از اوراق قرضه چه می دانید؟


همان طور که از اسم این اوراق هم مشخص است، اوراق مشارکت اوراق بهاداری است که بیانگر مشارکت دارنده آن در یک طرح است. اجازه بدهید با یک مثال توضیح دهیم. فرض کنیـد یک شرکت پتروشیمی برای راه‌اندازی خط تولید جدید، به ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه جدید نیـاز دارد. همچنین براساس بررسی‌های کارشناسی، درصورت راه‌اندازی این خط تولیـد، سرمایه صرف شده برای آن ظرف مدت ۴ سال پس از راه‌اندازی، از محل افزایش درآمد ناشی از فروش محصولات جدید، جبران شده و میزان سوداوری شرکت هم طی این مدت، سالانه ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت، به بیان دیگر، طرح مذکور دارای توجیه اقتصادی است.

صکوک چیست و تفاوت آن با اوراق قرضه کدام است؟

در کشورهایی که دارای جمعیت مسلمان زیادی هستند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند اوراق قرضه، کارایی و مقبولیتی ندارد. بر این اساس دولت‌ها و شرکت‌های اسلامی و یا شرکت‌های اسلامی فعال در کشورهای غیراسلامی که بدنبال تأمین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین‌هایی مطابق با اصول اسلامی می‌باشند. صکوک ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می‌شود.

در سال‌های اخیر رشد ابزارهای مالی اسلامی که به صکوک شهرت یافته بسیار چشمگیر بوده است. تا جایی که بر اساس آمار، تا پایان سال 2006 میلادی ارزش کل صکوک منتشر شده بالغ بر50 میلیارد دلار عنوان شده است. کشورهای بحرین، مالزی، قطر و آلمان به عنوان پیشگامان در این زمینه شناخته شده‌اند.

در حالت کلی می‌توان صکوک را اوراق بهادار مبتنی بر دارایی، با درآمد ثابت یا متغیر، قابل معامله در بازار ثانویه و مبتنی بر اصول شریعت دانست.

اصطلاح صکوک برگرفته از واژه عربی صک به معنای چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهی است و به طور معمول، به عنوان اوراق قرضه اسلامی تعریف می‌شود.

تمایزی که میان این دو تعریف از صکوک وجود دارد، اساسی و مهم است، چرا که با تاکید بر این تفاوت، هدف از به کارگیری صکوک به عنوان ابزاری جدید در بانکداری اسلامی، تقلید از اوراق قرضه مبتنی بر بهره در بانکداری معمول نیست، بلکه ایجاد ابزاری ابتکاری است که منطبق بر قوانین شریعت اسلام باشد.

صکوک به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می‌شود که باید خود دارای ارزش باشد و نمی‌تواند براساس فعالیت‌های سفته بازی و سوداگرانه و در واقع فعالیت‌هایی که بدون خلق ارزش و کار صورت می‌گیرند، سودآوری داشته باشد.

اوراق بهادار صکوک منابع مالی را با پشتوانه ترازنامه و دارایی‌های فیزیکی شرکت‌های خاص جذب می‌کنند.

استفاده از لفظ صکوک جهت ابزارهای مالی اسلامی برای نخستین بار در سال 2002 در جلسه فقهی بانک توسعه اسلامی پیشنهاد شد. بعد از آن سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی اقدام به معرفی انواع صکوک نمود که عبارتند از:

1.صکوک مالکیت دارایی‌هایی که در آینده ساخته می‌شود
2.صکوک مالکیت منافع دارایی‌های موجود
3.صکوک مالکیت منافع دارایی‌‌هایی که در آینده ساخته می‌شود
4.صکوک صلم
5.صکوک استصناع
6.صکوک مرابحه
7.صکوک مشارکت
8.صکوک مضاربه
9.صکوک نماینده سرمایه‌گذاری
10.صکوک مزارعه
11.صکوک مساقات
12.صکوک ارائه خدمات
13.صکوک حق‌الامتیاز

از بین صکوک بالا تنها استفاده از صکوک اجاره، سلم و استصناع و تا حدی صکوک مشارکت، مرابحه و مضاربه معمول است.

در یک تقسیم بندی دیگر می‌توان صکوک را به دو گروه ابزار حقوق صاحبان سهام و ابزار بدهی تقسیم نمود.

صکوک اجاره، سلم، استصناع و مرابحه زیر مجموعه ابزار بدهی و صکوک مشارکت و مضاربه زیر مجموعه ابزار حقوق صاحبان سهام قرار می‌گیرند.

یکی از مهمترین انواع صکوک معرفی شده صکوک اجاره می‌باشد. صکوک اجاره در حقیقت اوراق بهاداری است که دارنده آن بصورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف‌کننده یا بانی واگذار شده است.


جهت انتشار اوراق اجاره وجود حداقل سه نهاد مالی ضروری می‌باشد که عبارتند از بانی، واسط و امین.

•بانی: شخصی حقوقی است که صکوک اجاره با هدف تأمین مالی آن را منتشر می‌شود و می‌تواند اقدام به اجاره‌ نمودن دارایی مبنای انتشار صکوک اجاره از واسط به نمایندگی از سرمایه‌گذاران نماید.

• واسط: نهاد مالی است که صرفاً به منظور نقل و انتقال دارایی به وکالت از دارندگان صکوک اجاره و انتشار صکوک اجاره تشکیل می‌شود.

• امین: نیز شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه‌گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط اجرایی انتشار صکوک اجاره مسئولیت نظارت برکل فرآیند عملیاتی صکوک اجاره را بر عهده دارد.


ریسک اوراق صکوک

ریسک مربوط به اوراق صکوک را به طریق مختلفی می‌توان دسته‌بندی کرد. مهمترین ریسک‌هایی که دارندگان اوراق صکوک با آن مواجه هستند را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:
1.ریسک از بین رفتن دارایی‌ها
2.ریسک نرخ سود
3.ریسک کاهش قیمت دارایی


مزایای اوراق صکوک

برخی از مزایای انتشار اوراق صکوک را می‌توان به شرح زیر بیان نمود:

1- صکوک نقدینگی بانی را افزایش می ‌دهد

2- دارایی‌هایی که نقدینگی پایینی دارند و یا غیر‌نقد هستند از ترازنامه خارج شده و وجوه نقد جایگزین آن می شود.

3- با از اوراق قرضه چه می دانید؟ اینکه قسمتی از دارایی‌ها از شرکت بانی جدا می‌شود اما با این حال باز هم بانی می‌تواند از دارایی‌ها استفاده کند.

4- از آنجا که صکوک با پشتوانه‌ی دارایی‌منتشر می‌شود لذا دارای ریسک کمتر است و هزینه‌ی تأمین مالی را نیز کاهش می‌دهد.یک راه دیگر کاهش هزینه‌ی تأمین مالی استفاده از افزایش اعتبار است.

5- صکوک با فراهم کردن امکان تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار به توسعه‌ی بازار سرمایه کمک می‌کند.

6- چنانچه برای دادوستد اوراق صکوک یک بازار ثانویه فراهم می‌شود، آنگاه قابلیت نقدشوندگی این اوراق هم افزایش می‌‌یابد.


تفاوت اساسی صکوک با اوراق قرضه مرسوم در بازارهای مالی

1- صکوک بیانگر مالکیت یک دارایی مشخص است در حالی که اوراق قرضه فقط حاکی از تعهد بدهی هستند. یعنی رابطه بین صادرکننده و خریدار اوراق قرضه رابطه وام‌دهنده و وام‌گیرنده است که نرخ بهره وام هم ثابت است و این موجب ربا می‌شود.

2- دارایی موضوع اوراق صکوک از نظر شرعی باید مجاز و صحیح باشد. در حالی که در اوراق قرضه دارایی‌هایی که از نظر اسلام پذیرفته نیست نیز می‌تواند پشتوانه اوراق قرار بگیرد.

3- اعتبار اوراق قرضه به اعتبار صادرکننده یا ناشر آن وابسته است و با آن سنجیده می‌شود در حالی که اعتبار صکوک به ناشر بستگی ندارد بلکه به ارزش دارایی پشتوانه بستگی دارد.

4- فروش صکوک در بازار ثانویه فروش مالکیت یک دارایی است اما فروش اوراق قرضه فروش بدهی است.

5- در صکوک امکان افزایش اصل دارایی و در نتیجه ارزش خود ورقه صکوک وجود دارد در حالی که اصل بدهی در اوراق قرضه قابلیت افزایش ندارد.

تحقق ۷۰۰ میلیاد تومان اوراق مشارکت برای تکمیل خط ۷مترو

تحقق 700 میلیاد تومان اوراق مشارکت برای تکمیل خط 7مترو

رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران گفت: با تکمیل خطوط 6 و 7 و ورود 2هزار دستگاه واگن جدید می توانیم ظرفیت جابجایی روزانه مترو از 2.5 میلیون نفر به 7 میلیون نفر افزایش دهیم که تحقق و تخصیص اوراق مشارکت این مسیر را هموارتر می سازد .

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، با پیگیری های به عمل آمده از سوی اعضای شورای اسلامی شهر تهران و نیز تلاش مدیران شهرداری تهران سرانجام 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت در راستای تکمیل خط 7 مترو تهران به حساب شرکت مترو واریز شد. اعضای شورای اسلامی شهر تهران امیدوارند با ادامه این روند مابقی این اوراق مشارکت که بالغ بر 1300 میلیارد تومان از سال قبل و 2 هزار میلیارد تومان مربوط به سال جاری است نیز محقق شود.

در همین راستا سید محمود میر لوحی گفت: ما برای ساخت مترو دو نوع هزینه داریم؛ نخست برای ساخت تونل و ریل گذاری و فراهم آوردن واگن ها و دوم هزینه برای بهره برداری. متاسفانه به دلیل اختلافاتی که در دوره های گذشته میان دولت و شهرداری بوده است به ویژه در زمان دولت های نهم و دهم مبالغی که می بایست برای توسعه مترو به شهرداری اختصاص می یافت محقق نشد. نمونه بارز آن هم عدم تحقق دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه مترو کلان شهر ها بود که سهم شهر تهران در این میان بالغ بر یک میلیارد دلار می شد. بعد از آن هم آقای قالیباف با دولت یازدهم هماهنگ نشدند و مشکلات مترو ادامه یافت.

وی ادامه داد: با شروع کار شورای پنجم و همسویی با دولت محترم این رویه تغییر کرده است همچنان که با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی در بودجه کشور اعتباراتی برای مترو، پسماند و بافت فرسوده پیش بینی شده است که امیدواریم با این روند وصول مطالبات شهرداری از دولت که البته مربوط به سالیان گذشته می شود محقق شود.

رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورا اظهار داشت: با تحقق 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت سهم یارانه بلیط مترو و سهم یارانه سوخت نیز تامین اعتبار شود تا هر چه بیشتر بتوانیم در راستای خدمات رسانی به شهروندان عزیز تهرانی تلاش کنیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران سپس با اشاره به موضوع تحقق اوراق مشارکت مترو گفت: همانطور که می دانید دولت 50 درصد اصل و سود این اوراق را تضمین کرده است و این موضوعی بود که از گذشته از اوراق قرضه چه می دانید؟ باید محقق می شد. اولویت اول شورای پنجم نیز کاهش و رفع آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه خطوط ریلی بنا نهاده شد لذا پیگیری ها و تلاش ها در جهت تحقق اعتبارات این چنینی از همان بدو کار آغاز شد.

میر لوحی در ادامه گفت: امروز سهم جابجایی مسافران با مترو از سهم کل جابجایی در شهر بالغ بر 11 درصد است و این در حالی است که ما تنها هزار واگن در شبکه خطوط ریلی خود داریم. در چنین شرایطی مترو 2.5 میلیون مسافر در روز را جابجا می کند.

رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تاثیری که تحقق اوراق قرضه بر وضعیت مترو می گذارد افزود: حال با تحقق این اعتبارات می توانیم امیدوار باشیم که با تکمیل خطوط 6و 7 و نیز افزایش تعداد واگن ها به 3 هزار دستگاه بتوانیم ظرفیت جابجایی روزانه خطوط ریلی را به 7 میلیون نفر برسانیم.

میر لوحی همچنین خبر داد: هم اکنون اولین محموله سی کی دی 70 دستگاه واگن وارد گمرک شده که امیدواریم به پیگیری های به عمل آمده ظرف 3 الی 4 از اوراق قرضه چه می دانید؟ ماه آینده اسمبل شده و وارد شبکه خطوط شوند.

وی با بیان اینکه مهمترین اولویت حال حاضر تکمیل خطوط 6 و 7 مترو است اظهار داشت: همچنین قرارداد 650 دستگاه واگن نیز بسته شده که این هم خبر خوشحال کننده ای است.

میر لوحی اضافه کرد : هر چه اوراق قرضه تامین اعتبار شود و این اعتبارات به مترو تخصیص یابد می توانیم ظرفیت جابجایی مترو را افزایش دهیم و این یعنی کاهش استفاده از خودرو و کاهش آلودگی هوا .

عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه گفت: اوراق قرضه ای که تاکنون 700 میلیارد تومان آن تخصیص یافته مربوط به 2 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکتی است که از سال پیش برای تکمیل خطوط مترو پیش بینی شده است. برای امسال نیز 2 هزار میلیارد تومان دیگر پیش بینی شده است که ما امیدواریم با ادامه این روند بتوانیم در آینده ای نزدیک 3هزار میلیارد تومان از این اوراق را محقق و به شبکه مترو تزریق کنیم. تلاش ها در این جهت از مدت ها پیش آغاز شده و ما امیدواریم هر چه زودتر این مهم نیز محقق شود.

میر لوحی همچنین گفت: در کنار مترو ما باید توجه ویژه ای هم به تجهیز و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی داشته باشیم. در ابتدای برنامه دوم توسعه شهر تهران ما 6500 دستگاه اتوبوس داشتیم که ما متاسفانه در پایان زمان برنامه دوم تعداد اتوبوس ها به 5 هزار دستگاه رسیده است حال آنکه ما می بایست تا این زمان 9 هزار دستگاه اتوبوس می داشتیم لذا نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و افزایش این ناوگان نیز از اولویت های مهم ما است تا بتوانیم سهم جابجایی 50 درصدی مسافران توسط مترو و اتوبوس را محقق کنیم.

میر لوحی در پایان افزود: تکمیل شبکه و ظرفیت حمل ونقل عمومی در کاهش استفاده از خودروهای شخصی تاثیر مستقیم دارد لذا اگر می خواهیم قوانین بازدارنده برای کاهش استفاده از خودروهای شخصی تثایر گذار باشد باید هر چه بیشتر در تامین اعتبارات و تخصیص آن برای تکمیل و تجهیز حمل و نقل عمومی تلاش کنیم.

سهام بی نام و با نام چیست و چه ویژگی‌هایی دارد

سهام بی نام نوعی از سهام است که نام مالک در آن ذکر نشده و به راحتی قابل انتقال به غیر است. تفاوت سهام بی نام و سهام بانام و مزایا و معایب آن را در کارگزاری سرمایه و دانش بخوانید.

سهام بی‌نام چیست و چه مزیت‌ها و معایبی دارد؟ در این مقاله با شما همراه هستیم تا به معرفی اوراق قرضه با نام و بی‌نام پرداخته و ویژگی‌های هر یک را به‌صورت کامل برای شما تشریح نماییم. شناخت مزایای سهام با نام و بی‌نام باعث می‌شود تا شما نسبت به این نوع از سهام دید بهتری داشته و در صورت نیاز به سرمایه‌گذاری دار هر یک، روند بهتری را نیز در پیش بگیرید. در ادامه تمام جزئیات مربوط به انواع سهام با نام و بی‌نام را با هم مرور می‌کنیم.

منظور از سهام با نام و سهام بی‌نام چیست

قبل از اینکه بدانید سهام با نام و بی‌نام چیست و هر یک چه مزیت‌هایی دارند، بایستی یادآور شویم که به‌صورت کلی سهام شرکت‌ها به سه دسته تقسیم می‌شود.

سهام با نام همان‌طور که از اسمش پیداست، سهامی است که به‌صورت مخصوص برای فردی خاص تعریف‌شده و به نام وی است. در برگه سهام با نام معمولاً اسم مالک آن درج شده و یا بر روی آن عبارت "با نام" درج می‌شود. با نام بودن آن البته شرایط خاص دیگری را نیز برای این نوع از سهم‌های بورسی به دنبال دارد که در ادامه بیشتر به تشریح آن‌ها می‌پردازیم.

سهام بی‌نام نیز به‌نوعی از سهام اطلاق می‌شود که به‌صورت عمومی صادر شده و در اوراق قرضه آن نام هیچ‌کسی قید نمی‌شود. به این صورت که دارنده برگه سهام مالک آن محسوب خواهد شد.
سهام ممتاز هم به‌نوعی از سهام اطلاق می‌شود مکه مزیت خاصی مانند سود بیشتر یا حق رأی به دارنده آن اعطا می‌شود.

شرکت‌ها می‌توانند بنا به شرایط تمام سهام خود را در حالت بی‌نام یا با نام و یا ترکیبی از این دو داشته باشند.


مزایا و معایب سهام بی‌نام چیست

حالا که درک کرده‌اید که سهام با نام و بی‌نام چیست نوبت به بررسی مزایای سهام بی‌نام و با نام می‌رسد. اینکه بدانید عیب سهام بی‌نام چیست و چه مزیت‌هایی در این نوع سهام وجود دارد، اهمیت بسیار زیادی برای خریدوفروش آن خواهد داشت.

یکی از بزرگ‌ترین عیب‌های سهام بی‌نام امنیت پایین آن است. این نوع سهام درواقع شبیه چک در وجه حامل است و هرکسی آن را به دست آورد، می‌تواند از مزیت‌های آن بهره‌مند شود.

از مزایای سهام با نام نیز می‌توان به امنیت آن اشاره نمود.

سهام با نام تنها در دفاتر ثبت حقوقی قابل نقل‌وانتقال است.

در صورت گم‌شدن یا به سرقت رفتن سهام با نام دارنده آن مشخص و فرد دیگری نمی‌تواند از آن استفاده کند. موردی که البته برای سهام بی‌نام این‌گونه نبوده و این مهم را نیز می‌توان یک عیب برای سهام بی‌نام معرفی کرد.

شرکت‌ها می‌توانند به‌راحتی سهام‌داران با نام را شناسایی کرده و مدیریت خوبی روی آن‌ها داشته باشند. درحالی‌که هیچ شناخت و مدیریتی روی سهام‌داران بی‌نام وجود نخواهد داشت.

سهام بی‌نام و سهام با نام چه تفاوتی دارند

اوراق قرضه با نام و بی‌نام هر دو شرایط خاص خود را دارند. از اصلی‌ترین تفاوت‌های این دو نوع سهام می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

سهام بی‌نام به نام هیچ‌کسی نبوده و دارنده برگه سهام می‌تواند مالک آن باشد. ازاین‌رو امنیت آن نسبت به سهام با نام کمتر است.

امکان شناخت تمام سهام‌داران با نام به‌راحتی وجود دارد، اما شناسایی سهام‌داران بی‌نام سخت است.

برای خریدوفروش سهام با نام حتماً باید از طریق دفاتر ثبت اقدام شود، اما برای خریدوفروش سهام بی‌نام تنها کافی است قیمت آن را دریافت کرده و برگه سهام را مانند اسکناس به خریدار تسلیم کنید.

هم‌چنین باید بدانید که امکان تبدیل سهام با نام به سهام بی‌نام با توجه به جزئیات مطرح شده در اساسنامه شرکت‌ها وجود دارد. اما تبدیل سهام بی‌نام به سهام با نام معمولاً پروسه بسیار طولانی به دنبال خواهد داشت.

سهام بی‌نام بهتر است یا با نام؟

اکنون می‌دانید که سهام بی‌نام چیست و چه تفاوت‌هایی با سهام با نام دارد. بهتر است متذکر شویم که اکثر سهم‌هایی که در بازار بورس خریدوفروش می‌شوند از نوع سهام بی‌نام هستند. ازاین‌رو هرچند مزیت‌های سهام با نام نسبت به سهام بی‌نام بیشتر ،اما سهام بی‌نام نیز مزیت‌های خاص خود را داشته و استفاده از آن برای پیشبرد اهداف شرکت‌ها لازم است. اما به‌صورت کلی و در مقایسه ساختاری می‌توان سهام با نام را بهتر از سهام بی‌نام تلقی کرد.

توجه کنید که شرکت‌ها برای ثبت نیاز به هر یک از این دو سهام خواهند داشت. با توجه به مزیت‌هایی که برای هر یک تعریف کردیم، استفاده از آن‌ها برای پیش برد اهداف شرکت‌ها امری ضروری خواهد بود.

ویزای سرمایه گذاری نروژ، بررسی شرایط سرمایه گذاری در نروژ

سرمایه گذاری در نروژ

ویزای سرمایه گذاری یکی از روشهای مهاجرت به نروژ می باشد. اگر قصد دارید در زمینه های مختلفی در بین الملل سرمایه گذاری کنند و سود بسیاری را دریافت کنید این کشور برای این امر مناسب میباشد. این کشور در زمینه های برق، نفت، گاز پیشرفت بسیاری کرده است.با توجه به نرخ درآمد سالانه و اقتصاد پیشرفته، این کشور جهت سرمایه گذاری مناسب می باشد. در این مقاله قصد داریم در مورد موضوعات مختلفی مانند شرایط سرمایه گذاری در نروژ، شرایط اخذ ویزا، مزایای سرمایه گذاری در نروژ، بررسی انواع روشهای سرمایه گذاری، مدارک جهت اخذ ویزا و … بپردازیم.

شرایط و قوانین اخذ ویزای سرمایه گذاری

ویزای سرمایه گذاری برای افرادی مناسب است که علاقه بسیار زیادی به سرمایه گذاری و درآمدهای زیاد دارند. افرادی که قصد سرمایه گذاری در نروژ دارند میتوانند خانواده خود را به عنوان همراه به این کشور ببرند. در ابتدا به سرماهی گذاران اقامت یکساله ارائه میگردد. شما بعد از گذشت یکسال باید اقامت خود را تمدید کنید.

پس از گذشت 5 سال زندگی در این کشور میتوانید اقامت دائم این کشور را اخذ کنید. جالب است بدانید سرمایه گذاری کردن در منابع نفت و گاز یکی از مهمترین و معروف ترین نوع سرمایه گذاری در نروژ میباشد. شما بابت سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی این کشور به مبلغ 100/000 یورو نیاز دارید. جهت سرمایه گذاری در این کشور باید یک ایده و طرح جدیدی را به این کشور ارائه دهید. اگر ایده شما قوی تر و بهتر باشد در نتیجه سرمایه گذاری شما موثرتر خواهد بود.

بهتر است بدانید شما و همراهتان در این کشور از تمامی حقوق شهروندان مانند هزینه تحصیل رایگان و بیمه درمانی برخوردار می شوید. سرمایه گذاری از روش های مختلفی تشکیل شده است. شما میتوانید با توجه به شرایطی که دارید از طریق ثبت شرکت، کارآفرینی، خرید ملک و … به این کشور مهاجرت کنید.

مدارک لازم

جهت اخذ ویزای سرمایه گذاری نروژ مانند سایر ویزاها باید مدارک لازم جهت اخذ ویزا را جمع آوری کنید. سپس باید این مدارک را ترجمه کنید و به سفارت کشور نروژ ارائه دهید.

مدارک لازم جهت اخذ ویزا عبارتند از:

 • شناسنامه و کارت ملی
 • پاسپورت معتبر
 • سند ازدواج( در صورت تاهل)
 • گواهی و مدارک مالی(جهت اثبات تمکن مالی)
 • مجوز جهت شروع کسب و کار
 • رزومه و سابقه کاری
 • دو عدد عکس پرسنلی
 • فرم درخواست اخذ ویزا و اقامت
 • بیمه درمانی سفر
 • فیش حقوقی و قرارداد کاری
 • رسید و گردش حساب بانکی(جهت اثبات تمکن مالی)
 • گواهی ثبت شرکت
 • قرارداد خرید ملک
 • مدرک زبان
 • رسید پرداخت هزینه های ویزا

مزایای سرمایه گذاری

همانطور که میدانید این کشور دارای امکانات و اقتصاد پیشرفته و پویایی می باشد. ویزای سرمایه گذاری نروژ دارای مزایای فراوانی میباشد. به دلیل این مزیت ها و نکات مثبت سرمایه گذاران علاقه بسیار زیادی به سرمایه گذاری در نروژ را دارند. این کشور دارای ذخایر بزرگ نفت و گاز در قاره اروپا میباشد.

مزایای سرمایه گذاری در این کشور عبارتند از:

 • اقتصاد با ثبات و پیشرفته
 • رفاه زندگی بالا
 • بانک های جهانی و قدرتمند
 • سیستم سیاستی با ثبات
 • بازار داخلی خوب
 • نرخ درآمد سالیانه
 • امنیت بالا در سرمایه گذاری

معایب سرمایه گذاری

همانطور که ویزای سرمایه گذاری دارای مزایای مختلفی می باشد دارای یکسری معایبی هم می باشد که در زیر به معایب سرمایه گذاری در نروژ اشاره می کنیم.

 • این کشور در زمینه های خاص و محدودی پیشرفت کرده است به همین دلیل سرمایه گذاران فقط در زمینه های خاصی می توانند ایده و طرحی را ارائه دهند.
 • درآمد و حقوق ماهیانه نیروی کار در این کشور( کارمندان و کارگران) طبق قوانین این کشور بالا میباشد.
 • به دلیل حقوق بالای کارگران، سرمایه گذاران باید حقوق خوبی را به زیردستان خودشان بپردازند.
 • مالیات بسیار زیادی به دولت این کشور بپردازید.
 • این کشور از بسیاری از کشورها دور می باشد و هزینه حمل و نقل و نیروی تدارکات برای حمل بار و … زیاد است.
 • یکی از شرکای نروژ کشور انگلستان میباشد و از لحاظ اقتصادی به این کشور بسیار وابسته است و اگر انگلستان از این کشور جدا شود مشکلاتی برای اقتصاد این کشور به وجود می آید.

انواع روش های سرمایه گذاری

ویزای سرمایه گذاری نروژ از انواع مختلفی تشکیل شده است. روش های سرمایه گذاری در نروژ عبارتند از: خرید ملک، ثبت شرکت، خرید اوراق قرضه، کارآفرینی. شما با توجه به شرایط و میزان درآمدتتان میتوانید از طریق یکی از این روش ها اقدام کنید. شما با همه روش های ذکر شده در زیر میتوانید اقامت دائم این کشور را اخذ کنید.

خرید ملک

یکی از روش های سرمایه گذاری در این کشور خرید ملک می باشد. از آنجایی که این کشور را به عنوان کشوری گران میشناسند پس هزینه مسکن و اجاره در این کشور بسیار بالاست. البته با این شرایط باز هم افراد علاقه بسیاری برای خرید ملک در این کشور دارند. خرید ملک در این کشور به طور میانگین نزدیک به 46/000 کرون است. ممکن است به دلیل مکان و موقعیت های از اوراق قرضه چه می دانید؟ مختلفی این قیمت بالاتر رود.

بالاترین قیمت هر متر ملک در این کشور 75/000 کرون است. شما در صورتی که ملکی را خریداری کردید باید سند آن ملک را به مدت 5 سال حفظ نمایید تا بتوانید اقامت دائم این کشور را اخذ کنید. خرید ملک یکی از بهترین و راحتترین روش سرمایه گذاری می باشد. حتی میتوانید ملک های تجاری مانند رستوران، فروشگاه و … خریداری کنید.

ثبت شرکت

یکی دیگر از روش های سرمایه گذاری در نروژ ثبت شرکت می باشد. روش ثبت شرکت از انواع مختلفی تشکیل شده است. این روش ها عبارتند از: شرکت خصوصی(AS)، شرکت عمومی(ASA)، شعبه های خارجی یک شرکت. شما برای اینکه در این کشور شرکتی تاسیس کنید ابتدا باید یک ایده و طرحی به دولت این کشور ارائه دهید.

زمانی که طرح شما از سوی اداره تجارت این کشور تایید شود می توانید به این کشور مهاجرت کنید. ابتدا یک اقامت یکساله دریافت می کنید. در مدت این یکسال اگر شرکت و کار شما باعث پیشرفت این کشور شود اقامت شما به اقامت دو ساله تمدید می شود. بعد از گذشت 5 سال میتوانید جهت اخذ اقامت دائم اقدام کنید.

خرید اوراق قرضه

خرید اوراق قرضه یکی دیگر از روش های سرمایه گذاری در نروژ می باشد. خرید اوراق به دو صورت میباشد و این دو روش به صورت سرمایه قابل بازگشت و بدون بازگشت است. شما برای اینکه بتوانید اوراق قرضه خریداری کنید باید از دولت این کشور مجوز خرید دریافت کنید. اگر شما میخواهید با خرید اوراق قرضه سرمایه شما بازگردد باید به مدت 5 سال سرمایه و اوراقتان را در اختیار این کشور قرار دهید.

پس از گذشت 5 سال این مبلغ پول به شما بازمیگردد و میتوانید اقامت دائم این کشور را اخذ کنید. روش دیگر خرید اوراق قرضه به این صورت میباشد که دولت این کشور یک مبلغی برای خرید اوراق قرضه بیان میکند و شما باید آن مبلغ را به دولت بپردازید. بهتر است بدانید از طریق روش دوم هم می توانید اقامت دائم این کشور را اخذ کنید.

کارآفرینی

کارآفرینی یکی از روش های سرمایه گذاری در نروژ می باشد. همانطور که می دانید اقتصاد این کشور بسیار پیشرفته و پویا می باشد. اگر شما علاقه به کارآفرینی دارید میتوانید در یکی از زمینه های نفت، گاز، پتروشیمی، کشتی سازی و … کارآفرینی کنید. شما برای کارآفرینی در نروژ باید یک ایده و طرح جدید و نوپایی را ارائه دهید.

اداره تجارت نروژ باید ایده شما را تایید کند. جهت کارآفرینی در این کشور باید حداقل 100/000 یورو سرمایه داشته باشید. در صورت سوددهی بالا و موثر بودن طرحتان در اقتصاد کشور اقامت موقت به اقامت دائم تبدیل می شود. پس از گذشت 5 سال میتوانید اقامت موقت خود را به اقامت دائم تبدیل کنید.

سخن پایانی مجله مهاجرت

با توجه به مطالب بالا نتیجه می گیریم که نروژ کشوری ثروتمند و گرانی میباشد. این کشور دارای اقتصاد پیشرفته و با ثباتی است و جهت سرمایه گذاری بسیار مناسب است. شما جهت سرمایه گذاری در نروژ باید از شرایط مالی خوبی برخوردار باشید. سرمایه گذاری از انواع مختلفی مانند ثبت شرکت، خرید ملک، کارآفرینی و خرید اوراق قرضه تشکیل شده است.

شما با توجه به شرایط و میزان درآمدتان میتوانید یکی از روشهای سرمایه گذاری را انتخاب کنید. جالب است بدانید با هر یک از روشهای سرمایه گذاری در نروژ میتوانید اقامت دائم این کشور را اخذ کنید. به طور کلی پس از گذشت 5 سال میتوانید اقامت دائم این کشور را اخذ کنید.

اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهادار است که توسط دولت، شهرداری، شرکت‌های دولتی و خصوصی، برای تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی در کشور، منتشر می‌گرددکه تهیهٔ دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت بر عهدهٔ بانک مرکزی است.

همان طور که از اسم این اوراق هم مشخص است، اوراق مشارکت اوراق بهاداری است که بیانگر مشارکت دارنده آن در یک طرح است. اجازه بدهید با یک مثال توضیح دهیم. فرض کنیـد یک شرکت پتروشیمی برای راه‌اندازی خط تولید جدید، به ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه جدید نیـاز دارد. همچنین براساس بررسی‌های کارشناسی، درصورت راه‌اندازی این خط تولیـد، سرمایه صرف شده برای آن ظرف مدت ۴ سال پس از راه‌اندازی، از محل افزایش درآمد ناشی از فروش محصولات جدید، جبران شده و میزان سوداوری شرکت هم طی این مدت، سالانه ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت، به بیان دیگر، طرح مذکور دارای توجیه اقتصادی است.

مهم‌ترین جذابیت اوراق مشارکت در مقایسه با سایر انواع اوراق بهادار مانند سهام، تضمین پرداخت سود است، به‌ این معنـا که دارنده اوراق مشارکت اطمینان دارد که سود مشخص و تضمین‌شده‌ای را به‌عنوان سود علی‌الحساب، در فواصل زمانـی معیـن، دریافت می‌کند.

طبیعتا شرکت یا سازمان منتشرکننده این اوراق نمی‌تواند خودش، پرداخت سود اوراق را هم تضمین کند. در حال حاضـر، سود اغلب اوراق مشارکتی که در کشور منتشر می‌شود، توسط بانک‌ها و موسسات مالی معتبر و یا دولت، تضمین می‌شود، از اوراق قرضه چه می دانید؟ بنابراین، خریدار این اوراق اطمینان دارد که در سررسیدهای مشخص، سود تعهدشده را دریافت می‌کنـد. بین ریسک و بازده رابطه مستقیـم وجود دارد، بنابراین اوراق مشارکت، با توجه به اینکه بازدهی تضمین شده دارند و ریسکی را متوجه سرمایه‌گذار نمی‌کنند، بنابراین بازده مورد انتظار آنها هم در مقایسه با سایر انواع اوراق بهادار، کمتـر است.

سود تضمین‌شده اوراق مشارکت، به صورت علی‌الحساب به دارنده اوراق پرداخت می‌شود، به این معنا که پس از پایان پروژه و در سررسید نهایی، ناشر اوراق موظف است سود قطعی پروژه را محاسبه کرده و درصورتی که سود قطعی پروژه، بیشتر از سود علی‌الحساب پرداختی به خریداران اوراق باشد باشد، مابه‌التفاوت را به آنها پرداخت نماید. البته، درصورتی که سود قطعی پروژه، از سود علی‌الحساب پرداختی کمتر باشد، جبران مابه‌التفاوت برعهده ضامن اوراق مشارکت است و ضرر و زیانـی از این بابت، متوجه خریدار این اوراق نیست.

سود اوراق مشارکت، معاف از پرداخت مالیات است و این موضوع نیز یکی از جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت محسوب می‌شود.

اوراق مشارکت، اغلب بی‌نام منتشر شده و فردی که این اوراق را در اختیار دارد، مالک آن شناخته می‌شود، بنابراین باید از اوراق مشارکت نیز همانند اسکناس و بلکه بیشتر از آن، مراقبت کرد. البته، بانک‌ها معمولا این امکان را برای خریداران اوراق مشارکت فراهم می‌کنند که بتوانند اوراق خریداری شده را نزد بانک، به امانت بگذارند تا از مواردی مانند سرقت، آتش‌سوزی و… در امان باشد.

سود اوراق مشارکت، در فواصل از اوراق قرضه چه می دانید؟ زمانی تعیین شده (مثلا یک ماهه یا سه ماهه) و ازطریق برگه‌هایی که همراه اوراق مشارکت، به خریدار تحویل می‌شود، به وی پرداخت می‌شود. درصورتی که فرد اوراق مشارکت را نزد خود نگهداری کند، هنگام تحویل برگه‌های دریافت سود به بانک، باید اصل اوراق مشارکت را هم از اوراق قرضه چه می دانید؟ به همراه داشته باشند تا مالکیت فرد بر این اوراق، توسط بانک ، خریدار اوراق مشارکت می‌تواند اوراق خود را نزد بانک به امانت گذارده و با پرداخت کارمزد جزئی، از بانک بخواهد تا سود اوراق را در سررسیدهای تعیین شده، به صورت منظم به حسابش واریز نماید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.