطا به ناشر جهت خروج از تعلیق یا خروج از شرایط معامله تحت احتیاط، حداکثر ۶ ماه از تاریخ تعلیق خواهد بود.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر از این به بعد چنانچه نماد معاملاتی ناشری به مدت ۶ ماه بسته بماند یا در شرایط معامله تحت احتیاط قرار داشته باشد و پس از پایان مهلت فوق از تعلیق یا شرایط معامله تحت احتیاط خارج نشود، نماد معاملاتی ناشر توسط هیات پذیرش بورس مربوطه لغو پذیرش شده و به بازار پایه فرابورس منتقل می‌شود.

به گفته محمد علیزاده، این اقدام جهت جلوگیری از بسته ماندن طولانی‌مدت نمادها یا بلاتکلیفی آنها در شرایط معامله تحت احتیاط صورت گرفته است.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در پایان ضمن تشکر از دیدگاه‌های فعالان بازار سرمایه تصریح کرد: فرآیند اصلاح دستورالعمل‌های مصوب سازمان جهت تطبیق با شرایط بازار سرمایه به صورت یک جریان مستمر در سازمان در حال اجرا است.

افشای اطلاعات 231 نهاد عمومی غیردولتی

افشای اطلاعات ٢٣١نهاد عمومی غیردولتی

پول‌نیوز - رئیس سازمان بورس اوراق بهادار گفت: افشای صورتهای مالی ٢٣١ نهاد عمومی غیردولتی صورت گرفته و سازمان بورس به کمک مجلس به دنبال آن است که شرکتهای بیشتری صورتهای مالی خود را افشا کنند.

شاپور محمدی در نشست خبری در جمع خبرنگاران از راه اندازی سامانه معاملات بورس از شنبه هفته جاری خبر داد و گفت: سامانه معاملات بورس به روز رسانی شده است و در کنار آن، سامانه جامع نظارت بازار سرمایه راه اندازی شده است.

وی گفت: ساماندهی بازار بدهی و کمک به کاهش نرخ اوراق در بازار از جمله اقداماتی بوده است که رخ داد و در کنار آن اختیار خرید و فروش در بازار سهام و سکه نیز اکنون در بازار وجود دارد؛ ضمن اینکه اصلاح ساز و کارهای عرضه های اولیه نیز صورت گرفته است تا به حرف و حدیث های عرضه های اولیه پایان داده است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از اصلاح توقف و بازگشایی نمادها از ده روز آینده خبر داد و گفت: در صندوق های با درآمد ثابت، تا ۹۰ درصد سپرده گذاری می کردند که باید به ۵۰ درصد برسند؛ در حالی که اکنون به ۷۰ درصد رسیده اند.

وی اظهار داشت: صدور یونیت های واحدهای صندوق ها در شعب بانکها ممنوع است و شعب حق صدور واحدهای صندوق ها را ندارند؛ ضمن اینکه برقراری حد اعتباری برای کارگزاران برای پوشش ریسک در اتاق پایاپای نیز صورت گرفته و اکنون تعادل در پذیرش شرکتها نیز برقرار است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: یکی از کارهایی که در کشور باید رخ دهد این است که مالیات، کارمزدها و کارمزد ارکان بازار کاهش یابد که اکنون این اتفاق رخ داده است؛ البته راه اندازی معاملات الگوریتمی نیز در دستور کار قرار گرفته تا بازار از نقدشوندگی بهتری برخوردار شود.

وی در خصوص کاهش محدودیتها در سبدگردانی ها نیز گفت: این موارد در دستورالعمل ها اصلاح شده و در کنار آن تجمیع مجوز کارگزاری ها از ٢٣ مجوز به ٨ مجوز است که اکنون اجرایی شده است ضمن اینکه افشای صورتهای مالی ٢٣١ نهاد عمومی غیردولتی صورت گرفته و سازمان بورس به کمک مجلس به دنبال آن است که شرکتهای بیشتری صورتهای مالی خود را افشا کنند.

محمدی از راه اندازی سایت تنقیح قوانین و مقررات بازار سرمایه خبر داد و گفت: قوانین با آخرین دستورالعمل ها منتشر شده است که سرمایه گذاران باید در این رابطه برای دریافت موارد قانونی به این سایت مراجعه کنند.

تحلیل تکنیکال برای خرید سهام کافی نیست

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اوراق منفعت، اوراق اجاره و سایر ابزارهای مالی اسلامی در دست اجرا است گفت: باید در حوزه سرمایه گذاری خارجی نیز اقدامات بیشتری صورت گیرد این در حالی است که الزام به شفافیت از طریق افشای صورتهای مالی و اطلاعات واقعی در دستور کار است که این امر افشای اطلاعات در بازار اولیه باعث می شود شفافیت نیز بیشتر می شود. باید اطلاعات صنعت نیز تحلیل شود پس صنایع باید از طریق رسانه ها تحلیل شود که این کار از طریق کانون نهادهای سرمایه گذاری کار پیش خواهد رفت.

وی افزود: الزام به اجرای IFRS نیز همچنان در دست پیگیری است و در عین حال با رسانه های متخلف نیز برای صیانت از حقوق رسانه هایی که سالم کار می کنند برخورد می شود؛ ضمن اینکه در مراجع قضایی پرونده افرادی را داریم که معاملاتی را از طریق غیرقانونی انجام می دهند و اطلاعات غلط می دهند.

محمدی از سرمایه گذاران درخواست کرد که در خرید خود به عوامل بنیادی یعنی سودآوری شرکت توجه کنند؛ البته تحلیل فنی و تکنیکی هم مورد پذیرش در بازارهای دنیا است که آنرا هم نفی نمی کنیم ولی باید ریسک های صنایع را هم در نظر گرفت.

معاون وزیر اقتصاد به سرمایه گذاران توصیه کرد تا در تحلیل های خود تحلیل جهانی، تحلیل داخلی، تحلیل صنایع و تحلیل بازار را مورد توجه قرار داده و به قراردادهای شرکتها نیز توجه کرده و ریسک صنعت را هم مورد توجه قرار دهند.

مردم سبد سهام بخرند/ریسک کمتری دارد

وی به سرمایه گذاران توصیه کرد تا به جای تک سهم، سبد سهام تشکیل دهند و تصریح کرد: در هیچ بازار مالی دنیا توصیه نمی شود که رشد تمام شرکتها صورت گیرد ولی وقتی سبد تشکیل می شود ریسک حتما کاهش می یابد. ضمن اینکه از سرمایه گذاران درخواست می شود از مشاوران امین و سالم و راست گفتار که غیر ذی نفع هم هستند استفاده کنند.

محمدی در ادامه خاطرنشان کرد: حجم معاملات در بازار سرمایه مناسب تر شده و رشد را تجربه کرده که متاثر از فرایند مناسبی است و وضعیت بازار هم نسبت به سال قبل بهتر شده است و امید می رود همه هموطنان با کار حرفه ای و تحلیل عمیق از فرصت های بازار سرمایه بهره مند شوند.

وی در خصوص رشد بازار سرمایه و شاخص در سال جاری گفت: عوامل داخلی و بین المللی در رشد شاخص اثرگذار بوده و مواردی از جمله اعطای تسهیلات، نرخ ارز و افزایش قیمت جهانی فلزات بر روی شاخص اثرگذار بوده است.

وی در خصوص جزییات فرمول محاسبه شاخص بورس گفت: فرمول این محاسبه منطبق بر شاخص های بین المللی است و البته رشد شاخص ناشی از صنایع متنوعی بوده است؛ در دولت دوازدهم فلزات اساسی ٣٧٦٤ واحد، محصولات شیمیایی ٣٦٨٦ واحد، استخراج کانه های فلزی ١٧١٩ واحد و مخابرات ١٠٩٣ واحد بر روی شاخص اثر گذاشته است؛ ضمن اینکه رشدها در دنیاناشی از فرصتهای رشد آتی شرکتها است و در برخی مواقع خوش بینی در بازار ایجاد می شود.

محمدی ادامه داد: کاهش حجم سرمایه گذاری صندوق ها در بانکها باید تا ٥٠ درصد صورت گیرد؛ ما مصمم هستیم و تاکید داریم که نرخ های شورای پول و اعتبار باید عملیاتی شود. حداقل نصاب سهام در صندوق با درآمد ثابت باید ٥ درصد و حداکثر ١٥ درصد باشد.

وی ادامه داد: تاکنون میزان افشای اطلاعات در سال از بورس استانبول بالاتر است. البته به لحاظ حاکمیت شرکتی هنوز جای کار داریم.

بانکها صورتهای مالی را بدهند، نمادشان بازگشایی می‌شود

محمدی در خصوص نماد بانکها نیز گفت: از بسته ماندن نماد بانکها متاسفیم ولی اکنون صورتهای مالی بانکها و مجامع آنها اگر اطلاعات بدهند از نظر ما مشکلی برای بازگشایی نماد بانکها نیست ولی صورتهای مالی خود را هنوز به بورس نداده اند.

وی در خصوص موضوع ابطال معاملات برخی افشای اطلاعات در بازار اولیه نماد در روز چهارشنبه نیز این گونه توضیح داد: بنا بر دستورالعمل، هیچ معامله ای در بورس و فرابورس تا ساعت ۲ قطعی نیست ، عدم تأیید معاملات با ابطال معاملات دو موضوع متفاوت است. هیچ معامله ای ابطال نشده؛ معاملات از ساعت ۲ قطعیت پیدا می کند.

دبیر شورای عالی بورس تأکید کرد: قانون بازار اوراق بهادار در قسمت پذیرش شرکت ها و بازار اولیه می گوید؛ پذیرش به منزله تأیید سودآوری و توصیه خرید و امثال اینها نیست.

وی در خصوص موضوع معافیت مالیاتی از محل تجدید ارزیابی دارایی که در بودجه ۹۷ مطرح شده است گفت: بحث کاهش حقوق دولتی، معافیت مالیاتی از محل تجدید ارزیابی و اخباری از این دست که در بودجه ۹۷ مطرح شده است، در بازار سرمایه تأثیر گذار بوده اما باید منتظر تصویب مجلس و قانون باشیم.

عرضه اولیه سهام (IPO) و مزایا و معایب آن

عرضه اولیه سهام

به احتمال زیاد درطول زندگی‌تان بارها و بارها با اخبار بازار سهام برخورد کرده‌اید و شاید یکی از کسانی باشید که سهامی شرکت‌های مختلف را خرید و فروش کرده‌اید. در این مطلب به فرایندی که به عرضه‌ اولیه سهام یک شرکت برای عموم می‌انجامد پرداخته‌ایم.

حتما بخوانید:

عرضه‌ اولیه سهام یا IPO، اولین عرضه و فروش سهام یک شرکت به‌صورت عمومی است. پیش از عرضه‌ی عمومی اولیه (IPO)، شرکت باید به‌صورت خصوصی و با سهام‌داران محدود و متشکل از سرمایه گذاران اولیه (مثل مؤسسین و اقوام و دوستان آنها) و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای درنظر گرفته می‌شود. از طرف دیگر درصورت عمومی شدن شرکت، هر شخص یا نهادی اعم از افراد معمولی یا نهاد‌های سرمایه‌گذار که در پا گرفتن شرکت دخیل نبوده‌اند و مایل به خرید سهام شرکت هستند نیز سهمی از شرکت را به خود اختصاص می‌دهند. تا زمانی که شرکتی پیشنهاد عرضه‌ی سهامش را در اختیار عموم نگذارد، امکان سرمایه‌گذاری عموم در آن وجود ندارد. شما می‌توانید تا به‌صورت بالقوه، پیشنهاد سرمایه‌گذاری در یک شرکت خصوصی را به صاحبان آن بدهید، گرچه آنها موظف به فروش سهمی از شرکت به شما نیستند. اما شرکت‌های عمومی مجبورند تا حداقل بخشی از سهام‌شان را در بازار بورس به عموم مردم بفروشند. به همین دلیل به IPO، عرضه‌ی عمومی اطلاق می‌شود.

نگه داشتن شرکت به‌صورت خصوصی مزایایی دارد که ممکن است درصورت عمومی شدن شرکت تبعات زیانباری برای شرکت داشته باشد. به عنوان مثال صاحبان شرکت‌های خصوصی، اجباری در افشای اطلاعات مالی و حساب‌های شرکت خود ندارند. در آمریکا تأسیس یک شرکت خصوصی، آسان و نسبتا ارزان است و بیشتر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌صورت خصوصی اداره می‌شوند. گرچه شرکت‌های بزرگ هم می‌توانند به‌صورت خصوصی باقی بمانند. به عنوان مثال IKEA، سوپرمارکت‌های Publix، Mars Candy و Hallmark Cards، همگی خصوصی هستند.

شرکت‌های عمومی هزاران سهام‌دار دارند و موظفند تا تحت قوانین و آیین‌نامه‌های سختگیرانه‌ای فعالیت کنند. آنها باید هیئت‌مدیره تشکیل دهند و در هر فصل، اطلاعات مالی و حساب‌های خود را به‌شکلی قابل ارزیابی، گزارش کنند. در ایالات متحده، شرکت‌های عمومی، گزارش‌های خود را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و در دیگر کشورها به زیرمجموعه‌ای از دولت که مشابه به همین کمیسیون است تحویل می‌دهند. شرکت‌های عمومی به‌محض ثبت سهام‌شان باید به آیین‌نامه‌ها و مقتضیاتی که بورس سهام اعلام می‌دارد پایبند بمانند. حضور در یک بازار سهام بزرگ، مقدار قابل توجهی اعتبار به همراه دارد. به‌صورت تاریخی، تنها شرکت‌هایی خصوصی با پایه‌های قوی و پتانسیل سودآوری اثبات‌شده صلاحیت عرضه‌ی عمومی اولیه را دارند و اثبات آن نیز کار ساده‌ای نیست. اما امروزه با رقابتی که بین بازارهای سهام مختلف پیش آمده است، مقتضیات عرضه اولیه برای شرکت‌های خصوصی، کمی آسان‌تر شده است.

عرضه اولیه سهام

چه نیازی به عرضه اولیه است؟

عرضه‌ی عمومی برای رشد و توسعه، مقدار قابل توجهی پول به شرکت تزریق می‌کند. شرکت‌های خصوصی انتخاب‌های زیادی برای افزایش سرمایه‌ی خود در پیش‌رو دارند که از آن جمله می‌توان به قرض کردن، پیدا کردن سرمایه‌گذاران خصوصی یا الحاق به شرکتی دیگر را برشمرد. اما عرضه‌ی عمومی اولیه، به مراتب گزینه‌ی بهتری برای شرکت خصوصی و سرمایه‌گذاران اولیه‌ی آن است و پول بیشتری را در اختیارشان قرار می‌دهد. برخی از بزرگترین عرضه‌های عمومی اولیه تا به امروز به این قرار است:

-گروه علی بابا (Alibaba Group) در سال ۲۰۱۴ با ۲۵ میلیون دلار افزایش سرمایه

-گروه بیمه آمریکایی (American Insurance Group) در سال ۲۰۰۶ با ۲۰.۵ میلیون دلار افزایش سرمایه

-ویزا (VISA) در سال ۲۰۰۸ با ۱۹.۷ میلیون دلار افزایش سرمایه

-جنرال موتورز (General Motors) در سال ۲۰۱۰ با ۱۸.۱۵ میلیون دلار افزایش سرمایه

-فیسبوک (Facebook) در سال ۲۰۱۲ با ۱۶.۰۱ میلیون دلار افزایش سرمایه

عمومی شدن شرکت، سودهای دیگری نیز عاید شرکت می‌کند: به دلیل زیر ذره‌بین قرار گرفتن شرکت توسط آنالیزورها و سرمایه‌گذاران، شرکت‌های عمومی در زمان انتشار اوراق قرضه می‌توانند روی نمره‌ی خوبی که کسب کرده‌اند حساب باز کنند. همچنین، مادامی که تقاضا در بازار وجود دارد، یک شرکت عمومی می‌تواند سهام بیشتری را نیز عرضه کند، که به آن عرضه‌ی ثانویه گفته می‌شود. و درآخر، ادغام (دو شرکت در همدیگر) و الحاق (خرید یک شرکت توسط شرکتی دیگر) شرکت‌ها آسان‌تر است چرا که سهام هر شرکت به عنوان بخشی از معامله درنظر گرفته می‌شود.

برای سرمایه‌گذاران، معامله در فضای عمومی به معنای نقدینگی است. اگر شما سهام‌دار یک شرکت خصوصی باشید، فروختن سهام‌تان کاری مشکل و قیمت‌گذاری سهام‌تان حتی از آن نیز مشکل‌تر است. اما یک شرکت عمومی در بازار بورس معامله می‌کند، با خریداران و فروشندگان آماده و قیمت و داده‌های تراکنشی مشخص. زمانی که سرمایه‌گذاران، خرید و فروش سهام را، نه از طریق خود شرکت بلکه توسط دیگر سرمایه‌گذاران عمومی انجام دهند؛ به بازار سهام، بازار ثانویه گفته می‌شود. نقدینگی و بازارهای عمومی همچنین به شرکت‌ها این امکان را می‌دهند تا مزایایی را برای جذب کارمندان بااستعداد ارائه دهند که از آنها می‌توان به طرح مالکیت کارکنان در سهام (ESOPs) اشاره کرد.

مزایا و معایب عرضه اولیه سهام

مزایا:

 • تعداد متنوع و زیادی از سرمایه‌گذاران برای بالا بردن سرمایه‌ی شرکت
 • پایین آمدن هزینه‌ی سرمایه برای شرکت
 • بالا رفتن اعتبار و چهره‌ی بیرونی شرکت که به فروش و سود بیشتر شرکت خواهد انجامید
 • شرکت‌های عمومی توان جذب و نگهداری مدیران و کارکنان باتجربه را از طریق سهم‌دهی به کارکنان‌شان از سهام شرکت دارا می‌باشند
 • تسهیل مالکیت شرکت‌های دیگر (به‌صورت بالقوه در قبال فروش سهام)
 • بهترین گزینه برای افزایش هنگفت پول شرکت در مقایسه با گزینه‌های دیگر

معایب:

 • شرکت موظف به انتشار حساب‌ها، اطلاعات مالی و مالیاتی و دیگر اطلاعات تجاری خود است
 • قانونی بودن هزینه‌های حسابداری و بازاریابی، که مبلغ قابل‌توجه و روبه‌رشدی را به دوش شرکت می‌گذارد
 • مدیران شرکت به زمان، تلاش و توجه بیشتری برای گزارش‌هایشان نیاز دارند
 • انتشار عمومی اطلاعات ممکن است مورداستفاده‌ی رقبای شرکت، کارپردازان و خریداران قرار گیرد
 • با توجه به افزایش سهام‌داران و حق رأی آنها که تأثیر زیادی بر تصمیمات هیئت‌مدیره‌ی شرکت می‌گذارد، توانایی کنترل مؤثر و قدرتمند را در مواقع اورژانسی از شرکت سلب می‌کند

به‌طور خلاصه، زمانی که شرکت سهام خود را به‌صورت عمومی عرضه کند، عرضه‌ی عمومی اولیه را انجام داده است. اگر شرکت افشای اطلاعات در بازار اولیه بتواند مردم را متقاعد به خرید سهام خود کند، مقدار زیادی پول به شرکت تزریق می‌کند. عرضه‌ی عمومی اولیه را می‌توان به عنوان نقشه‌ی خروجی برای مؤسسین و سرمایه‌گذاران اولیه‌ی شرکت، و قبول ریسک آن در ازای منافع حاصل از ورود به مخاطره‌ای جدید دانست. با این حال در عرضه‌ی عمومی اولیه، بخش زیادی از سهام شرکت، که قبلا در اختیار مؤسسین و سرمایه‌گذاران بود، به عموم مردم فروخته می‌شود.

زمانی که خرید و فروش سهام، از منابعی چون سرمایه‌گذاران عمومی و نه خود شرکت صورت گیرد، اصطلاح بازار ثانویه را به بازار سهام اطلاق می‌کنند. تنها تا قبل از عرضه‌ی عمومی اولیه، شرکت به‌صورت مستقیم، به سهام‌داران، سهام عرضه می‌کند. یعنی زمانی که شما سهام یک شرکت را خریداری می‌کنید، پولی که هزینه می‌کنید مستقیما به شرکت موردنظر نمی‌رسد، بلکه به کسی که سهام را به شما فروخته است، خواهد رسید. زمانی که شرکتی سهامش را به بازار عرضه می‌کند، عموما شرکت و صاحبان آن، بخش قابل‌توجهی از کل سهام را برای خود نگه‌ می‌دارند، درنتیجه به‌رغم وجود تعداد زیاد سهامداران، بعضی از سرمایه‌گذاران و مؤسسین اولیه، کماکان تأثیر زیادی در جهت‌دهی به شرکت دارند.

شرکت تنها زمانی تصمیم به افزایش پول از طریق عرضه اولیه سهام می‌گیرد که پس از آنالیز وضعیت به این نتیجه برسد که بهترین راهِ برون‌رفت از کمبود منابع مالی و بیشینه کردن سرمایه‌ی شرکت، از محل فروش سهام می‌گذرد. بنابراین هنگامی که شرکت تصمیم به عرضه اولیه سهام می‌گیرد، رشد قابل توجهی برای شرکت انتظار می‌رود و بسیاری از سرمایه‌گذاران عمومی در تلاش برای گرفتن سهمی از عرضه اولیه هستند. افرادی که به عرضه اولیه به‌صورت مستقیم دسترسی پیدا کنند، در مقایسه با زمانی که همان سهام در بازار بین افراد و شرکت‌ها خرید و فروش می‌شود، مقداری کمتر بابت هر سهم پرداخت می‌کنند. زمانی که مقدار تقاضا برای خرید عرضه اولیه از میزان سهام ارائه‌شده بیشتر باشد، اصطلاحا به آن تعهد زائد گویند. به دست آوردن بخشی از سهام در این حالت، شاید غیرممکن نباشد ولی کاری بس دشوار است. برای پی بردن به دلیل آن، باید به مراحلی که به عرضه اولیه منجر می‌شوند نگاهی بیندازیم، پروسه‌ای که با نام تعهد خرید، شناخته می‌شود.

زمانی که یک شرکت قصد عمومی کردن سهام خود را دارد، اولین قدم، استخدام یک بانک سرمایه‌گذار است. هنگامی که شرکتی به‌راحتی قادر به ارائه‌ی منظم سهام خود نیست، اینجاست که پای وال‌استریت به قضیه باز می‌شود. تعهد خرید به‌صورت کلی، فرایند تهیه و بالا بردن سرمایه‌ای است که چه از طریق قرض کردن و چه پیدا کردن شریک صورت می‌گیرد. شما می‌توانید متعهدین خرید را همانند دلالانی ببینید که بین شرکت‌هایی که قصد عرضه‌ی سهام دارند و سرمایه‌گذاران عمومی واسطه می‌شوند و درواقع بازاریابی و فروش سهام اولیه به عهده‌ی آنهاست.

عرضه اولیه سهام

شرکتی که قصد عمومی شدن دارد، باید قبل از اینکه پای یک بانک سرمایه‌گذار به آن باز شود، واجد شرایط خاصی شود که به‌طور خاص می‌توان این موارد را برشمرد: شرکت باید مدیریت تأثیرگذار و تیمی حرفه‌ای را پرورش دهد که قابلیت هدایت شرکت در زمان عمومی شدن آن را داشته باشند، باید کسب‌وکار را با زیر نظر داشتن بازار عمومی رشد دهد، حساب‌رسی حساب‌های مالی خود را طبق اصول پذیرش عرضه اولیه سهام انجام دهد، سلامت حاکمیت شرکتی شامل هیئت‌مدیره‌ی مستقل و کارکنان ذی‌صلاح را دارا باشد و همچنین بهترین تصمیم را برای زمان عرضه اولیه سهام اخذ کرده باشد تا از مزیت پنجره‌های عرضه اولیه (بهترین زمان‌ها برای عرضه) استفاده و از عرضه، در زمان رکود اقتصادی پرهیز کند.

هر زمان که شرکتی معیار‌های بالا را در اختیار داشت، می‌تواند با بانک‌های سرمایه‌گذار بالقوه‌ای که درنظر دارد وارد مذاکره شود: بحث روی مقدار سرمایه‌ای که باید در شرکت افزایش داده شود، اوراق بهاداری که باید انتشار یابند و هر جزئیات دیگری است که در توافقنامه‌ی تعهد خرید وجود دارد. معامله بین شرکت و بانک‌های سرمایه‌گذار می‌تواند به روش‌های مختلفی صورت گیرد. بانک‌های سرمایه‌گذار اغلب در به دوش کشیدن ریسک عرضه اولیه محتاط هستند و به همین دلیل می‌توانند از اتحادیه‌ی متعهدین خرید درخواست کنند تا هر کدام از بانک‌ها بخشی از عرضه اولیه را انجام دهند.

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید مسیر رسیدن به عرضه اولیه سهام، مسیر طولانی و پیچیده‌ای است. سرمایه‌گذارانِ شخصی تا آخرین مرحله در این فرایند دخالتی ندارند. و تنها راهی که یک شخص برای خرید سهام اولیه دارد، داشتن حساب در یکی از بانک‌هایی است که تعهد خرید را به عهده گرفته‌اند یا از طریق دلالی امکان‌پذیر است که خود به بخشی از سهام اولیه دسترسی داشته باشد و قصد واگذاری آن را به موکلین خود نیز دارا باشد. شما برای دسترسی به سهمی از عرضه اولیه نیاز به تعداد زیادی موکل تاجر و حسابی بزرگ دارید. البته همیشه استثناهایی بر قاعده وجود داشته است و درست نیست که به شما بگوییم که امکان دسترسی به سهام عرضه اولیه برای سرمایه‌گذاران شخصی وجود ندارد. فقط این نکته را درنظر داشته باشید که احتمال بالایی برای آن نخواهد بود.

دلایل توقف نمادهای بورسی + نحوه و زمان بازگشایی

در مقاله قبلی پیرامون انواع وضعیت نمادهای بورسی گفتیم که گاهی اوقات معاملات سهام متوقف می‌شود و معامله‌گران امکان ثبت سفارش را نخواهند داشت. در این آموزش بورس قصد داریم دلایل توقف نمادهای بورسی، زمان و نحوه بازگشایی نماد و نهایتا مکانیزم حراج ناپیوسته در وضعیت مجاز – محفوظ را تشریح کنیم. 6 دلیل کلی برای توقف نمادها در بورس وجود دارد که در ادامه توضیحات کاملی را پیرامون هر کدام ارائه خواهیم کرد.

 1. برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
 2. برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده
 3. افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
 4. افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
 5. تغییرات بيش از 20 درصدی قیمت
 6. تغییرات بيش از 50 درصدی قیمت سهام

دلایل توقف نمادهای بورسی

توقف نمادهای بورسی به علت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

تمامی شرکت‌های بورسی موظف هستند حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی خود، نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه اقدام کنند. مجمع عمومی عادی سالیانه جهت تصویب صورت‌های مالی و تصمیم‌گیری در مورد DPS شرکت است. در واقع شرکت تمام اطلاعات مالی خود در یک سال اخیر را ارائه و طبق آن افشای اطلاعات در بازار اولیه EPS یا همان سود هر برگه سهام مشخص می‌شود. سپس پیرامون مقدار DPS یا همان سود نقدی سهام تصمیم‌گیری می‌شود.

ناظر بازار 1 یا 2 روز قبل از برگزاری مجمع، اطلاعیه توقف نماد را در سایت TSETMC منتشر می‌کند. بعد از انتشار اطلاعیه توقف، در پایان آن روز کاری نماد بسته و بصورت “ممنوع – متوقف” تغییر خواهد کرد. همچنین اطلاعیه دعوت به مجمع حداقل 1 هفته قبل از برگزاری مجمع در سامانه کدال منتشر می‌شود.

نکته: اگر قصد شرکت در مجمع سالانه را ندارید باید قبل از توقف نمادهای بورسی اقدام به فروش سهام خود کنید!

نحوه و زمان بازگشایی نماد پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

نماد بورسی پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و حداکثر ظرف 2 روز کاری بعد از انتشار “اطلاعیه تصمیمات مجمع” در کدال، آماده بازگشایی می‌شود.

اطلاعیه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه در کدال

بعد از انتشار تصمیمات مجمع عمومی سالیانه، ناظر بازار اطلاعیه بازگشایی نماد معاملاتی را در سایت TSETMC منتشر می‌کند. سپس نماد بورسی بدون محدودیت نوسان قیمت و با استفاده از مکانیزم حراج ناپیوسته آماده معامله می‌شود. در ادامه این مقاله مکانیزم حراج ناپیوسته را توضیح می‌دهیم.

توقف نمادهای بورسی به علت افزایش سرمایه

دلایل مختلفی برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده وجود دارد مثل:

 • تصمیم‌گیری در مورد افزایش سرمایه
 • تصویب افزایش سرمایه
 • اصلاح اساسنامه
 • انحلال شرکت
 • انتشار اوراق قرضه
 • تغییر در مدیران و بازرسان و یا تعداد مدیران
 • و…

گاهی اوقات پروسه افزایش سرمایه چندین ماه طول می‌کشد. در این مدت نماد بورسی متوقف خواهد بود و امکان ثبت سفارش وجود نخواهد داشت. بنابراین اگر در این مدت نیاز به نقدینگی و فروش سهام خود داشته باشید هیچ کاری از شما ساخته نیست! و باید منتظر بازگشایی سهام خود باشید. همچنین تغییرات قیمت و تعداد سهام افشای اطلاعات در بازار اولیه پس از افزایش سرمایه، حق تقدم سهام و نحوه تبدیل آن به سهم و… نیز خود داستان مفصلی دارد. به شما توصیه می‌کنیم حتما مقاله زیر را مطالعه بفرمایید.

اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده جهت تصویب افزایش سرمایه، حداقل 1 هفته قبل از برگزاری آن منتشر می‌شود. اطلاعیه توقف نماد معاملاتی 2 روز قبل از برگزاری مجمع فوق‌العاده توسط ناظر بازار منتشر می‌شود. در پایان روز کاری انتشار اطلاعیه توسط ناظر، وضعیت نماد بورسی بصورت “ممنوع – متوقف” تغییر می‌کند.

تذکر: ممکن است ناظر بازار ساعت 12 اطلاعیه توقف نماد را منتشر کند سپس نیم ساعت بعد یعنی ساعت 12:30 (در پایان روز کاری) نماد را متوقف کند. بنابراین حتما پیگیر اطلاعیه و آگهی‌های سهام خود در سایت کدال باشید تا از چند روز قبل مطلع شوید.

نحوه و زمان بازگشایی نماد پس از مجمع فوق العاده افشای اطلاعات در بازار اولیه افزایش سرمایه

پس از برگزاری مجمع فوق‌العاده، گزارش تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده در کدال منتشر می‌شود. سپس ناظر بازار چند روز کاری بعد (گاها 1 هفته بعد) اقدام به بازگشایی نماد می‌کند.

 • بعد از مجمع فوق العاده جهت تصویب افزایش سرمایه، نماد معاملاتی بدون محدودیت نوسان قیمت بازگشایی می‌شود. همچنین معاملات باید به تایید ناظر بازار برسد.
 • اگر مجمع عمومی فوق‌العاده جهت تصمیم‌گیری در مورد افزایش سرمایه باشد؛ نماد بورسی با محدودیت دامنه نوسان و بصورت حراج ناپیوسته بازگشایی می‌شود.

بازگشایی نماد بورسی پس از افزایش سرمایه

توقف نمادهای بورسی به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه (الف) و (ب)

انتشار اطلاعاتی که در روند تصمیم‌گیری معامله‌گران برای ارزیابی قیمت سهام موثر باشد باعث توقف نمادهای بورسی می‌شود. این اطلاعات در دو گروه “اطلاعات با اهمیت – گروه الف” و “گروه ب” تقسیم‌بندی می‌شوند. با توجه به نوع اطلاعات منتشر شده، زمان توقف و نحوه بازگشایی نماد بورسی متفاوت خواهد بود. به محض انتشار اطلاعیه افشای اطلاعات با اهمیت (الف و ب) نماد بورسی توسط ناظر بازار بسته می‌شود.

اطلاعیه‌های با اهمیت گروه الف

 • اعلام ورشکستگی، تعلیق یا توقف فعالیت‌های شرکت
 • بهره‌برداری از طرح‌های تولیدی جدید شرکت
 • اعلام نتیجه شرکت در مزایده یا مناقصه
 • هر گونه تغییر که باعث سودآوری جدید شرکت شود. مثل کشف ذخایر جدید برای شرکت‌های معدنی، خرید یا فروش سهام شرکت‌های دیگر برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری. افزایش یا کاهش قیمت دلار برای شرکت‌های صادرات محور یا واردات محور
 • تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت‌های تحت کنترل
 • انعقاد قرارداد مهم
 • خرید، واگذاری، اخذ، فسخ و تغییرات مجوز فعالیت، امتیاز تجاری یا علائم تجاری
 • تغییر قابل ملاحظه در درصد سهام سهامداران عمده شرکت
 • افزایش قابل ملاحظه قیمت فروش محصولات یا قیمت خرید مواد اولیه
 • نقل و انتقال دارایی‌های ثابت شرکت

اطلاعیه‌های با اهمیت گروه ب

 • برگزاری یا شرکت در مناقصه و مزایده
 • ارائه دعاوی حقوقی مهم توسط شرکت یا علیه شرکت
 • تغییرات در تولید و فروش محصولات
 • تغییر سیاست تقسیم سود نقدی
 • توثیق یا مسدود کردن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده
 • واگذاری سهام
 • توثیق یا فک رهن دارایی‌ها
 • سایر اطلاعات با اهمیت مثل تعیین تکلیف تسهیلات معوق بانکی و بخشودگی جرائم

نحوه و زمان بازگشایی نماد بورسی پس از افشای اطلاعات با اهمیت الف و ب

پس از انتشار اطلاعات با اهمیت گروه (الف)، نماد بورسی در روز کاری بعد و با دامنه نوسان نامحدود بازگشایی می‌شود. بعد از افشای اطلاعات با اهمیت گروه (ب)، نماد در همان روز کاری (یا حداکثر روز بعد) و با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.

وقفه معاملاتی به علت تغییرات بيش از 20 درصدی قیمت

اگر تغییرات قیمت پایانی سهام در 5 روز متوالی بیشتر از 20% شود معاملات نماد متوقف می‌شود. سپس به مدت 60 دقیقه در وضعیت سفارش‌گیری قرار می‌گیرد. بعد از آن معاملات در دامنه نوسان فعلی و طبق روال عادی ادامه خواهد یافت.

توقف نمادهای بورسی به علت تغییرات بيش از 50% قیمت

اگر تغییرات قیمت پایانی سهام یک شرکت در 15 روز کاری متوالی بیشتر از 50 درصد نوسان داشته باشد (هم افزایش و هم کاهش قیمت) نماد معاملاتی توسط ناظر بازار ممنوع – متوقف خواهد شد. سپس شرکت موظف به برگزاری كنفرانس اطلاع‌رسانی است. تمامی معامله‌گران می‌توانند تا پایان آن روز سوالات خود پیرامون دلایل و ابهامات افزایش یا کاهش قیمت سهام شرکت را توسط سامانه تِدان (Tedan.ir) ثبت کنند. شرکت نیز باید شفاف‌سازی‌های لازم را ارائه دهد. نماد بورسی پس از انتشار اطلاعات حاصل از برگزاری كنفرانس اطلاع‌رسانی و پذیرش آن توسط ناظر، با محدودیت نوسان قیمت بازگشایی می‌شود. عموما شرکت در اطلاعیه شفاف‌سازی اعلام می‌کند که “هیچ تغییر با اهمیتی در شرکت رخ نداده است!”.

نکته: اگر به هر دلیلی نماد بورسی یک شرکت متوقف شود حق تقدم سهام آن نیز متوقف خواهد شد.

مکانیزم حراج ناپیوسته در بورس چیست؟

همان‌طور که مشاهده کردید برخی نمادهای متوقف شده، در وضعیت مجاز – محفوظ با استفاده از مکانیزم حراج ناپیوسته بازگشایی می‌شوند. تفاوت حراج پیوسته و حراج ناپیوسته در وضعیت سفارش‌گیری است. در حراج پیوسته تمامی سفارشات، در لحظه انجام می‌شود. وضعیت معاملات سهام در بورس در حالت عادی به صورت حراج پیوسته است. اما حراج ناپیوسته شبیه مزایده است. ابتدا معاملات در وضعیت سفارش‌گیری قرار می‌گیرد و هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود. در وضعیت سفارش‌گیری قیمت سهام با چانه‌زنی بین خریداران و فروشندگان تعیین شود. سپس بعد از کشف قیمت، معاملات طبق روال عادی از سر گرفته می‌شود.

6 مورد عمده برای کشف قیمت سهام توسط مکانیزم حراج ناپیوسته وجود دارد:

 1. برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده
 2. افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و ب
 3. تغییرات بيش از 50 درصدی قیمت سهام
 4. گره معاملاتی
 5. ظن دستکاری قیمت یا پنهان‌کاری اطلاعات توسط شرکت

نکته: معامله‌گران حقیقی نمی‌توانند تعیین قیمت کنند! در واقع قیمت‌های پیشنهادی توسط حقوقی‌ها ثبت می‌شود و حقیقی‌ها صرفا می‌توانند در این قیمت‌ها، سفارش خود را ثبت کنند.

تذکر: بعد از کشف قیمت، این قیمت به عنوان پایه برای ادامه معاملات در وضعیت مجاز درنظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر دامنه نامحدود صرفا در وضعیت مجاز – محفوظ اعتبار دارد. بعد از سفارش‌گیری و کشف قیمت، سفارشات با دامنه نوسان روزانه بورس، مجاز به ثبت است.

قوانین حراج ناپیوسته در بورس

برای مثال مطابق شکل بالا ادامه معاملات در نماد خبهمن پس از مکانیزم حراج و تبدیل وضعیت به مجاز را مشاهده می‌کنید. دقت بفرمایید که وقتی وضعیت به مجاز تغییر کند معاملات طبق روال عادی و با دامنه نوسان روزانه انجام می‌شود. چه بسا امکان صف خرید و صف فروش نیز وجود خواهد داشت.

عدم تعیین قیمت در حراج ناپیوسته

در صورت عدم کشف قیمت یا عدم تایید معاملات توسط ناظر، حراج ناپیوسته یک بار تکرار می‌شود. با اعلام نظر ناظر بازار در همان روز کاری یا ابتدای روز معاملاتی بعدی حراج ناپیوسته دوباره انجام خواهد شد.

اگر این بار نیز کشف قیمت صورت نگیرد آخرین قیمت پایانی سهام قبل از متوقف شدن معیار قرار می‌گیرد. این قیمت به عنوان مرجع برای معاملات در حراج پیوسته درنظر گرفته شده و نماد بازگشایی می‌شود.

عدم تعیین قیمت در حراج ناپیوسته

تایید معاملات توسط ناظر بازار در حراج ناپیوسته

در اکثر موارد هنگام بازگشایی نمادها و کشف قیمت توسط مکانیزم حراج ناپیوسته، سفارش‌گیری افشای اطلاعات در بازار اولیه بدون دامنه نوسان قیمت انجام می‌شود. ممکن است عده‌ای با دستکاری و سوء نیت اقدام به ثبت سفارش کنند تا قیمت کشف شده را بیشتر یا کمتر از مقدار مطلوب رقم بزنند.

از آنجایی که باید قیمت بر اساس عرضه و تقاضا واقعی شناسایی شود نه سفته‌بازی! بنابراین ناظر بازار می‌توانند تمام معاملات یک نماد بورسی را باطل کند و مورد تایید قرار ندهد. در این حالت سفارش‌گیری دوباره انجام می‌شود.

سوال: ناظر بازار با چه معیار و متری اقدام به سنجش این رفتار می‌کند؟ آیا همیشه عدالت برقرار می‌شود؟ و یا چه شخص و سازمانی بر ناظر بازار نظارت دارد؟

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش بورس را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش بورس در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.