نمودار استخوان ماهی چیست؟نمونه نمودار استخوان ماهی

۶ روش برای تحلیل علل ریشه ای

کسب و کار های مختلف که با پیامدهای متفاوتی مواجه هستند دریافته اند که
تحلیل علل ریشه ای روشی است که به جای نگاه سطحی به اتفاقات، ریشه ها و دلایل بروز را بررسی کرده و
طی فرآیند ساختاریافته ای علل واقعی مشکل را پیدا می کند.

اگر در کسب و کارتان به دنبال بهینه سازی فرآیندها و انجام مجموعه ای از اقدامات پیشگیرانه برای کاهش بروز مشکل هستید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

1# منظور از تحلیل علل ریشه ای چیست؟

در هر فرآیندی امکان بروز مشکلات هست.

اگر به دنبال درک علل این مشکلات به منظور جلوگیری از تکرار آن ها باشید،
به تحلیل علل ریشه ای (RCA: Root Cause Analysis) نیاز خواهید داشت.

روش RCA به جای از بین بردن نشانه های مشکلات، به دنبال تصمیم گیری برای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی است.

روش های متفاوتی به منظور تحلیل علل ریشه ای ابداع شده اند؛
اما در تمامی آن ها افراد مختلف درگیر در حل مسئله، با دیدگاه های متفاوت اما زبانی یکسان به شناسایی علل خرابی فرآیند پرداخته و
با ارائه راهکارهایی سعی در حذف، کنترل و یا کاهش مشکلات فرآیندی دارند.

در این روند اکثر افراد به دنبال پاسخ به سوال هایی نظیر چه اتفاقی رخ داده است،
چرا رخ داده است و به منظور جلوگیری از تکرار آن چه کاری باید انجام داد، هستند.

فرآیند RCA را گروهی انجام می دهند که توسط مسئول پیگیری (Facilitator) رهبری می شوند.

در جلسه تحلیل علل ریشه ای اهدافی چون شناسایی علل ریشه ای و رسیدن به درک مشترک به منظور اصلاح مشکلات را دنبال می کنند.

روش RCA شامل مراحل زیر است:

 1. تعریف مسئله
 2. تجزیه و تحلیل علت و معلول
 3. شناسایی راه حل ها
 4. پیاده سازی و پیگیری راه حل های شناسایی شده نمودار استخوان ماهی چیست؟ با اولویت بالاتر

تحلیل علل ریشه ای چیست

2# مفاهیم اولیه در تحلیل علل ریشه ای

برخی از مفاهیم اولیه در روش تحلیل علل ریشه ای مطابق زیر هستند:

 • نقص و خطا (Fault): Fault یا نقص اولین مرحله خرابی است.
 • خرابی (Failure): زمانی که یک نقص به فعلیت برسد، خرابی، شکست یا مشکل به وقوع می پیوندد.
 • حالت خرابی (Failure Mode): به حالتی از خرابی که می تواند شامل توقف عملیات، تأخیر در زمان برنامه ریزی شده، خطا در حین انجام عملیات و تخریب قابلیت ها باشد، Failure Mode می گویند.
 • دلایل خرابی (Failure Reasons): خرابی می تواند به دلایل مختلفی چون خرابی مرتبط با طراحی، ساخت و نصب نامناسب، خرابی های ناشی نمودار استخوان ماهی چیست؟ از نگهداری و تعمیرات و… باشد.
 • راهکار خرابی (Failure Solution): عکس العمل در مقابل خرابی را راهکار گویند. برای مثال تعویض، تعمیر، تغییر دادن مواد اولیه، تنظیم، تست، بازرسی و… از جمله راهکارهای مورداستفاده هستند.

مفاهیم اولیه تحلیل علل ریشه ای

3# اصول تحلیل علل ریشه ای

به منظور اجرای RCA توصیه می شود موارد زیر رعایت گردند:

 • برای تعیین علل ریشه ای بهتر است به تاریخچه نشانه های مشکل توجه کنید.
 • همواره مدنظر داشته باشید که بیش نمودار استخوان ماهی چیست؟ از یک دلیل ریشه ای وجود دارد.
 • بر علل وقوع مشکل توجه کنید و تمرکز خود را بر مسببین مشکل قرار ندهید.
 • اطلاعات کافی به منظور تدوین یک برنامه اقدام عملی جمع آوری کنید.
 • راهکارهایی به منظور جلوگیری از بروز مجدد مشکل پیشنهاد و اعمال کنید.
 • تعهد و حمایت مدیریت ارشد، اولین شرط فرهنگ سازی روش RCA است.

با بهره گیری از موارد بالا می توان اطمینان پیدا کرد که RCA نمودار استخوان ماهی چیست؟ با بالاترین کیفیت ممکن انجام می شود.

اصول تحلیل علل ریشه ای

4# روش های انجام تحلیل علل ریشه ای

در سالیان اخیر تحلیل علل ریشه ای در سازمان ها به عنوان راهکاری برای مدیریت هزینه ها، بالا بردن قابلیت اطمینان و دسترسی به تجهیزات مورد توجه قرار گرفته است.

با استفاده از روش تحلیل خرابی در گام نخست به دنبال آن هستیم که
چه عواملی در سازمان منجر به رخداد خرابی می شود تا
با به کار گیری راهکار مناسب و اجرایی کردن آن در سازمان احتمال بروز خرابی را به کمترین میزان ممکن تقلیل دهیم.

روش های زیادی به منظور انجام فرآیند RCA وجود دارند که
هرکدام نقاط قوت و ضعف مربوط به خود را دارند.

در ادامه به این روش ها می پردازیم.

روش های انجام تحلیل علل ریشه ای

1-4# روش 5 چرا (Five Whys)

ساکیچی تویودا در ابتدای دهه 1970 روش 5 چرا را پیشنهاد کرد.

این روش از محبوب ترین روش های RCA است.

اساس روش 5 چرا پرسیدن چرا به صورت متوالی است تا زمانی که مسائل اصلی آشکار شوند.

روش 5 چرا

2-4# روش استخوان ماهی یا نمودار ایشیکاوا (Fishbone Diagram)

نمودار استخوان ماهی در واقع توصیف تصویری از عوامل ایجاد مشکل است.

مشکل اصلی را بر نمودار استخوان ماهی چیست؟ روی استخوان ماهی و بر شاخه های این نمودار علل بروز مشکل را می نویسند.

افراد تیم با مشورت و مشارکت با یکدیگر علل ایجاد مشکل را ریزتر می کنند.

در نهایت بر حسب اولویت و اهمیت علل نمودار استخوان ماهی چیست؟ شناسایی شده، راهکارهایی برای حل مشکل پیشنهاد می گردد.

روش استخوان ماهی

3-4# نمودار پارتو (Pareto Chart)

نمودار پارتو در اوایل دهه 1950 بر اساس اصلی که اکثر ثروت جهان در اختیار تعداد معدودی از افراد است، ارائه شد.

نمودار پارتو

نمودار پارتو از جمله ابزارهای تحلیل علل ریشه ای است که از ترکیب نمودار ستونی و خطی به دست می آید.

این نمودار میزان پراکندگی علل ریشه ای را نشان می دهد و
بر اساس درصدی که هر کدام در ایجاد عیب و نقصان نقش داشته باشند، آن ها را نمایش می دهد.

4-4# نمودار نقطه ای (Scatter Plot)

نمودار نقطه ای از نقاط به منظور کشف روابط میان متغیرها استفاده می کند.

با استفاده از این نمودار استخوان ماهی چیست؟ نمودار مقدار علت احتمالی بر محور X و مقدار اثر بر محور y نشان داده می شود.

در صورتی که نقاط یک خط یا منحنی مشخص را نمایش دهند می توان از تحلیل همبستگی یا رگرسیون استفاده کرد.

نمودار نقطه ای در تحلیل علل ریشه ای

5-4# تحلیل حالت اثرات شکست (Failure Mode and Effect Analysis)

روش FMEA با قانون پیشگیری قبل از وقوع به منظور تحلیل علل ریشه ای کاربرد دارد.

در این روش ابتدا به محاسبه اولویت ریسک (PRN: Risk Priority Number) می پردازند.

به منظور محاسبه PRN سه عدد حاصل از شدت (Severity)، احتمال وقوع (Occurrence) و احتمال تشخیص (Detection) را در هم ضرب می کنند.

هر علتی که اولویت ریسک بالاتری داشته باشد، به عنوان علت اصلی در تحلیل علل ریشه ای شناخته می شود.

تحلیل حالت اثرات شکست

6-4# تحلیل تغییر (Change Analysis)

تحلیل تغییر فرآیندی است که در شش مرحله زیر انجام می گیرد:

 • شرح مشکل (Accident Situation)
 • توصیف وضعیت مشابه بدون در نظر گرفتن مشکل (Identify the Consequences of the Differences)
 • مقایسه دو حالت (Compare)
 • ثبت تفاوت ها میان دو حالت (Document the Differences)
 • آنالیز تفاوت های ثبت شده (Differences Analysis)
 • بررسی پیامدهای اختلافات (Identify the Consequences نمودار استخوان ماهی چیست؟ of the Differences)

روش تحلیل تغییر از جمله روش های تحلیل علل ریشه ای و ابزاری برای تعیین دلایل خاص است؛
اما تصویری از روابط علت و معلولی ارائه نمی کند.

تحلیل تغییر در تحلیل علل ریشه ای

5# مزایای روش تحلیل علل ریشه ای

مزایای استفاده از روش تحلیل علل ریشه ای به منظور شناسایی علل خرابی سیستم موارد زیر می باشند:

 • با شناسایی علل اصلی می توان راه حلی دائمی برای رفع مشکل ارائه کرد،
  احتمال وقوع مشکل را کاهش نمودار استخوان ماهی چیست؟ داد و یا آن را به طور کلی از بین برد.
 • تحلیل علل ریشه ای فرآیندی ساختاریافته است که منجر به ایجاد ساختاری از فرآیندهای گام به گام می شود.
 • از روش RCA به منظور تحلیل کنترل کیفیت، شکست و خرابی ها در نگهداری و تعمیرات، تحلیل فرآیند، تحلیل ریسک و مدیریت تغییر استفاده می شود.
 • کاهش هزینه و افزایش قابلیت اطمینان از دیگر مزایای RCA است.
 • احتمال بروز خرابی و حوادث در محل کار کاهش می یابد.

مقاله بالا بخشی از مطالب گسترده مدیریت دارایی های فیزیکی است.

برای یادگیری صفر تا صد این حوزه به آموزش جامع مدیریت دارایی فیزیکی نماتک مراجعه کنید.

روش ها، تکنیک ها و ابزارهای حل مسئله (8) - تکنیک استخوان ماهی

روش ها، تکنیک ها و ابزارهای حل مسئله (8) - تکنیک استخوان ماهی

نمودار استخوان ماهی:

نموداری است که تعداد زیادی از دلایل محتمل یک مشکل را نشان می‌دهد و دلایل جزئی‌تری که به برخی از دلایل اصلی پیوست می‌شوند، نمودار را به شکل استخوان‌بندی یک ماهی درمی‌آورد.

این نمودار که به نمودار علت و معلولی هم معروف است، ابزاری است برای جدا کردن علت‌ها از معلول‌ها تا به گروه کمک کند که مسئله را در کلیت خودش ببیند. این تکنیک چند مرحله دارد که عبارت‌اند از:

- تعریف دقیق علت‌ها و یادداشت آن‌ها

- تعیین عنوان‌های اصلی مسئله و رسم خطوط اصلی

- تفکر خلاق در مورد علل و نوشتن آن‌ها در جای مناسب

- انتقال پیشنهاد‌ها بر روی نمودار

- استفاده از نمودار پارتو برای تعیین علل اصلی

نمودار استخوان ماهی، نموداری است که با شناسایی علت­ها موجب بهبود می­شود. به یک تیم اجازه می‌دهد همه علل احتمالی در رابطه با وضعیت یا مشکل موجود را پیدا کنند و با جزئیات بیشتر در یک نمودار نشان می­دهد.

نمودار استخوان ماهی برای چه استفاده می‌شود؟

مرحله اول: تصویر بزرگی از یک مسئله را در اختیار قرار می‌دهد.

مرحله دوم: سهولتی برای اعضای تیم در استفاده از دانسته‌های شخصی برای تشخیص دلایل مسئله فراهم می‌کند.

مرحله سوم: ایده‌هایی را برای جمع‌آوری داده و یا ارائه راه‌حل به وجود می‌آورد.

مرحله چهارم: برای مشخص نمودار استخوان ماهی چیست؟ کردن دلایل اصلی و یا عناصر تشکیل‌دهنده و دلایل ثانوی، طوفان مغزی ترتیب دهید و هر یک از دلایل خاص را به دلایل اصلی وصل کنید.

از این ابزار، برای انتخاب مهم‌ترین مسئله، بهترین راه‌حل، پیش‌بینی نتیجه کار و ترفندهای نتیجه بخشی تیم، می‌توان استفاده کرد. (خان مختاری، 1394)

طریقه ترسیم:

ابتدا وضعیت موجود را طوری توصیف کنید که همه اعضای تیم آن را به‌خوبی فهمیده باشند. چه چیزی در کجا و چه زمانی و در چه گستردگی وجود دارد. از اطلاعات برای مشخص‌تر نمودن موضوع استفاده کنید.

- علل احتمالی را به طریقه بارش افکار تعیین کنید.

- نمودار استخوان ماهی را رسم کنید.

- معلول را در داخل یک مستطیل در سمت راست بنویسید.

- فضای کافی در نظر بگیرید.

- یک پیکان از منتهی‌الیه سمت چپ به مستطیل وصل نمایید.

- علل عمده را مشخص کنید و درروی نمودار با رسم خطوط برجسته به استخوان اصلی نشان دهید.

- در تعیین عوامل عمده از خود انعطاف نشان دهید و نام متناسب را انتخاب کنید.

معمولاً عوامل اصلی مؤثر بر یک فرآیند را عوامل زیر می‌دانند:

تجهیزات، نیروی انسانی، مواد مصرفی، روش اجرای فرآیند، محیط و فضای فیزیکی، مدیریت، پول و انگیزه


نمونه نمودار استخوان ماهی

برگرفته از کتاب « کار تیمی و روش های تصمیم گیری و حل مسئله در سازمان» نوشته محمودفاتحی و مرجان سادات حر، 1396، انتشارات مهرآذین، چاپ دوم، اصفهان.

ایشیکاوا

رسم نمودار استخوان ماهی | نمودار ایشیکاوا شاید بتوان گفت نمودار استخوان ماهی (Fishbo e Diag am) در مقایسه با سایر ابزارهای گرافیکیِ حل مسئله (مثلاً در مقایسه با نقشه ذهنی) کمتر از آن‌چه که شایسته‌اش بوده، مورد توجه قرار گرفته است. چون در نگاه اول، به نظر می‌رسد که ترسیم این نمودار، صرفاً یک نوع بازیِ گرافیکی […]

رسم نمودار استخوان ماهی | نمودار ایشیکاوا

شاید بتوان گفت نمودار استخوان ماهی (Fishbo e Diag am) در مقایسه با سایر ابزارهای گرافیکیِ حل مسئله (مثلاً در مقایسه با نقشه ذهنی) کمتر از آن‌چه که شایسته‌اش بوده، مورد توجه قرار گرفته است.

چون در نگاه اول، به نظر می‌رسد که ترسیم این نمودار، صرفاً یک نوع بازیِ گرافیکی و تصویری با مسئله است و نمی‌تواند در حل مسئله چندان مفید باشد.

اما واقعیت این است که اگر کاربردهای نمودار استخوان ماهی را بشناسیم و در رسم نمودار استخوان ماهی، حساسیت کافی به خرج دهیم، اتفاقاً این ابزار می‌تواند نقش مهمی در کمک به حل مسئله ایفا کند.

این درس را به بررسی نمودار استخوان ماهی – که نمودار ایشیکاوا نیز نامیده می‌شود – اختصاص می‌دهیم و درباره‌ی کاربردها و ویژگی‌های آن، با هم صحبت می‌کنیم.

نمودار استخوان ماهی چیست؟

نمودار استخوان ماهی، ابزاری برای ترسیم گرافیکی انواع علت‌های کوچک و بزرگی است که دست به دست یکدیگر داده و یک مشکل یا مسئله را به‌وجود می‌آورند (یا آن را تشدید می‌کنند).نمودار استخوان ماهی چیست؟

این نمودار معمولاً به صورت یک خط افقی با تعدادی خط شیب‌دار کوچک‌تر ترسیم می‌شود به خاطر شکلش، به نمودار استخوان ماهی یا Fishbo e Diag am مشهور است:

البته اگر نمودار استخوان ماهی را برای یک مسئله‌ی واقعی ترسیم کنیم، احتمالاً در این حد ساده و تمیز و مرتب نخواهد شد. نمونه‌ای که خود ایشیکاوا در کتابش آورده، به واقعیت نزدیک‌تر است:

چرا به این شکل ترسیمی، نمودار ایشیکاوا می‌گویند؟

کائورو ایشیکاوا که در کنترل کیفیت فردی سرشناس محسوب می‌شود، در کتاب خود با عنوان راهنمای کنترل کیفیت (Guide o Quali y Co ol) به معرفی نمودار استخوان ماهی پرداخته است.

البته ایشیکارو در همان کتاب – که اولین بار در سال ۱۹۷۶ منتشر شده – توضیح می‌دهد که ایده‌ی نمودار استخوان ماهی، چندان هم تازه نیست؛ بلکه در سال ۱۹۴۳ توسط پروفسور ایشیکاوا (یعنی خودش!) ابداع شده است و اگر چه او این نمودار را نمودار علت و معلول یا CE (مخفف Cause Effec ) می‌نامد، اما متخصصان کنترل کیفیت، گاهی نامِ نمودار ایشیکاوا را برای آن به‌کار می‌برند.

روش ترسیم یک نمونه نمودار استخوان ماهی

رسم نمودار استخوان ماهی قواعد پیچیده‌ای ندارد. مشکل یا مسئله‌ای را که مد نظر شماست در سمت راستِ انتهای نمودار (روی سرِ ماهی) می‌نویسید؛ سپس سمت چپ را با علت‌های آن، پُر می‌کنید.

اصطلاحاً می‌گویند تمام ستون فقرات ماهی و تیغ‌های حاشیه‌ی آن، علت‌ها (Causes) هستند و آن‌چه در انتهای ستون فقرات روی سر ماهی نوشته می‌شود اثر آن علت‌ها (Effec ) است.

به عنوان مثال، فرض کنید می‌خواهیم به مسئله‌ی بی‌انگیزگی همکاران شرکت بپردازیم. بی‌انگیزگی، Effec محسوب می‌شود و ما می‌خواهیم علت‌هایی را بیابیم که اثرشان در نهایت به شکل بی‌انگیزگی پدیدار شده است:

حالا باید به همه‌ی عواملی که می‌توانند باعث این بی‌انگیزگی شده باشند یا این‌که به آن دامن زده‌اند را فهرست کنید.

مهم است که عوامل مد نظر خود را در چند گروه مشخص، دسته‌بندی کنید:

پس از این مرحله، می‌توانید به یک سطح پایین‌تر بروید و ببینید چه عواملی، هر یک از این تیغ‌های فرعی (علت‌های لایه اول) را شکل داده‌اند. مثلاً ممکن است برای پرداخت و پاداش، نکات زیر به ذهن‌تان برسد:

البته طبیعتاً مسئله در همین‌جا تمام نمی‌شود و ادامه پیدا می‌کند. برای سایر علت‌های مرتبه اول هم، باید علت‌های زیرمجموعه پیدا کنید. هم‌چنین ممکن است علت‌هایی هم برای عوامل سطح دوم به ذهن‌تان برسد و وارد لایه‌ی سوم (یا حتی لایه‌های بالاتر) بشوید.

مثلاً ممکن است به این نکته توجه کنید که مشخص نبودن شرح شغل و بی‌توجهی به تجزیه و تحلیل شغل، نقش مهمی در برخورد سلیقه‌ای هنگام تعیین حقوق داشته‌اند:

بسیاری از کتاب‌ها و کارگاه‌های آموزشی حل مسئله، از این‌جا به بعد وارد جزئیات سلیقه‌ای می‌شوند. از جمله این‌که زاویه‌ی خط‌ها چگونه باشد یا مثلاً کدام دسته از علت‌ها را باید نزدیک‌تر به سر ماهی (یا دورتر از آن) ترسیم کرد.

اما این‌ها صرفاً جزئیات سلیقه‌ای هستند و خود ایشیکاوا هم، به آن‌ها نپرداخته است. او ترجیح داده در کتابش مخاطب را قانع کند که این ابزار را به‌کار بگیرد و به‌خاطر سادگی، آن را بی‌‌اثر فرض ‌نکند و کنار نگذارد.

ما هم در ادامه، به چند مورد از مزیت‌های استفاده از نمودار استخوان ماهی اشاره می‌کنیم.

کاربرد و مزیت های نمودار استخوان ماهی

نمودار استخوان ماهی با ظاهر ساده‌اش، چند کارکرد مهم دارد که اگر به آن‌ها توجه داشته باشید، احتمالاً این نمودار را به یکی از ابزارهای استاندارد خود تبدیل خواهید کرد.

سطح‌بندی علت‌ها

در حالت عادی، وقتی به بررسی یک مسئله می‌پردازیم، تمام علت‌هایی را که به ذهن می‌رسند یک جا کنار هم قرار می‌دهیم (این کار مثلاً ممکن است با طوفان فکری انجام شود).

به محض این‌که علت‌های احتمالی مشخص شد، به سراغ راه حل مسئله و روش مواجهه با آن علت‌ها می‌رویم.

اما نمودار استخوان ماهی، ما را وادار می‌کند که همه‌ی علت‌های احتمالی را در یک سطح نبینیم و عادت کنیم آن‌ها را در سطح‌های مختلف قرار دهیم. همین کار ظاهراً ساده باعث می‌شود ذهن ما به روی راه‌حل‌های قابل استفاده بازتر شود.

یک سرعت‌گیر مفید در مسیر حل مسئله

ما معمولاً احساس خوبی به سرعت‌گیرها نداریم و آن‌ها را مانع رانندگی نرم و راحت می‌دانیم.

اما در حل مسئله، وجود سرعت‌گیر می‌تواند بسیار مفید باشد. پریدن به سمت نتیجه‌گیری (Jumpi g o he Co clusio ) یکی از خطاهای شناختی ذهن ماست.

در مواجهه با بسیاری از مسائل، ما یک یا چند راهکار قابل استفاده را در ذهن داریم و به‌محض این‌که مسئله مطرح می‌شود، به سراغ راه‌حل‌های پیشنهادی خودمان می‌رویم. حتی حرف زدن از ریشه‌ی مشکل هم، می‌تواند به یک کاریِ صوری و ظاهری تبدیل شود.

اما نمودار استخوان ماهی اجازه نمی‌دهد به سرعت به سمت راه‌حل حرکت کنیم و وادار می‌شویم بیشتر به صورت مسئله بپردازیم.

کمک به تقویت نگاه سیستمی

هیچ‌کس نمودار استخوان ماهی را تنها با یک تیغ ترسیم نمی‌کند. به عبارت دیگر، این شکل نمودار شما را وادار می‌کند که به علت‌های متعدد فکر کنید.

پیش از این هم در درس تفکر سیستمی توضیح داده‌ایم که یکی از اشتباهات بزرگ که می‌تواند ما را به سمت راهکارهای غیرسیستمی ببرد، نگاه تک‌علتی به رویدادها و پدیده‌هاست.

کمک به تبدیل مشکل به مسئله

این نکته تا حدی شبیه تقویت نگاه سیستمی است. اما نمودار استخوان ماهی چیست؟ چون پیش از این به صورت اختصاصی درباره‌ی تبدیل مشکل به مسئله صحبت کرده‌ایم، مناسب بود آن را در این‌جا به صورت جداگانه مطرح کنیم.

ترسیم نمودار استخوان ماهی یکی از ساده‌ترین و بهترین روش‌ها برای وادار کردن شما و هم‌صحبت‌هایتان به خرد کردن مشکل و تبدیل آن به چند مسئله است.

یک چارچوب برای بحث و گفتگوهای گروهی

اگر قرار باشد مشکلی را در تیم کاری و سازمان خود بررسی کنید، نمودار ایشیکاوا یک کاربرد دیگر هم خواهد داشت. البته این کاربرد برای نقشه ذهنی هم وجود دارد: «این نمودار، یک چارچوب برای بحث مطرح می‌کند.»

وقتی چند نفر دور یک میز می‌نشینند و می‌خواهند درباره‌ی مسئله‌ای فکر کنند، معمولاً یکی دو نفر جریان بحث را در اختیار می‌گیرند و دیگران هم، یا به فکر کردن ترغیب نمی‌شوند و یا فرصتی برای بیان افکار و ایده‌های خود پیدا نمی‌کنند.

اما تلاش برای تکمیل کردن نمودار استخوان ماهی، ناگزیر فرصتی فراهم می‌آورد تا همه با یکدیگر حرف بزنند و هر کس، فرصتی برای اظهارنظر داشته باشد. خصوصاً این‌که این اظهارنظر، بدون چارچوب هم نیست و به هر نکته‌ای که اشاره می‌شود، باید رابطه‌ی علّی آن با سایر فاکتورها هم مد نظر قرار گیرد.

ابزاری مفید برای بهبود مهارت ارائه

اگر از جمله کسانی هستید که به بهبود مهارت ارائه و تقویت مهارت اسلایدسازی علاقه دارند، بهتر است نمودار استخوان ماهی را بیشتر جدی بگیرید.

یکی از مهم‌ترین نکات در ارائه و اسلایدسازی این است که همه چیز را به انتخاب فونت و رنگ زمینه محدود نکرده و از ابتدا به شکل گرافیکی به موضوع مورد نظر خود فکر کنید.

استفاده از نمودار استخوان ماهی هم کمک می‌کند که منطق پشت حرف‌های خود را بهتر سامان دهید و هم باعث می‌شود که یک اسلاید بسیار تمیز و مرتب و قابل فهم داشته باشید.

دسترسی کامل به مجموعه درس‌های تصمیم گیری و حل مسئله برای اعضای ویژه متمم در نظر گرفته شده است. با فعال کردن اشتراک ویژه به درس‌های بسیار بیشتری دسترسی پیدا می‌کنید که می‌توانید فهرست آن‌ها را در اینجا ببینید:

فهرست درس‌های مختص کاربران ویژه متمم

بررسی‌های ما نشان داده که دوستان متممی علاقه‌مند به تصمیم گیری و حل مسئله از درس‌های زیر هم استقبال می‌کنند:

تفکر سیستمی | تفکر استراتژیک | مهارت یادگیری

شخصیت شناسی | خودشناسی | حمایت اجتماعی | استرس

زندگی شاد | مدیریت انگیزه | عزت نفس

مدل ذهنی | مشاوره مدیریت | کوچینگ

دوره MBA (پیگیری منظم مجموعه درس‌ها)

اگر با فضای متمم آشنا نیستید و دوست دارید درباره‌ی متمم بیشتر بدانید، می‌توانید نظرات دوستان متممی را درباره‌ی متمم بخوانید و ببینید متمم برایتان مناسب است یا نه. این افراد کسانی هستند که برای مدت طولانی با متمم همراه بوده و آن را به خوبی می‌شناسند:

نرم افزار مناسب برای رسم نمودار استخوان ماهی چیست؟

طبیعتاً اگر در یک جلسه‌ی کوچک باشید یا بخواهید در خلوت خودتان، یک مسئله‌ی نسبتاً ساده را تحلیل کنید، قلم و کاغذ کافی خواهد بود. اما اغلب نرم افزارهای ترسیم چارت و نمودار نیز، گزینه‌ی ترسیم نمودار استخوان ماهی را در اختیار شما قرار می‌دهند.

پیشنهاد ما استفاده از نرم افزار Visio است تا با عادت کردن بیشتر به این نرم افزار، به تدریج از آن برای ترسیم سایر نمودارها و گراف‌های مد نظر خود نیز استفاده کنید.

تصاویر این درس هم با استفاده از همین نرم افزار ترسیم شده‌اند.

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری مهارت حل مسئله به شما پیشنهاد می‌کند:

تاكوبوكو ايشيكاوا

تاكوبوكو ايشيكاوا كان صحفى من اليابان.

المحتويات

حياتهتعديل

تاكوبوكو ايشيكاوا من مواليد يوم ۲۰ فبراير ۱۸۸۶ فى موريوكا, ايواته, مات فى ۱۳ ابريل ۱۹۱۲٫

الدراسهتعديل

درس فى Seisoku Gakue .

ایشیکاوا

نظرات بسته شده اند

آخرین مطالب سایت

 • نتیجه نهایی بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک
 • شویلی کشتی
 • تطمئن القلوب
 • شماره ۶ پرسپولیس
 • دیدار پرسپولیس امروز
 • پرسپولیس خلاصه بازی
 • خلاصه بازی امروز پرسپولیس آلومینیوم
 • خلاصه بازی پرسپولیس آلومینیوم اراک امروز
 • خلاصه بازی پرسپولیس المینیوم
 • ترکیب سپاهان مقابل گل گهر سیرجان
 • تتو سحر قریشی
 • مدل کت و دامن
 • جهاد با نفس
 • نتیجه بازی سپاهان و گل گهر امروز
 • نتیجه بازی پرسپولیس و الومینیوم اراک
 • خبرگزاری رسا
 • گل گهر سپاهان
 • سپاهان و گل گهر
 • بازی گل گهر سپاهان
 • پخش زنده سپاهان گل گهر

تمامی مطالب سایت توسط ربات جمع آوردی شده است در صورت نارضایتی از طریق تماس با ما در ارتباط باشید تا تمامی محتویات سایت شما حذف شود .

نمودار ایشیکاوا

نمودار ایشیکاوا (انگلیسی: Ishikawa diagram‎) به سبب شکل آن که شبیه به استخوان ماهی است، به نام نمودار استخوان ماهی (انگلیسی: Fishbone diagram‎) و به سبب نوع آنالیز آن، به نام نمودار علت و معلول (انگلیسی: Cause and Effect diagram‎) نیز شناخته می‌شود. این نمودار یکی از هفت ابزار کنترل کیفیت است و نشان دهنده علت‌های مختلف به وجود آمدن یک رویداد می‌باشد که در سال ۱۹۶۸ توسط کائورو ایشیکاوا به وجود آمد. [1]

Quick facts: نمودار ایشیکاوا, یکی از هفت ابزار کنترل کیفیت.
نمودار ایشیکاوا
یکی از هفت ابزار کنترل کیفیت
معرفی‌کننده نخستکائورو ایشیکاوا
کاربردنمونه ای از نمودار استخوان ماهی که عوامل به وجودآورنده رویداد را بررسی می‌کند و به تصویر می‌کشد.
Close

این نمودار نشان می‌دهد که چگونه عوامل مختلفی ممکن است با مشکلات یا اثرات بالقوه مرتبط شوند. در ادامه با پرسیدن «چرا» یا «چگونه» در امتداد یکی از خطوط، می‌توان دلیل اصلی احتمالی آن را کشف کرد. دیاگرام‌های ایشیکاوا یا همان علل و معلولی، همچنین در آنالیز ریسک نیز استفاده می‌شوند. [2]

نمودار استخوان ماهی چیست؟

آزمون پودمانی مدیریت تولید یازدهم | پودمان 2: مدیریت منابع تولید

آزمون پودمانی مدیریت تولید یازدهم | پودمان 2: مدیریت منابع تولید

آزمون پودمانی مدیریت تولید یازدهم | پودمان 4: مدیریت کیفیت

آزمون پودمانی مدیریت تولید یازدهم | پودمان 4: مدیریت کیفیت

سوالات امتحان مدیریت تولید یازدهم هنرستان فنی شهدای هفتم تیر | پودمان 4: مدیریت کیفیت

سوالات امتحان مدیریت تولید یازدهم هنرستان فنی شهدای هفتم تیر | پودمان 4: مدیریت…

آزمون پودمانی مدیریت تولید یازدهم | پودمان 3: توسعه محصول جدید

آزمون پودمانی مدیریت تولید یازدهم | پودمان 3: توسعه محصول جدید

آزمون پودمانی مدیریت تولید یازدهم هنرستان امام علی (ع) | پودمان 1: تولید و مدیریت تولید

آزمون پودمانی مدیریت تولید یازدهم هنرستان امام علی (ع) | پودمان 1: تولید و مدیریت…

آزمون پودمانی مدیریت تولید یازدهم | پودمان 5: مدیریت پروژه

آزمون پودمانی مدیریت تولید یازدهم | پودمان 5: مدیریت پروژه

سوالات امتحان مدیریت تولید یازدهم هنرستان فنی حرفه ای امیرکبیر | پودمان 4: مدیریت کیفیت

سوالات امتحان مدیریت تولید یازدهم هنرستان فنی حرفه ای امیرکبیر | پودمان 4: مدیریت…

اسلام پناهی زاد

آزمون پودمانی مدیریت تولید یازدهم هنرستان 22 بهمن | پودمان 3: توسعه محصول جدید

آزمون پودمانی مدیریت تولید یازدهم هنرستان 22 بهمن | پودمان 3: توسعه محصول جدید

سجاد کاظم پور ایشکاء

آزمون پودمانی مدیریت تولید یازدهم هنرستان | پودمان 3: توسعه محصول جدید

آزمون پودمانی مدیریت تولید یازدهم هنرستان | پودمان 3: توسعه محصول جدید

امتحان مدیریت تولید یازدهم هنرستان حاج سید نظام فصیحی | پودمان 2: مدیریت منابع تولید

امتحان مدیریت تولید یازدهم هنرستان حاج سید نظام فصیحی | پودمان 2: مدیریت منابع تولیداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.