وظایف تحلیل گر بین بازاری


مدیر مالی بازارکار مدیر مالی

بررسی کسب و کار، مدیریت چابک، و مدیریت پروژه نوین

در این ویدئو که لایو اینستاگرامی دکتر محمد احمدزاده می باشد، ایشان به بررسی موضوعات کسب و کار و مدیریت پروژه به شرح زیر پرداختند:

 • بررسی وضعیت شغلی تحلیلگر کسب و کار در بازار ایران
 • کدامیک: BABOK یا PBA؟
 • اسکرام، اجایل یا دواپس؟
 • بررسی تغییرات 2020 و اثر آن بر کسب و کار های ایرانی
 • تغییرات استاندارد PMBOK7
 • بررسی تغییرات سال 2021 آزمونهای بین المللی ACP، PMP و CBAP (آنلاین – از داخل ایران)

بررسی وضعیت استخدام تحلیلگر کسب و کار در شرکت های ایرانی

بررسی وضعیت استخدام تحلیلگر کسب و کار در شرکت های ایرانی

در این ویدئو که لایو اینستاگرامی دکتر احمدزاده میباشد، ایشان به بیان توضیحاتی در ارتباط با وضعیت استخدام ت حلیلگر کسب و کار در شرکتهای ایرانی میپردازند همچنین با دانشجویان سابق خود و همچنین افراد شاغل در این حوزه به بحث و گفتگو میپردازند. در پایان هم توضیحاتی در مورد دوره پیش رو تحت عنوان تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد BABOK ارائه میدهند.

مقایسه تطبیقی دوره تحلیل هوشمند کسب و کار (مبتنی بر داده) و استخدام در ایران

مقایسه تطبیقی دوره تحلیل هوشمند کسب و کار

(مبتنی بر داده) و استخدام در ایران

با توجه به افزایش حجم تولید داده های متنوع در عصر حاضر، استفاده از داده‌ها و تبدیل آن به اطلاعات و بینش در سازمان‌ها، به دغدغه مدیران و صاحبان کسب و کار تبدیل شده است. چرا که این موضوع، نیاز به متخصصین با مهارت بالا در حوزه تحلیل کسب و کار و واکاوش داده دارد تا بتوانند به جمع‌آ‌وری، حفظ و نگهداری، تحلیل و استخراج دانش از داده های موجود بپردازند. اهمیت این موضوع در داخل کشور نیز در حال افزایش است و سازمان ها به دنبال جذب متخصصین و مشاوران با مهارت بالا در حوزه های تحلیل داده و تحلیل کسب و کار می‌باشند. هدف از برگزاری دوره آموزشی تحلیل هوشمند کسب و کار مبتنی بر داده، آموزش توامان مهارت تحلیل کسب و کار و تحلیل داده داده با استفاده از ابزارهایی مانند Power-BI و پایتون و همچنین استانداردهای بروزی مانند BABOK و راهنمای BDA به دانش پژوهان است. با توجه به انتقال مفاهیم بصورت تئوری و کاربردی، این امکان برای فراگیران ایجاد خواهد شد که پس از گذراندن دوره بتوانند مسائل واقعی سازمان ها در حوزه تحلیل داده را حل نمایند. به منظور تبیین اهمیت این موضوع، دکتر محمد احمدزاده در این ویدئوی آموزشی، به مقایسه تطبیقی دوره تحلیل هوشمند کسب و کار (مبتنی بر داده) و وضعیت استخدام تحلیل گر کسب و کار و تحلیل گر داده در ایران پرداخته اند. جهت ثبت نام این دوره به آدرس: https://utperm.com/course/thkdata/ مراجعه نمائید.

راهکارهایی برای کسب و کارهای ایرانی در دوران کرونا (دکتر احمدزاده و دکتر هزاوه)

راهکارهایی برای کسب و کارهای ایرانی در دوران کرونا

(دکتر احمدزاده و دکتر هزاوه)

یدئوی حاضر، لایو اینستاگرامی و مشترک دکتر محمد احمدزاده و دکتر بابک هزاوه با موضوع راهکارهای عملی برای کسب و کارهای ایرانی در دوران کرونا می باشد.

تحلیل تاثیرات ویروس کرونا بر کسب و کار های ایرانی در سال ۱۳۹۹

در پایان سال 2019 شیوع ویروس کرونا مردم، خانواده ها و کسب و کار های مختلف را در سراسر دنیا تحت تاثیر قرار داد. بسیاری از صاحبان کسب و کار با نگرانی رخدادهای ابتدای سال 2020 را نظاره کرده و نگران شیوع سریع ویروس کرونا و تأثیر آن بر ریسکها، چالش ها و فرصتهای پیش روی کسب و کارشان هستند. ضرورت توجه به این موضوع موجب گردید تا شرکت معظم مک کنزی در اولین فرصت، اقدام به تهیه گزارشی از شیوع این بیماری مهلک و اثرات آن بر کسب و کار جهانی نماید.

از سوی دیگر و با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشورمان و ضرورت بررسی و تحلیل تاثیرات کوتاه مدت و دراز مدت ویروس کرونا بر کسب و کارهای ایرانی در سال 1۳99 ، دکتر محمد احمدزاده، با استفاده از استاندارد تحلیل کسب و کار BABOK و برمبنای آخرین گزارش شرکت مک کنزی که در 9 اسفند 1۳9۸ چاپ شده است نحوه مواجه با این شرایط را مورد بحث قرار دادند. در این

ویدئوی آموزشی، اهمیت بکارگیری استاندارد BABOK در شرایط کنونی با ارجاع به گزارش اخیر مک کنزی تحلیل گردیده و راه کارهای پیشنهادی جهت مقابله با اثرات منفی ویروس کرونا بر اقتصاد تولید درسال ۱۳۹۹ تشریح می گردد.

موضوعات قابل بحث در دوره آموزشی

فهرست مطالب ویدئوی آموزشی تحلیل تاثیرات ویروس کرونا بر کسب و کارهای ایرانی در سال ۱۳۹۹، عبارت است از:

 • هرم کسب و کار چیست؟ تحلیل گر کسب و کار کیست؟
 • معرفی استاندارد مرجع تحلیل کسب و کارها در دنیا BABOK
 • حوزه های ۶ گانه تحلیل کسب و کار
 • منظرهای ۵ گانه تحلیل کسب و کار
 • تحلیل گزارش اسفند 9۸ گروه مک کنزی در خصوص اثرات ویروس کرونا بر
 • تاثیر بحران کرونا بر مدیریت کسب و کار های ایرانی در سال 99
 • اثرات بحران ویروس کرونا بر لجستیک جهانی و بازار تولید و فروش
 • آنالیز ۳ سناریوی خوشبینانه، محتمل و بدبینانه پیش روی کسب و کارها در سال 99
 • تحلیل استراتژی مناسب سال 99 برای کسب و کارهای ایرانی
 • معرفی کسب و کارهائی که در سال 99 کمترین آسیب می بینند
 • معرفی کسب و کارهائی که در سال 99 بیشتر و طولانی تر آسیب می بینند
 • برنامه مناسب و پیشنهادی برای کسب و کارها با تمرکز بر نیروی انسانی
 • برنامه مناسب و پیشنهادی از منظر مالی
 • برنامه مناسب بازاریابی و فروش کسب و کار درسال 99 چگونه باید باشد؟
 • زنجیره تامین کسب و کار درسال 99 چگونه باید باشد؟
 • سایر برنامه های کسب و کار در سال 99 چگونه باید باشد؟

همایش فصلی مدیریت پروژه با رویکرد تحلیل کسب و
کار در سازمان های پروژه محور

جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با همکاری دکتر محمد احمدزاده و مهندس رضا آتش فراز، اولین همایش فصلی مدیریت پروژه با رویکرد تحلیل کسب و کار در سازمان های پروژه محور را در 5تیر ماه از ساعت 17:00 الی 20:00 در محل سالن همایش های جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار کردند.

تحلیل گر کسب و کار ، نقشی است که مسئولیت تعریف، مدیریت، استخراج، تحلیل، تایید و مستندسازی نیازمندی ها و الزامات کسب و کار، سازمان یا یک فرآیند سازمانی و همچنین ارائه راه حل مناسب، در جهت پاسخگویی به نیازمندی ها و دستیابی سازمان به اهداف تعیین شده را بر عهده دارد.

تحلیل گر کسب و کار از استاندارد مرجعی به نام BABOK که مخفف Business Analysis Body of Knowledge است، بهره میگیرد تا فرایند تجزیه و تحلیل کسب و کار به درستی انجام شود. در واقع استاندارد BABOK، مرجعی است که متخصصان می توانند به منظور توافق و اطمینان از درستی فعالیت آنالیز و تجزیه و تحلیل کسب و کار از آن بهره گیرند.

این استاندارد، مهارت ها و دانشی که یک تحلیل گر کسب و کار باید دارا باشد را تعریف می کند. به عبارتی چارچوبی است که تشریح می کند چگونه یک تحلیل گر کسب و کار وظایف خود را انجام دهد تا برای سازمان، ارزش خلق نماید. امکان تحلیل حرفه ای کسب و کار با اجرای 6 حوزه دانشی مشخص شده در این استاندارد، فراهم می گردد.

این 6 حوزه دانشی عبارتند از:

 1. برنامه ریزی و پایش فرایندهای تحلیل کسب و کار
 2. استخراج نیازمندی ها و تعاملات
 3. مدیریت چرخه حیات الزامات
 4. تجزیه و تحلیل استراتژی
 5. اجزیه و تحلیل الزامات و تعریف طراحی
 6. ارزیابی راه کارها

علاوه بر موارد بالا، عناوین کلیدی زیر نیز توسط دکتر محمد احمدزاده ارائه شدند:

عنوان سخنرانی: کاربردها و نتایج تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد BABOK

 • معرفی استاندارد BABOK
 • مقایسه مدارک بین المللی CBAP و PBA (محاسن، معایب، آینده شغلی)
 • معرفی زمینه های شغلی تحلیل گر کسب و کار
 • نحوه پیاده سازی استاندارد BABOK در سازمان های پروژه محور

تربیت تحلیل گر کسب و کار براساس استاندارد BABOK-V 3
(با همکاری جهاد دانشگاهی شریف)

تربیت تحلیل گر کسب و کار براساس استاندارد BABOK-V 3
(با همکاری جهاد دانشگاهی شریف)

تحلیل گران برای اجرای فرآیند تحلیل در حوزه کسب و کار ، سازمان ، سیستم ها، توسعه نرم افزارها و … از استانداردها و روش های مختلفی استفاده می کنند.

یکی از این استانداردها، BABOK است.کلمه BABOK، مخفف شده عبارت Business Analysis Body Of Knowledge به معنای پیکره دانش تحلیل کسب و کار است.

BABOK، استانداردی بین المللی است که در جهان برای تجزیه و تحلیل کسب و کار به رسمیت شناخته شده است.

این استاندارد، بخش های مختلف دانش تحلیل کسب و کار ، فعالیت ها، وظایف و مهارت های لازم برای اجرای اثربخش آنها را تشریح می نماید.

هدف اصلی استاندارد BABOK، تعریف حرفه تحلیل کسب و کار است.

این استاندارد، یک اصل پایه است که متخصصان به منظور توافق و اطمینان از درستیِ کاری که باید انجام شود و دارا بودن مهارت های لازم برای انجام کارها، از آن استفاده کنند.

این استاندارد، مهارت ها و دانشی که یک تحلیل گر کسب و کار باید دارا باشد را تعریف می کند.

به عبارتی دیگر چارچوبی است که تشریح می کند چگونه یک تحلیل گر کسب و کار، وظایف خود را انجام دهد تا برای سازمان، ارزش خلق نماید.

نوع وظایف و دستوراتی که باید انجام شوند، اهمیت نسبی وظایف و خیلی چیزهای دیگر ممکن است متفاوت باشند اما همه وظایف، یک هدف کلی را دنبال می کنند.

دکتر محمد احمدزاده با همکاری جهاد دانشگاهی شریف، دوره تربیت تحلیل گر کسب و کار براساس استاندارد BABOK-V3 (پیش نیاز آزمون CBAP) را با هدف آموزش اجزای تشکیل دهنده هر یک از حوزه های شش گانه استاندارد BABOK-V3 (ورودی ها-ابزارها-تکنیکها-خروجی ها-فرمها و …) طراحی نمودند که در این ویدئو جزئیات آن تشریح شده است.

وبینار تحلیل هوشمندانه کسب و کار مبتنی بر داده-با همکاری دانشگاه تهران

وبینار تحلیل هوشمندانه کسب و کار مبتنی بر داده

(با همکاری دانشگاه تهران)

افزایش حجم تولید داده، استفاده درست از داده‌ها و تبدیل آن به اطلاعات و بینش در سازمان‌ها را به دغدغه مدیران و صاحبان کسب و کار تبدیل نموده است. چرا که این موضوع، نیاز به متخصصین با مهارت بالا در حوزه تحلیل کسب و کار و واکاوش و تحلیل داده دارد تا بتوان ضمن جمع‌آ‌وری، حفظ و نگهداری داده،‌ نحوه تحلیل و استخراج دانش- بینش و تصمیم گیری های صحیح از داده های موجود را فرا گرفت. اهمیت این موضوع در داخل کشور نیز در حال افزایش است و سازمان ها به دنبال جذب متخصصین و مشاوران با مهارت بالا در حوزه های تحلیل داده و تحلیل کسب و کار می‌باشند. مزایای تجزیه و تحلیل داده های کسب و کار هم کم نیست:

۱-تاثیرگذاری بر نحوه تصمیم گیری مدیران
۲- ایجاد محصولات و خدمات جدید
۳- ایجاد بازارهای جدید
۴- تاثیرگذاری در بازارهای موجود
۵-ایجاد امنیت برای تدوام
۶-افزایش کارایی-اثربخشی و بهره وری در کسب و کار
۷-امکان ارائه محصولات متناسب با نیاز مشتری
۸-شناسایی فرصت های رشد وظایف تحلیل گر بین بازاری
۹-ایجاد نوآوری
۱۰-بهبود مدیریت ریسک.

وظایف تحلیل گر بین بازاری

تهران،خیابان پیروزی ، سه راه سلیمانیه ، روبروی مخابرات ، پلاک 8 ، واحد 2

09122988514, 02133334000, 02133334004

ما در این مقاله قصد داریم شما را با آینده و بازار کار مدیر مالی آشنا کنیم.

اگر شما به عنوان یک فرد قصد تحصیل در رشته مدیریت مالی را دارید، پیشنهاد می کنیم ادامه این مقاله را مطالعه کنید.

مدیر مالی کیست؟

یک مدیر مالی، بر اساس منابع و مصارف یک شرکت هزینه های سود آور و زیان آور شرکت را محاسبه می کند. یک مدیر مالی همیشه به دنبال افزایش سود شرکت خود می باشد و به دنبال افزایش ثروت سهامداران در مدت طولانی می باشد.

مدیر مالی بازارکار مدیر مالی

مدیر مالی بازارکار مدیر مالی

وظایف مدیر مالی

مدیریت مالی در شرکت معمولاً به صورت تیمی و گروهی بوده و هر چه تعداد این مدیران بیشتر باشد، تأثیر بیشتری را بر روی افزایش سود شرکت می گذارد.

 • یک مدیر مالی وظیفه شناس باید گزارشات و صورت حساب های مالی را به صورت دقیق و منظم به مدیر مربوطه تحویل دهد.
 • این فرد باید نظارت کاملی را بر مسئولان گزارش دهی و بودجه دهی داشته باشد.
 • شما به عنوان یک مدیر وظیفه شناس باید کمک هایی را در رابطه با تصمیمات صحیح شرکت داشته و به مدیر ارشد ارائه دهید.
 • نظارت کردن بر کارها و مسائل مالی در سازمان ها یکی از مهمترین وظایف مدیر مالی است.
 • پاسخ به موقع و دقیق هنگام دفاع از عملکرد قانونی شرکت
 • تجزیه و تحلیل اوضاع بازار و پیدا کردن فرصت هایی برای تأمین مالی شرکت

آینده شغلی مدیر مالی

یک شرکت یا سازمان بزرگ باید مشکلات خود را از نظر سود و زیان ها بررسی نماید و برای بزرگ تر شدن نیاز به یک مدیریت صحیح بر روی امور مالی نیاز دارد.

یک مدیر مالی باید با توجه به سه مسئله بسیار مهم تصمیماتی را بگیرد که باعث افزایش ثروت سهامداران و افزایش سود شرکت شود.

رشته مدیریت مالی

مدیریت مالی در ۱۳۳ واحد که هر کدام از آن ها از ۴۰ واحد دروس تخصصی ۲۶ واحد دروس اصلی، ۴۲ واحد آن دروس پایه و ۶ واحد آن دروس اختصاصی می باشد.

مدیریت مالی، پول، ارزهای بانکداری، مدیریت بازار و نحوۀ صحیح بازار یابی، برنامه ریزی صحیح، اصول پایه مدیریت مالی، موانع اصلی سرمایه گذاری، مبانی ریسک و مدیریت بیمه ها، پرداخت مالیاتی، بانکداری، مدیریت بانک ها،

توسعه اقتصادی، ریاضیات،مدیریت و استراتژیک، اقتصاد سنجی، حقوق بازرگانی، حسابداری صنعتی و … جزء اصلی ترین دروس تخصصی مدیریت مالی می باشد.

شما برای تحصیل در رشته مدیریت مالی می توانید تا مقطع دکترا در این رشته ادامه تحصیل دهید.

شما برای وارد شدن به بازار کار در این رشته به هیچ عنوان نباید ترس و هراس داشته باشید، زیرا این شغل در بازار کاری ایران خواهان بسیاری دارد و شما می توانید به راحتی در شرکت مورد نظرتان مشغول به کار شوید.

شما می توانید در رشته مدیریت مالی پس از به اتمام رسیدن تحصیلت خود در مکان های همچون بانکداری ها، بخش تأمین مالی، در پست معاونت مالی، ارزیابی شرکت ها و سرمایه گذارها، ارزیابی بورس، تأمین مالی، معونت

سرمایه گذاری، مدیریت بخش اعتباری، ارزیابی اقتصاد پروژه های شرکت و … مشغول به کار شوید.

همچنین می توانید از طریق شغل هایی همچون کارشناسی تحقیقات بازار، کارمند بانک، رئیس بانکداری، نظارت بر امور مالیاتی، تحلیل گر مالیاتی، مدیر خرید و فروش تدارکات، کارشناس پشتیبان نرم افزار شروع به کار کرده و از

این کارها کسب درآمد داشته باشید.

دانشگاه های رشته مدیریت مالی

 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه یزد
 • دانشگاه شهید بهشتی
 • دانشگاه رازی
 • دانشگاه الزهرا
 • دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • دانشگاه غیر انتفاعی علوم و هنر یزد

بازار کاری مدیر مالی در ایران بسیار پر رونق است. زیرا تمامی شرکت ها و سازمان ها به یک مدیر مالی وظیفه شناس احتیاج دارند تا تمامی مشکلات امور مالی را برطرف سازند و برای آن ها سود هایی را به ارمغان بی آورند.

درآمد مدیر مالی

این افراد نسبت به میزان تحصیلات و توانایی هایی که در این زمینه دارند ، می توانند در این پست کسب درآمد بسیار بالایی داشته باشند.

معمولا ، مدیر های مالی افرادی هستند که برای انجام کار های خود تحقیقات لازمه را انجام داده و پس از آن تصمیم می گیرند که از چه منابع هایی برای سرمایه گذاری نیز استفاده کنند ، که ارزش و اعتبار آن شرکت و سود آن

را به حداکثر برساند .

علاه بر این ، مدیران مالی می توانند منابع مالی را به عنوان دستیابی به اهداف سازمانی به بهترین نحوه مدیریت کنند. همچنین ، اصطلاح مدیریت مالی برای استراتژی های مالی یک سازمان استفاده شده و مواردی مانند

نحوۀ افزایش سرمایه و شیوه اختصاص آن برای پروژه های مختلف کوتاه مدت را در بر می گیرد .

علاوه بر این ، مدیران مالی باید در حین کار به میزان سود سهام داران نیز توجه داشته و آن را اساس کار خود قرار دهند . بنابراین ، مدیرانی می توانند موفق عمل کنند که دوره مدیریت مالی را گذرانده باشند .

دانشجویانی که به این رشته وارد می شوند نحوۀ جمع آوری داده ، نوشتن گزارش های مالی ، استفاده از انواع نرم افزاری کامپیوتری ، توسعه استراتژی های مالی ، پیش بینی درآمد ها ، هزینه ها و نحوۀ افزایش سود را فرا

فارغ التحصیلانی در این رشته ، مدیران مالی هستند که باید بر تجارت های الکترونیک ، منابع انسانی ، استراتژی های تجاری و ارائه انواع مشاوره مالی متمرکز باشند . علاوه بر این ، مدیران باید دارای توانمندی هایی مانند

مهارت خلاق حل مساله ، مهارت های ارتباطی و مهارت مدیریت گروه بوده و در مورد مدیریت مالی بین المللی نیز اطلاعات کافی داشته باشد .

همچنین ، مدیران مالی باید دارای گواهینامۀ مدیریت مالی بوده و مدرک مدیریت مالی دریافت کره باشند بتوانند برای ترخصیص منابع تصمیم گیری کنند .

آموزش مدیریت مالی و حسابداری یکی از ملزومات هر سازمانی ، داشته مدیر مالی با کفایتی است که علاوه بر دانش مالی و گذراندن آموزش مدیریت مالی ، بتواند مسائل مالی پیش بینی نشده را به بهترین شیوه مدیریت

کرده و همۀ کارکنان را برای این منظور با هم همراه کند .

علاوه بر این ، این مدیران باید دورۀ مدیریت مالی را پشت سر گذاشته و مدرک مدیریت مالی بتوانند در مورد تخصصی و به صورت اختصاصی انواع منابع مالی تصمیم درستی بگیرند .

همچنین ، دریافت گواهینامۀ مدیریت مالی و حسابداری می تواند به اعتبار و روند کار این مدیران کمک کند .

علاوه بر این، دانش یذیران میتوانند مهارت ها و توانایی های لازم برای این سمت را به دست آورده و برای حل مسایل مالی راهکارایی بیابند.

علاوه براین، در پایان دوره به دانش پذیرانی که در آزمون آنلاین دوره نمره حد نصاب کسب کرده باشند، مدرک مدیریت مالی و حسابداری اعطا میشود. حسابداری مالی حسابداری مالی، یکی از گرایش های علم حسابداری

است که پایه و اساس تجزیه و تحلیل، خلاصه بندی و وظایف تحلیل گر بین بازاری گزارش دادن معاملات مالی کسب و کار است.

علاوه براین، این حسابداری فعالیت های زیر را شامل میشود : تهیه صورت ها و اطلاعات مالی برای افرادی مانند سهامداران، تامین کنندگان و صاحبان کسب و کار تهیه صورت های مالی برای استفاده عموم تهیه و جمع آوری

اطلاعات حسابداری و ارایه آنها به افراد خارج از سازمان و یا افرادی که در جریان امور سازمان مربوطه نیستند .

بررسی صورت های مالی و تجزیه و تحلیل آنها قابل ذکر است که، حسابداری مالی تحت نظارت و کنترل استاندارد های حسابداری بین المللی و محلی بوده و غالبا از اصول حسابداری کلی، شامل استاندار ها و قوانینی که،

حسابدارها هنگام ثبت و خلاصه بندی و تهیه صورت های مالی استفاده میکنند، به عنوان یک چهار چوب استاندارد برای حسابداری مالی مورد استفاده قرار میگیرند.

بازار کار رشته مدیریت مالی رشته مدیریت مالی ، یکی از رشته های پویا بوده که میتوان آنرا تا مقطع دکترا ادامه داد.

علاوه بر این، با توجه توسعه انواع نظام های اقتصادی و نیاز به مدیران عالی با تجربه، بازار کار رشته مدیریت مالی پررونق و رو به رشد بوده و نباید از این نظر نگران بود.

البته، فارغ التحصیلان این رشته باید بتوانند با کسب انواع توانمندی ها برای خود فرصت شغلی مناسب پیدا کنند. علاوه بر این، مدیران مالی که دانش علمی و عملی شان در مقایسه با دیگر مدیران بیشتر باشد می توانند در

جایگاه های شغلی مانند معاونت مالی، معاونت سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و مهندس مالی، ارزیاب اقتصادی پروژه ها، ارزیاب بورس و مسئول تامین اعتبارات مالی بانک ها انجام وظیفه کرده و حتی سمت خود را بعد از

مدتی کوتاهی ارتقا دهند.

بنابراین، در صورتی که فارغ التحصیلان رشته مدیریت مالی دانش کافی برای مدیریت انواع بخش های مالی یک سازمان را داشته باشند، آیند شغلی رشته مدیریت مالی خوب و در خشان خواهد بود.

در کل، افراد و حسابدارهایی که دوره مدیریت مالی را گذرانده باند، میتوانند در انواع بازار کار موفقیت بیشتری کسب کنند. ثبت نام دوره آموزش مدیریت مالی اهداف حسابداری مالی با توجه به اهمیت حسابداری مالی در

شرکت ها و نقش آن در تامین بودجه، اهداف حسابداری مالی باید از پیش به وضوح مشخص شده باشد تا مدیران بدانند که برای هر موقعیت باید چه تصمیمی اتخاذ کنند.

بنابراین، یکی از اهداف حسابداری مالی، ارایه اطلاعات در مورد موقعیت و وضعیت مالی سازمان و اعمال و ایجاد تغییرات و اصلاحات در موقعیت های مالی سازمان است که میتواند برای بسیاری از تصمیم گیرندگان در سازمان

مهم و تعیین کننده باشد.

علاوه بر این، هر بخش از این اطلاعات برای موقعیت خاص و توسط افرادی شامل مدیران ، سهامداران ، سرمایه گذاران ، مؤسسات مالی ، تأمین کننده ها ، مشتریان ، کارکنان ، رقبا و همۀ مردم مورد استفاده قرار می گیرند ؛

برای مثال : مدیران از طریق بررسی ، تجزیه و تحلیل عملکرد های سازمان و تصمیم های مربوط به سرمایه ای ، امور سازمان را نیز ارزیابی می کنند ، در حالی که ، سهامدارن از این اطلاعات برای برگرداندن سرمایه به سازمان

آشنایی با شغل کارشناس امنیت اطلاعات و شبکه و وظایف آن

آشنایی با شغل کارشناس امنیت اطلاعات و شبکه و وظایف آن

کارشناسان امنیت شبکه، از شبکه‌های کامپیوتری در برابر حملات سایبری و دسترسی‌های غیرمجاز محافظت می‌کنند. تحلیلگران امنیت شبکه تلاش می‌کنند تهدیدات سایبری را پیش‌بینی کرده و با آنها مقابله کنند. آنها همچنین در صورت وقوع رخنه‌های امنیتی، واکنش‌های لازم را نشان می‌دهند. این افراد که با بهره‌گیری از انواع فناوری‌ها و فرایندها جهت پیشگیری، تشخیص و مدیریت تهدیدات سایبری به حفاظت هر چه بهتر از سازمان‌ها کمک می‌کنند، نقشی مهم در حفاظت از داده‌های ارزشمند شرکت‌ها و سازمان‌ها بر عهده دارند.

کارشناسان امنیت اطلاعات از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات (از جمله شبکه‌ها، نرم‌افزارها و سخت‌افزارها) در برابر انواع فعالیت‌های مجرمانه حفاظت می‌کنند. آنها با نظارت پیوسته بر روی سیستم‌ها و شبکه‌ها تلاش می‌کنند تهدیدات امنیتی را شناسایی نموده و هشدارها را تحلیل و ارزیابی کنند. این افراد در صورت تشخیص تهدید و تلاش مهاجمان برای نفوذ به سیستم‌ها اقدامات مناسب را انجام می‌دهند.

کارشناسان امنیت اطلاعات معمولاً یا باید خدمات مشاوره‌ای و توصیه‌های امنیتی را به مشتریان و کارمندان ارایه داده یا اینکه اقدامات لازم را به منظور ایجاد و برقراری امنیت در سازمان انجام دهند. تحلیلگر امنیت اطلاعات، کارشناس امنیت اطلاعات، کارشناس امنیت شبکه، تحلیلگر امنیت، مشاور امنیت اطلاعات، تحلیلگر مرکز عملیات امنیتی و تحلیلگر هوش سایبری از جمله عناوین شغلی هستند که در حال حاضر در این حوزه وجود دارند.

کارشناس امنیت اطلاعات

وظایف کارشناس امنیت اطلاعات و شبکه چیست؟

بعضی از وظایف کارشناس امنیت شبکه شامل موارد زیر است:

 • در جریان تازه‌ترین پیشرفت‌های فناوری اطلاعات، رویکردها و ابزارهای امنیتی قرار گرفتن
 • مطالعه مداوم در خصوص تهدیدات نوظهور امنیتی و روش‌های مقابله اثربخش با آنها
 • برنامه‌ریزی جهت تدوین و اجرای طرح‌های تداوم کسب‌وکار و بازیابی از فاجعه
 • اجرای راهکارهای احتیاطی به منظور مقابله با نفوذهای امنیتی
 • شناسایی و نظارت بر روی رفتارهای غیرعادی و غیرمجاز در شبکه
 • طراحی سیستم‌های جدید امنیتی و ارتقای راهکارهای فعلی
 • استفاده از ابزارهای تحلیلی پیشرفته جهت تشخیص آسیب‌پذیری‌ها و الگوهای تهدیدات
 • مشارکت در فعالیت‌های «هک اخلاقی» مثل شبیه‌سازی نفوذهای امنیتی
 • شناسایی نقاط ضعف بالقوه و پیاده‌سازی راهکارهای مناسب همچون رمزنگاری
 • نصب فایروال در شبکه و استفاده از راهکارهای فناورانه امنیتی
 • نصب آنتی‌ویروس بر روی سیستم‌های سازمانی و به‌روزرسانی مداوم آنها
 • بررسی هشدارهای امنیتی و ارایه واکنش مناسب به حوادث سایبری
 • نظارت بر تمامی دسترسی‌ها و ممانعت از گرفتن دسترسی‌های غیرمجاز
 • ارتباط با طرف‌های ذینفع در خصوص مسایل امنیتی و ارایه توصیه‌های لازم به آنها
 • تهیه گزارش برای طرف‌های ذینفع و مدیران/ کارشناسان فنی و غیرفنی
 • انجام فرایند ارزیابی و مدیریت مخاطرات امنیتی
 • همکاری با ممیزان داخلی و بیرونی در زمینه امنیت اطلاعات
 • نظارت و واکنش بر روی فعالیت‌های فارمینگ [۱] و ایمیل‌های فیشینگ
 • کمک به ایجاد، حفظ و ارتقای فرهنگ امنیت سایبری از طریق آموزش مستمر کارمندان
 • آگاهی‌بخشی و ارایه توصیه‌ها و رهنمودهای لازم به کارمندان درباره مواردی مثل ایمیل‌های مخرب، بدافزارها، مهندسی اجتماعی، فیشینگ و غیره.

وظایف کارشناس امنیت شبکه

میزان حقوق و درآمد کارشناس امنیت اطلاعات و شبکه چقدر است؟

حقوق این افراد بر اساس مواردی همچون میزان مهارت، دانش، تحصیلات، تجربه، صلاحیت، موقعیت جغرافیایی کاری، مدل کار (تمام وقت یا به صورت مشاوره‌ای) و واحدی که در آن کار می‌کنند، بسیار متفاوت است. حقوق پایه برای تحلیلگران امنیتی معمولاً بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان و برای کارشناسان ارشد امنیت نیز حدوداً بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است. برای مشاغل مدیریتی سطح بالا، این حقوق افزایش یافته و ممکن است به بیش از ۳۰ میلیون تومان هم برسد.

البته مبالغ گفته شده صرفاً به عنوان راهنما و به صورت کلی مطرح شده‌ و ممکن است در تمام سازمان‌ها چنین نباشد. همچنین بسیاری از سازمان‌ها مزایای مختلفی مثل پاداش، بیمه تکمیلی، عضویت در باشگاه‌های ورزشی، آموزش و فرصت‌های شغلی را در اختیار کارشناسان امنیتی‌شان قرار می‌دهند.

ساعات کاری

کارمندان تمام وقت بخش امنیت مانند سایر کارکنان باید حدود ۴۴ ساعت در هفته کار کنند. البته با توجه به وظایف و پروژه‌ها احتمال افزایش این ساعت و اضافه کاری نیز وجود دارد. شیوه کار در سازمان‌های مختلف تا حدودی با یکدیگر متفاوت است. برای مثال مدل کاری در بعضی از شرکت‌ها با توجه به ماهیت کار و اهمیت سرویس ارایه شده، به صورت شیفتی یا چرخشی می‌باشد. همچنین بعضی وقت‌ها یا در بعضی از سازمان‌ها کارشناسان امنیت اطلاعات باید به صورت شبانه‌روزی در دسترس باشند. علاوه بر این کارشناسان امنیتی می‌توانند در نقش یک مشاور امنیت و به صورت پاره‌وقت هم در شرکت‌ها حضور داشته یا اینکه کلاً پروژه‌ای کار کنند.

ساعت‌های کاری متخصص امنیت شبکه

مسیر شغلی کارشناس امنیت اطلاعات و شبکه چگونه است؟

کارشناسان امنیت اطلاعات معمولاً وظایف کاری خود را تنها در محیط سازمان انجام می‌دهند. کار این افراد شامل کار کردن برای مدت طولانی با کامپیوتر است. البته ممکن است مشاوران امنیتی برای دیدار و جلسه با مشتریان سازمانی سفر کنند. امکان کار به صورت آزاد برای تحلیلگران ارشد امنیتی نیز وجود دارد. همچنین آنها می‌توانند شرکت خودشان را تأسیس کرده یا به عنوان مشاور امنیت سایبری مستقل، در این حوزه مشغول به کار شوند.

برای بعضی از مشاغل (به‌ ویژه در صورت کار در سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی) که با اطلاعات و داده‌های حساس مشتریان و شهروندان سروکار دارند، ممکن است نیاز به مجوز حفاظتی[۱] و تأییدیه‌های حراستی باشد. همچنین ممکن است در خصوص آنچه که درباره کارتان به دیگران می‌‌گویید، محدودیت‌هایی وجود داشته باشد.

به طور کلی، فرصت‌های شغلی در شهرهای بزرگ بیشتر است اما همواره این احتمال وجود دارد که نیاز به مسافرت‌های کاری به شهرهای دیگر داشته باشید. در سال‌های اخیر به منظور مشارکت بیشتر و پررنگ کردن نقش خانم‌ها در این حرفه، طرح‌هایی مثل WISE [۲] (زنان در حوزه علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات) و WIIS [۳] (زنان در حوزه امنیت بین‌الملل) ایجاد شده است.

آشنایی با بازار کار کارشناس امنیت اطلاعات و شبکه

در حال حاضر طرح‌های کارآموزی امنیت شبکه در سطوح و گرایش‌های مختلفی وجود دارد. می‌توانید در ابتدا کار خود را به عنوان یک کارشناس فناوری اطلاعات ساده یا کارآموز در حوزه امنیت سایبری در گرایش مدنظرتان شروع کرده و به تدریج با انجام مطالعات زیاد، کسب تجربه و مهارت‌های لازم و نیز اخذ گواهینامه‌های مربوطه وارد حرفه امنیت سایبری شوید.

کارفرمایان معمولاً ترجیح می‌دهند کارشناسانی را استخدام کنند که در یک حوزه خاص از تخصص کافی برخوردار هستند. با کسب دانش و مهارت در هر یک از حوزه‌های زیر می‌توانید به عنوان یک کارشناس امنیت شبکه استخدام شوید:

 • امنیت شبکه/ اطلاعات/ سایبری
 • علوم کامپیوتر
 • سیستم‌های اطلاعاتی و کامپیوتری
 • مهندسی شبکه/ الکترونیک/ نرم‌افزار
 • سایر مدارک مرتبط با شبکه/ امنیت/ فناوری اطلاعات

البته امکان ورود به این حرفه برای سایر افرادی که دارای مدارک غیرفنی و غیرمرتبط هستند نیز وجود دارد. شرکت‌های زیادی وجود دارد که از دانش‌آموختگان دیگر رشته‌ها برای استخدام به عنوان کارآموز در این حوزه استفاده می‌کنند. در این صورت به تدریج و با شرکت در دوره‌های مختلف آموزشی می‌توانید آگاهی‌ها و دانش لازم را کسب نمایید. بهتر است همواره به این نکته توجه داشته باشید که نوع عملکرد، سوابق و میزان حرفه‌ای بودن شما برای کارفرمایان بسیار مهم است؛ بنابراین هر چقدر در کارتان حرفه‌ای‌تر باشید، موضوع مدرک شما از اهمیت کمتری برخوردار خواهد شد.

بازار کار کارشناسان امنیت شبکه

آشنایی با مهارت‌ها و دانش مورد نیاز کارشناس امنیت اطلاعات و شبکه

فعالیت در حوزه امنیت سایبری مانند سایر گرایش‌ها نیازمند یکسری مهارت‌ها و توانایی‌های پیش‌نیاز و مقدماتی است. افراد پیش از ورود به حوزه امنیت سایبری یا در دوره کارآموزی خود باید به تدریج این مهارت‌ها را فرا گرفته و در خود تقویت کنند. عموماً مهارت‌های مورد انتظار عبارتند از:

 • علاقمندی به حوزه امنیت سایبری و فناوری اطلاعات
 • کسب توانایی‌های لازم در حوزه فناوری اطلاعات؛ از جمله دانش کار با شبکه‌های کامپیوتری، سیستم‌عامل‌ها، نرم‌افزارها، سخت‌افزارها و امنیت
 • درک مخاطرات امنیت سایبری فناوری‌های مختلف و راهکارهای مدیریت آنها
 • کسب دانش درباره فناوری‌های امنیتی مختلف مثل فایروال، آنتی‌ویروس و سیستم‌های تشخیص و جلوگیری از نفوذ
 • مهارت‌های تحلیلی و حل مسئله جهت شناسایی و ارزیابی مخاطرات امنیتی، تهدیدات، الگوها و روندها
 • توانایی برقراری ارتباطات شفاهی؛ از جمله مهارت ارایه مطلب و قابلیت برقراری ارتباط با اعضای تیم‌های فنی و غیرفنی و همچنین سایر اشخاص مربوطه
 • کسب مهارت در برقراری ارتباطات مکتوب، مثل نوشتن گزارش‌های فنی
 • مهارت‌های سازمان‌دهی و مدیریت زمان جهت مدیریت بهتر وظایف کاری
 • توانایی انجام چندین کار به صورت همزمان و اولویت‌بندی آنها
 • قابلیت کار در شرایط ویژه کاری.

تجربیات کاربری

طرح‌های کارآموزی و فارغ‌التحصیلی که در زمینه امنیت اطلاعات و شبکه وجود دارد نیازمند تجارب و دانش بالا نبوده و کافی است که کارفرمایان علاقه و پشتکار شما نسبت به این حوزه را مشاهده کنند. با این حال اگر قصد ورود مستقیم به بازار کار امنیت شبکه به عنوان یک کارشناس را دارید باید پیش از استخدام، مهارت‌های مرتبط و دانش لازم را کسب نمایید.

در بعضی از کشورها امکان گذراندن یک دوره کارآموزی ۱۲ ماهه وجود دارد. جویندگان کار همچنین می‌توانند با شرکت‌هایی که قصد استخدام تحلیلگران امنیت سایبری را دارند تماس گرفته و از آنها درخواست کار به صورت آزمایشی و برای مدت کوتاه کنند البته ممکن است محدودیت‌هایی درباره آنچه که مجاز به انجام و مشاهده آنها هستند وجود داشته باشد. برقراری ارتباط با اشخاصی که در این صنعت فعالیت داشته و در رویدادهای مربوط به امنیت اطلاعات و سایبری شرکت می‌کنند هم به شما برای دستیابی به فرصت‌هایی که ممکن است تبلیغ نشده باشند، کمک می‌کند.

تجربیات کاربری کارشناسان شبکه

کارفرمایان

کارشناسان امنیت سایبری توسط مجموعه‌های مختلف در بخش‌های خصوصی و دولتی استخدام می‌شوند. این افراد بر روی امنیت آن سازمان کار کرده یا به سازمان‌ها مشاوره‌های لازم را ارایه می‌دهند. بعضی از سازمان‌ها نیز معمولاً دوره‌های آموزشی که شامل مهارت‌های پیش‌نیاز هستند را برای افرادی که تازه استخدام کرده‌اند، برگزار می‌کنند.

کارشناسان امنیت شبکه می‌توانند در شرکت‌های زیر مشغول به کار شوند:

 • ارایه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای امنیت
 • ارایه‌دهندگان مشاوره‌های امنیتی
 • ارایه‌دهندگان محصولات و فناوری‌های امنیتی
 • شرکت‌های فناوری اطلاعات
 • بانک‌ها و مؤسسات مالی – اعتباری
 • سازمان‌ها و ادارات دولتی
 • جراید و خبرگزاری‌ها
 • شرکت‌های حوزه انرژی، حمل‌ونقل و …

اگر خواهان کار در این حوزه هستید، شبکه‌های اجتماعی حرفه‌ای مثل لینکدین و وب‌سایت‌های استخدامی را به صورت مداوم بررسی کنید زیرا بسیاری از سازمان‌ها آگهی‌های استخدامی‌شان را در این وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز منتشر می‌کنند. البته فرصت‌هایی هم برای آموزش قبل از استخدام وجود دارد. توصیه می‌کنیم که حتماً در این زمینه تحقیقات کامل را انجام دهید.

پیشرفت حرفه‌ای

دوره‌های آموزشی معمولاً در محیط کاری سازمان برگزار می‌شود. افرادی که تازه استخدام شده‌اند اغلب تحت نظارت افراد با تجربه‌تر کار کرده و از آنها مشاوره می‌گیرند. اگر در این حوزه استخدام شدید باید سعی کنید همواره اطلاعات‌تان را افزایش داده و دانش‌تان را به‌روز نگه دارید. گواهینامه‌ها و مدارک مختلفی هم در این حوزه وجود دارد که می‌توانید در دوره‌های آموزشی مربوطه شرکت کرده و موفق به دریافت آنها شوید.

بهتر است پیش از شرکت در دوره‌های آموزشی و کسب گواهینامه، با سایر متخصصان این حوزه مشورت کرده یا اگر در آغاز راه هستید با انجام مطالعات لازم، با انتظارات کارفرمایان و نیاز کار بازار آشنا شوید.

پیشرفت کاری کارشناسان شبکه

چشم‌انداز آینده

امنیت سایبری با سرعت بسیار زیادی در حال رشد و توسعه بوده و حجم تقاضا برای مهارت‌های امنیت سایبری نیز رو به افزایش است. از این رو آینده شغلی افرادی که دارای مهارت، دانش و تخصص لازم هستند، بسیار روشن است.

می‌توانید در ابتدا به عنوان یک فرد مبتدی و کارآموز وارد این حرفه شده و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی مربوطه و کسب تجربه و مهارت‌های لازم، در جایگاه کارشناس امنیت سایبری یا مشاور امنیتی وارد بازار کار حرفه‌ای شوید. قبل از ورود به بازار کار شاید مدرک شما چندان مهم نباشد اما بهتر است به تدریج مدارک مرتبط با گرایش امنیتی را کسب کنید. اگرچه نوع عملکرد و میزان تخصص شما نسبت به مدرک‌تان از اهمیت بالاتری برخوردار است ولی کارفرمایانی هستند که به مدرک شما نیز توجه ویژه‌ای دارند.

با کسب تجربیات بیشتر می‌توانید در سطوح مدیریتی هم استخدام شده و در جایگاه مدیر یا رئیس امنیت سایبری سازمان به کار خود ادامه دهید. سازمان‌های بزرگ و مؤسسات مالی معمولاً فرصت‌های زیادی را برای پیشرفت در اختیار شما قرار می‌دهند. همچنین می‌توانید به صورت آزاد و خوداشتغالی هم کار کنید. البته بهتر است پیش از رسیدن به این مرحله، تجربیات لازم را کسب کنید. حتی می‌توانید در آینده یک شرکت امنیت سایبری تأسیس کرده یا به صورت مشاور مستقل امنیت سایبری کار کنید.

تحلیلگر شبکه چیست و چه کارهایی انجام می دهد؟

با استفاده از اکستنشن تحلیلگر شبکه ArcGIS می­ توان به سوالاتی از این قبیل پاسخ داد:

 • سریع­ترین راه برای رسیدن از نقطه A مثلاً شهر اصفهان به نقطه B مثلاً شهر تهران کدام است؟

 • کدام خانه­ ها تا ایستگاه آتش­نشانی ۵ دقیقه مسافت دارند؟
 • کدام ناحیه­ ی اقتصادی، به تجارت (کسب و کار) می ­پردازد؟

تحلیلگر شبکه چیست و چه کارهایی انجام می دهد؟

 • فردی قصد رفتن به یک فروشگاه را دارد. این مشتری بالقوه بهتر است به کدام شعبه برود تا زمان راه پیمودن برایش به حداقل برسد؟ این سوال را تحلیلگر شبکه پاسخ می دهد.
 • کدامیک از آمبولانس­ ها یا ماشین ­های گشت موجود می­ توانند سریع­تر به یک حادثه برسند؟

 • وسایل نقلیه یا حمل­ و­ نقل تندرو چگونه می­ توانند خدمات مشتری را بهبود داده و هزینه ­های حمل و نقل را به حداقل برسانند؟

 • در کدام منطقه با افتتاح یک فروشگاه می ­توان بخش بازار را به توسعه حداکثری رساند؟

اگر یک شرکت مجبور به کاهش تولیدات خود شود بهتر است کدام فروشگاه ها را ببندد، تا اکثر تقاضاها را حفظ کند؟

محل ­های کسب و کار، خدمات عمومی و سایر سازمانها از تحلیل­گر شبکه به خوبی می ­توانند سود ببرند، چرا که به آنها کمک می­ کند تا کارهای خود را با بازدهی بیشتری انجام داده و تصمیمات استراتژیکی بهتری بگیرند. این سازمانها بهتر می­ توانند بازارهای پویا، چه جاری و چه بالقوه را درک کنند؛ چرا که می­ دانند چه کسی می ­تواند به کالاها یا خدمات آنها دسترسی داشته باشد. هزینه­ های حمل و نقل را با توقف­ های متوالی بهینه و یافتن کوتاه­ترین مسیر بین توقف­ گاه ها با توجه به در نظر گرفتن محدودیت هایی چون پنجره و زمان، ظرفیت وسیله نقلیه و بیشینه زمان پیمودن می ­توان کاهش داد. در مجموع، از طریق زمان پاسخ ­دهی سریع تر یا موقعیت هایی که امکاناتی نزدیک­تر دارند م ی­توان خدمات­رسانی به مشتری را بهبود بخشید.

امکانات یا تسهیلات تحلیل­گر شبکه ، مشکلاتی از این نوع را درک کرده و حل می ­نماید.

پژوهشگران و تحلیل­گران معمولاً از قابلیت تحلیل­گر شبکه در تعیین مسیرهای شبکه ­ای با حداقل هزینه بین چند مبدأ و مقصد سود می ­برند. آرایه ­های هزینه­ ای مبدأ- مقصدی که تحلیل­گر شبکه ایجاد می ­کند، اغلب درونداد تحلیل ­های بزرگتر می­ شوند. به طور نمونه، پیش­ بینی رفتار مسافرت، اغلب مسافت­ هایی را یکپارچه م ی­کند که افراد نیاز دارند طی کنند تا به جاذبه های خاص برسند این مساف ت­های شبکه در عبار ت­های ریاضیاتی بکار می­روند تا بتوان پیش ­بینی­هایی از مسافرت بعمل آورد.

همچنین، برخی تحلیل ­ها در آماره ­های فضایی، هنگامی­ که مساف ت­های شبکه ­ای به مسافت­های خط مستقیم تبدیل می­ شوند، نتایج دقیق­تری ارائه می­ دهند. به عنوان یک مثال، تحلیل رخداد ترافیک را در نظر بگیرید که هدف آن خوشه ­های موقعیتی رخدادهای ترافیک، مشخص کردن دلایل آنها و اقدام جهت کاهش تعداد رخدادهاست. از آنجایی که ماشین ها روی جاده ­ها طی مسیر می­ کنند، مشخص کردن خوشه­ های (دسته­ های) رخدادهای ماشین با مسافت­ های شبکه­ ای، کمتر موثر است تا استفاده از مسافت­ های خط مستقیم. قبل از انجام تحلیل­ های شبکه ­ای برای پاسخ به سوالاتی چون سوالاتی که در بالا ذکر شدند، نیاز به یک مجموعه داده­ ی شبکه ­ای دارید که یک شبکه حمل و نقل را مدلسازی کند.

چگونه تحلیل گر داده شویم

چگونه تحلیل گر داده شویم

کار با داده‌ها و مشاغل مربوط به آن بخش بزرگی از ظرفیت شغلی جهان را در آینده تشکیل خواهد داد و یادگیری مهارت‌های مرتبط با داده می‌تواند آینده شغلی بسیار روشنی برای شما داشته باشد.

تحلیلگر داده، با دستکاری داده‌ها زندگی می‌کند. در دورانی که شرکت‌ها به‌طور فزاینده به مجموع‌های داده یا همان دیتاست‌ها (Data set) وابسته می‌شدند، مهارت در تحلیل داده‌ها تبدیل به یک توانایی مهم در این شرکت‌ها و یکی از پر تقاضاترین مشاغل شد.

یکی از فاکتروهای مهم در بازار مشاغل آینده، آشنایی با اینترنت اشیاء (Internet of Things یا به اختصار IoT) است. اینترنت اشیاء به‌عنوان مثال به تمام وسایلی اشاره دارد که در منزل شما متصل به وب هستند و تمام این لوازم منزل از جمله لامپ، یخچال، هاب و . میزان عظیمی از داده‌ها را برای شرکت‌ها ارسال خواهند کرد تا این شرکت‌ها روی آن کار کنند و در این بخش تحلیلگران داده نقس مهمی را ایفا خواهند کرد.

اگر بدنبال شغلی تضمینی با فرصت‌های عالی هستید و احتمالا بخواهید از منزل هم کار خود را انجام دهید، احتمالا یادگیری تحلیل داده‌ها می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. پس اجازه دهید نگاهی بیاندازیم به مهارت‌هایی که نیاز به یادگیری آن دارید و اینکه از کجا باید شروع کنید.

تحلیل‌گر داده چه کاری انجام می‌دهد؟

تحلیل‌گر داده شخصی است که تصاویر مفیدی از دیتاست‌های بزرگ ترسیم می‌کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت تحلیل‌گر داده اعداد را به زبان ساده ترجمه می‌کند. آن‌ها می‌توانند داده‌ها را برای نمایش اطلاعاتشان به گزارش‌ها و عناصر گرافیکی تبدیل کنند و با اینکار می‌توان روندها و روابط بین داده‌ها را مشاهده کرد. سپس شرکت‌ها می‌توانند از این اطلاعات در راستای تصمیم‌گیری استفاده کنند.

تحلیل داده در صفحه گسترده اکسل Data Analyst in spreadsheet excel

تحلیلگران داده ممکن است فقط برای یک سازمان کار کنند یا تعداد زیادی مشتری را به‌عنوان بخشی از یک آژانس جذب کنند

به‌عنوان مثال برای بازاریابی، تحلیل‌گر داده می‌تواند تشخیص دهد که درصد زیادی از مشتریانی که محصول X را خریداری کرده‌اند، دانشجویان خانم رشته روانشناسی هستند. سپس آن‌ها قادر هستند برای بازاریابی‌های آینده جمعیت بیشتری را توسط مشتری‌های هدف توصیه کنند. درنهایت آن‌ها ممکن است متوجه روندی شوند که بیشتر در حال شکل‌گیری است و مردان بیشتری هم علاقمند به استفاده از آن محصول هستند. این چیزی است که یک کسب‌و‌کار می‌تواند روی آن سرمایه‌گذاری کند. حتی ممکن است آن‌ها متوجه این موضوع شوند که رقبا روی این جمعیت اطلاعی ندارند.

یک مثال دیگر را می‌تواند سایت forecastwatch.com در نظر گرفت؛ سایتی که هزاران گزارش پیش‌بینی هوا را جمع‌آوری کرده و آن را با گزارش‌ها مردمی راجع به آب‌و‌هوا مقایسه می‌کند. با استفاده از این اطلاعات، سایت‌های پیش‌بینی آب‌وهوا می‌تواند مدل‌های آب‌وهوایی خود را ارتقاء و بهبود بخشد.

منابع داده و نقش‌ها

دیتاست‌ها از منابع مختلفی جمع‌آوری می‌شوند؛ مانند: آمار فروش، کارت‌های وفاداری، حساب کاربر، بازخورد مشتری، برنامه‌های کاربردی و نرم‌افزار، تحلیل ترافیک وب‌سایت، تحقیق بازار، مطالعات آزمایشگاهی و خیلی منابع دیگر.

بخش بزرگی از کار تحلیل‌گر داده شامل ایجاد گزارش‌ها است که بینش و روندهایی را نشان دهد که ممکن است برای مدیران قابل استفاده باشد. تحلیل‌گر داده همچنین هنگامی که داده‌ها را از منابع مختلف دریافت می‌کند، باید بتواند کاری کند که داده‌ها به اصطلاح «حرف بزنند». آن‌ها لازم است اطلاعات نامربوط و نادرست را حذف کنند. حتی ممکن است گاهی از یک تحلیل‌گر داده خواسته شود که کمی داده‌ها را به اصطلاح «ماساژ» دهد تا بتواند نزدیکتر به اهداف سازمان باشد.

تحلیل‌گر داده شغلی هیجان انگیز و با ارزش است. با استفاده از تحلیل داده می‌تواند در شکل‌گیری مسیر سازمانی که در آن کار می‌کنید، با بینشی مبتنی بر داده‌های هوشمند تأثیر گذار باشید. با این حال بعد از وارد کردن داده‌ها، این شغل می‌تواند بسیار خسته کننده هم باشد؛ مثلا دنبال یک جدول بخصوص گشتن در برنامه‌های صفحه‌گسترده برای خیلی از مردم چالش برانگیز و با ارزش نیست. نقش شما به‌عنوان یک تحلیل‌گر داده بستگی به سازمانی دارد که در آن مشغول به کار هستید و همچنین جایگاه شما در آن سازمان.

تفاوت تحلیل‌گر داده و متخصص علوم داده

موضوع مهمی که در ابتدا باید بدانید، تفاوت بین تحلیل‌گر داده و متخصص علوم داده است. مرز بین تحلیل‌گر داده و متخصص علوم داده ممکن است کمی مبهم باشد، ولی به‌شکل عمومی، «متخصص علوم داده» بیشتر با مواردی مانند یادگیری ماشین و مدل‌های پیش‌بینی سر و کار دارد. آن‌ها از داده‌ها برای پیش‌بینی آینده استفاده می‌کنند و معمولا پیش‌زمینه‌ی قوی‌تری در ریاضیات، آمار و برنامه‌نویسی کامپیوتر دارند.

متخصصان علوم داده معمولا با هوش‌مصنوعی و یادگیری ماشین سروکار دارند. یادگیری ماشین در حقیقت نسخه‌ای بزرگتر و خودکار کاری است که یک تحلیل‌گر داده انجام می‌دهد. در یادگیری ماشین با استفاده از الگوریتم‌هایی بخصوصی به‌دنبال الگوهایی در دیتاست‌های بزرگ جست‌وجو می‌شود. این جست‌وجو می‌تواند برای شناسایی عناصر به‌خصوص در تصاویر برای شناسایی زبان طبیعی انسان یا تصمیم‌گیری درباره‌ی تبلیغات باشد. به‌عنوان متخصص علوم داده، احتمالا از زبان برنامه‌نویسی پایتون (Python) و SQL برای دستیابی به داده‌های موردنظرتان و استفاده از آن‌ها استفاده خواهید کرد.

طبق گزارش سایت Indeed.com، میانگین درآمد یک تحلیل‌گر داده در ایالات متحده، سالیانه نزدیک به ۶۵ هزار دلار است؛ درحالی که میانگین درآمد متخصص علوم داده بیش از سالی ۱۲۰ هزار دلار برآورد می‌شود.

مهارت‌ها، صلاحیت‌ها و ابزارها

 • ریاضیات
 • علوم کامپیوتر
 • آمار
 • اقتصاد
 • تجارت

مهارت‌های بخصوص دیگری هم وجود دارد که بسیار کاربردی است و قطعا ارزش یادگیری خواهد داشت. خوشبختانه این روزها اینترنت منبع بسیار خوبی برای یادگیری مهارت‌های جدید است و می‌توانید مدرک خود را حتی از خانه هم دریافت کنید.

شاید به نظر عجیب باشد، ولی بسیاری از تحلیل‌گران داده مدت‌زمان زیادی را در اکسل درحال ساخت جداول و انجام معادلات دقیق هستند. هنگامی که درخواست مصاحبه‌ی شغلی می‌دهید یا به‌صورت کارورز در شرکتی به‌عنوان یک تحلیل‌گر داده مشغول به کار می‌شوید، به‌احتمال بسیار زیاد به مهارت بسیار بالا به استفاده از نرم‌افزار اکسل احتیاج خواهید داشت.

SQL مخفف عبارت Structure Query Language یا زبان ساختارمند پرسشی که «اس کیو ال» یا «سیکول» خوانده می‌شود. این زبان برای ذخیره و بازیابی اطلاعات در بانک اطلاعاتی طراحی شده است. به‌عنوان مثال، اگر سعی کنید اطلاعات کاربر خاصی را از یک وب‌سایت بازیابی کنید، به‌احتمال زیاد به‌کمک بانک اطلاعاتی که روی سرور ذخیره شده و با استفاده از SQL این کار را انجام خواهید داد. SQL ابتدا ممکن است کمی ترسناک بنظر برسد، ولی روند یادگیری سریع و راحتی دارد که باعث خواهد شد به‌سرعت با آن آشنا شوید و بعد از آن می‌تواند ابزار قدرتمندی در دستتان باشد.

تجزیه و تحلیل ترافیک گوگل (Google Analytics)

خدمات وب‌سایت گوگل آنالیتیکس (Google Analytics) که گوگل ارائه می‌کند، به شما برای تجزیه و تحلیل کارایی یک برنامه یا وب‌سایت کمک خواهد وظایف تحلیل گر بین بازاری کرد. این وب‌سایت اطلاعاتی مانند تعداد بازدید کنندگان، اینکه این بازدیدکنندگان از کجا به سایت یا اپلیکیشن شما مراجعه کرده‌اند، به کدام وب‌سایت‌ها سر زده‌اند و خدمات دیگر ارائه می‌کند. این ابزار حتی به شما اجازه خواهد داد صفحاتی که بازدید‌کنندگان به آن‌ها مراجعه کرده‌اند یا در آن محصول خریداری کرده‌اند را مشاهده کنید.

پایتون (Python)

در نهایت اگر بخواهید مهارت‌های خود را به‌عنوان تحلیل‌گر داده یا متخصص علوم داده افزایش دهید و به سطح پیشرفته‌تری برسید، لازم است که اصول برنامه‌نویسی به یک زبان مانند پایتون را یادبگیرید. یادگیری زبان برنامه‌نویسی به شما کمک خواهد کرد تا داده‌ها را به‌شکل کارآمدتری از منابع مختلف استخراج کنید، از داده‌ها به‌شکل مفیدتری استفاده کنید یا اینکه می‌توانید به کمک آن داده‌ها را به‌صورت عناصر گرافیکی زیبا و مختلف به مشتریان ارائه کنید. دلیل انتخاب زبان برنامه‌نویسی پایتون این است که این زبان به‌صورت قابل ملاحظه‌ای انعطاف‌پذیر و همه کاره بوده و یکی از محبوب‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی بین تحلیل‌گران داده و متخصصان علوم داده است.

آپاچی هدوپ (Apache Hadoop)

هدوپ مجموعه‌ای از برنامه‌های متن باز است که توسط بنیاد آپاچی ارائه شده است. شما با کمک استفاده از این مجموعه‌ی نرم‌افزاری می‌توانید دیتاست‌های حجیم را که به‌صورت توزیع شده در سرورهای مختلف ذخیره شده است را دستکاری کنید. هنگامی که با داده‌های بسیار حجیمی سروکار دارید که فقط برای ذخیره‌ی آن‌ها به چندین سرور نیاز است، هدوپ می‌تواند ابزار بسیار کاربردی و مفیدی برای شما باشد. این مجموعه برنامه بیشتر مناسب تحلیل‌گران داده و متخصصان علوم داده با مهارت بالا است.

آپاچی اسپارک (Apache Spark)

اسپارک چارچوب پردازش خوشه‌ای با رابط برنامه‌نویسی نرم‌افزار (API) بسیار قدرتمند است که برای نوشتن برنامه‌های سریع به زبان‌های جاوا، پایتون یا یکی دیگر از زبان‌های برنامه‌نویسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار پیشرفته مشخصا با مجموعه برنامه‌ی آپاچی هدوپ هماهنگ شده است و می‌توان از آن استفاده کرد.

البته باید گفت مهارت‌های بخصوص دیگری وجود دارد که ممکن است براساس نقش بخصوص شما به‌عنوان تحلیل‌گر داده متفاوت باشد، اما پی‌بردن به این مهارت‌ها هنگامی که به‌دنبال شغل موردنظر خود هستید، راحت‌تر خواهد بود. هنگام ارسال درخواست برای شغل تحلیل‌گر داده، حتما ملزومات شغلی را به‌دقت مطالعه کنید.

آیا تحلیل‌گر داده بودن مناسب شما است؟

اگر از کار کردن با داده‌ها لذت می‌برید، پس پاسخ مثبت است. تحلیل‌گر داده انتخاب بسیار مناسبی برای اشخاصی است که به‌دنبال شغلی هستند که در سال‌های آینده رو به رشد خواهد بود.

اینترنت اشیاء و یادگیری ماشین نقش به‌سزایی در شکل‌دهی بازار کار آینده خواهند داشت، پس انتخاب شغلی مانند تحلیل‌گر داده، انتخابی بسیار مناسب و رو به جلو خواهد بود. مشاغل متخصص علوم داده به‌صورت بسیار سریعی در حال گسترش است و تحلیل‌گران داده حتی می‌توانند از منزل کار خود را به‌صورت اینترنتی انجام دهند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.