بازارهای مالی و پولی بین الملل


بازارهای مالی جهانی

سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی

سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی تلاش دارند تا كشورهاي فقير را وادار به توسعه سازند. این مسئله در قالب کمک‌های به‌صورت وام به کشورهای فقیر و درحال‌توسعه تخصیص داده می‌شود.

بانک توسعه اسلامی یکی از مؤسسات عظیم مالی بین‌المللی است که از نهادهای تخصصی سازمان کنفرانس اسلامی است. این بانک بنا به‌ضرورت های اقتصادی و سیاسی موجود در جهان اسلام و کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی و به‌منظور تحکیم وحدت و همبستگی اقتصادی و سیاسی در بین مسلمانان در تاریخ 20 اکتبر 1975 میلادی (مهرماه 1354) به‌وسیله 22 کشور اسلامی و با سرمایه اولیه 755 میلیون دینار اسلامی که ارزش هر دینار برابر با یک واحد حق برداشت ویژه در صندوق بین‌المللی پول است، تأسیس گردید.طی سال‌های اخیر، بانک توسعه اسلامی به دلیل تقاضای روبه تزاید کشورهای عضو جهت استفاده از تسهیلات مالی، با فشار شدید کمبود منابع مواجه گشته و بر این اساس سران کنفرانس اسلامی طی ششمین اجلاس خود در سنگال از هیئت عامل بانک درخواست نمودند تا موضوع افزایش سرمایه بانک را موردبررسی قرار دهند [1].

 • مشارکت در سرمایه طرح تولیدی؛
 • سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی؛
 • اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و عمومی جهت تأمین مالی طرح‌های تولیدی.
 • گروه صنعتی گلبافت به میزان 10 میلیون یورو؛
 • مجمع کشتی‌سازی بندرعباس به میزان 376 میلیون دلار [2].

بانک جهانی نام دیگر بانک بین المللی توسعه و ترمیم است. همراه با چهار شعبه دیگر خود : مؤسسه بین المللی توسعه، مؤسسه مالی بین المللی، آژانس تضمین سرمایه گذاری چندجانبه ای، مرکز بین المللی برای حل و فصل منازعات سرمایه گذاری، گروه بانک جهانی را تشکیل می‌دهند . از سال 1996 سياست بهبود حکمراني يا توانمندسازي دولت در کانون توصیه‌های سیاست‌گذاری بانک جهاني قرارگرفته است. در اين چارچوب، مسئله ابعاد دولت يا کوچک‌سازی، نقش محوري خود را به توانمندسازي دولت داده است. هرچند بانک جهاني همچنان کوچک‌سازی دولت را توصيه می‌کند، اما بيش از کوچک‌سازی، به افزايش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دولت تأکید دارد. اين تحول سیاست‌گذاری، نتيجه تجربه گذار ناموفق کشورهاي اروپاي شرقي و شوروي سابق به اقتصاد بازار و تحولات اقتصاد جهاني در دو دهه گذشته است. توليد ناخالص داخلي در عموم اين کشورها کاهش و از سوي ديگر فقر، نابرابري، و تورم افزایش‌یافته است. آزادسازي مالي نيز در دو دهه گذشته در کشورهاي درحال‌توسعه و پيشرفته به بحران‌های ويرانگر منجر شده است. با توجه به اين تجارب، بانک جهاني به مجموعه جديدي از سیاست‌ها روي آورده است. در اين مجموعه همچنان اقتصاد بازار هدف نهايي است، اما شيوه گذر به اقتصاد بازار متفاوت باسیاست‌های تعديل ساختاري است [3].

1.2. بانک بین المللی ترمیم و توسعه

بانک جهانی که نام واقعی آن (( بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه)) است مهم‌ترین سازمان مالی بین‌المللی است که در خصوص تأمین و توسعه اقتصادی ممالک در حال رشد جهان فعالیت دارد. علیرغم اینکه در این مؤسسه، نوع سهامداران، ماهیت سهام، عدم قبول سپرده و وام‌های کوتاه‌مدت، همه و همه عواملی هستند که با ماهیت فعالیت‌های بانکی مغایرت دارد، ولی به‌طورکلی سهام این مؤسسه اعطای وام، ضمانت‌نامه‌ها، انتشار اوراق قرضه و نظایر این موارد، شرایطی به این مؤسسه می‌بخشد که می‌توان نام بانک را به آن اطلاق کرد. تأسیس بانک جهانی نظیر صندوق بین‌المللی پول به مذاکرات ((کنفرانس پولی و مالی ملل متحد)) در شهر برتن وودز واقع در ایالت نیوهمپشیر آمریکا برمی‌گردد. این کنفرانس در ژوئیه سال 1944 با شرکت 44 کشور جهان برگزار شد.

سرمایه اولیه بانک 10 میلیارد دلار آمریکا در نظر گرفته‌شده بود که به 100 سهم 100 هزار دلاری تقسیم‌شده بود. هریک از اعضاء باید خرید سهامی را از سرمایه بانک تعهد کند. سرمایه بانک کلاً در اختیار کشورهای عضو است و سهم هر یک از کشورهای عضو از روی سهم آن کشور در صندوق و طی مذاکراتی بین بانک و کشور مربوطه تعیین می‌شود. به‌طورکلی مبنای اعطای وام بانک بر 2 عامل استوار است. یکی احتیاجات کشورها و دیگری موجود بودن طرح‌های مناسب. بانک جهانی معمولاً به مشکلات کشورهای فقیر آگاهی دارد و همواره سعی بر این دارد تا اعطای وام با مشکلات کشورها مطابقت داشته باشد. هدف نهایی بانک آن است که به کشورهای عضو در نیل به رشد مستمر اقتصادی- مالی مساعدت و آنان را تشویق کند تا درجایی که امکان دارد، با شرایطی رضایت‌بخش از منابع دیگر استقراض کنند. بانک به‌موجب اساسنامه خود مکلف است که در اعطای وام به کشورهای عضو ملاحظات سیاسی را در نظر نگیرد و بر طبق انگیزه‌های سیاسی نیز عمل نکند. بلکه فقط باید ملاحظات اقتصادی را موردنظر قرار داده و نسبت به اموری که با وضع سیاسی کشور وام‌گیرنده ارتباط دارد قضاوت کند. وام فقط هنگامی داده می‌شود که بانک و کشور وام‌گیرنده درباره هدف خاص وام به توافق دقیق و مشخص رسیده باشند. بانک برای بررسی و تحلیل یک طرح جنبه‌های اقتصادی، تدارکاتی و تجاری ، مدیریتی و سازمانی، تدارکاتی و تجاری، فنی و مالی را در نظر می‌گیرد و پس‌ازآنکه بانک و کشور وام‌گیرنده درباره کلیه عوامل مربوطه به توافق رسیدند، مذاکرات وام آغاز می‌شود و همه شرایط خاص در زمینۀ وام، موردبحث قرار می‌گیرد.
اهداف بانک جهانی شامل:

 • مساعدت به ترمیم و توسعه کشورهای عضو از طریق سرمایه‌گذاری در امور تولیدی، شامل احیای اقتصادهایی که درنتیجه جنگ از بین رفته و یا صدمه‌دیده است؛
 • تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در خارج، از طریق تضمین یا مشارکت در اعطای وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام می‌گردد؛
 • تشویق رشد متوازن و بلندمدت تجارت بین‌المللی و حفظ تعادل در موازنه پرداخت‌ها از طریق تشویق سرمایه‌گذاری بین‌المللی برای توسعه منابع تولیدی کشورهای عضو؛
 • ترتیب دادن وام‌هایی که خود می‌پردازد و یا تضمین وام‌های بین‌المللی که از مجاری دیگر فراهم می‌شود؛
 • هدایت فعالیت بانک با توجه به تأیید سرمایه‌گذاری بین‌المللی روی شرایط بازرگانی در ممالک عضو [1].

تأسیس مؤسسه بین‌المللی توسعه تا حد زیادی مدیون اقدام ایالات‌متحده آمریکا بود. این مؤسسه که وابسته به بانک جهانی است در سال 1960 تأسیس گردید. درواقع مؤسسه بین‌المللی توسعه‌سازمانی است بین‌الدولی که برای اجرای طرح‌های صحیح تولیدی و مقدم در توسعه اقتصادی کشورها به اعطای وام‌های سهل مبادرت می‌ورزد. اصولاً کشورها به دو دلیل اقدام به دریافت وام‌های سهل می‌کنند:

 • کشورهای تازه به استقلال رسیده، به دلیل اقتصاد ضعیف و ظرفیت تولیدی پایین، سال‌ها طول می‌کشد تا بتوانند از عهده بازپرداخت وام‌های مرسوم برآیند؛
 • شرایط اعتباری مشکل این کشورها را در پرداخت دیون به اشکال مواجه می‌سازد به‌طوری‌که در بعضی از این کشورها بازپرداخت حتی بیش از درآمد ارزی آن‌ها می‌شود [1].

پروژه ایجاد شرکت مالی بین‌المللی در سال 1951 مطرح شد. در آن زمان این پروژه قسمتی از یک برنامه بود که هدف از آن کمک به کشورهای کمتر توسعه‌یافته توسط آمریکا بود. درنهایت این شرکت در سال 1956 تأسیس شد. این شرکت جزء گروه بانک جهانی است. شرکت مالی بین‌المللی بزرگ‌ترین مؤسسه مالی بین‌المللی برای اعطای وام و کمک مالی به پروژه‌های بخش خصوصی است. شرکت مالی بین‌المللی وام‌های بلندمدت با نرخ ثابت و متغیر می‌دهد و تضمین دولتی را نیز قبول نمی‌کند [2]. در اول ژانویه سال 1970 سرمایه سهمی شرکت مالی یعنی کلیه وجوه پرداختی کشورهای عضو به شرکت، تقریباً 107 میلیون دلار بود، به‌علاوه شرکت دارای 54 میلیون دلار ذخیره برای زیان‌های احتمالی می‌باشد که از تجمع درآمد آن حاصل‌شده است. شرکت مالی می‌تواند، برای عملیات وام‌دهی مبلغی معادل 4 برابر سرمایه و اندوخته خود را که در حال حاضر حدود 428 میلیون دلار است از بانک جهانی وام بگیرد [1]. شرکت مذکور در طرح‌های کاغذسازی پارس، کارتن ایران، شرکت الیاف، نورد لوله اهواز مشارکت نموده و وام اعطا کرده است [2]. اهداف و وظایف شرکت مالی بین‌المللی عبارت‌اند از:

 • تشویق مؤسسات خصوصی به سرمایه‌گذاری در کشورهای درحال‌توسعه عضو شرکت مالی بین‌المللی؛
 • شرکت مالی بین‌المللی به مؤسساتی که سرمایه کافی نداشته باشند سرمایه خصوصی می‌دهد و بدین‌وسیله به پیشرفت اقتصادی آن‌ها کمک می‌کند؛
 • سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط شرکت انجام می‌شود با سرمایه مؤسسات خصوصی و با استفاده از تجارب مدیریت شرکت مالی در راه پیشبرد اقتصادی این کشورها به کار گرفته می‌شود [1].

آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چند جانبه‌ای یکی دیگر از شعبه‌های بانک جهانی است. وظیفه این سازمان، گسترش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در کشورهای درحال‌توسعه به‌منظور کاهش فقر، رشد و بهبود زندگی مردم در این کشورها است. این سازمان، با تأمین تضامین برای سرمایه‌گذاران خارجی در مقابل خسارات ناشی از ریسک‌های غیرتجاری مانند مصادره، عدم تبدیل‌پذیری پول رایج، جنگ و شورش، سرمایه‌گذاری در این مناطق را تشویق می‌کند [4].
5.2. مرکز بین المللی برای حل و فصل منازعات سرمایه گذاری

مرکز بین‌المللی برای حل‌وفصل منازعات سرمایه‌گذاری یک‌نهاد مستقل بین‌المللی است که با تأمین تسهیلات برای مصالحه و داوری در منازعات سرمایه‌گذاری، به تشویق سرمایه‌گذاری خارجی کمک می‌کند؛ به‌طوری‌که بسیاری از قراردادهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری اشاره به تسهیلات می‌کنند. در ضمن به فعالیت در زمینه‌های پژوهش و انتشار در حوزه قانون سرمایه‌گذاری نیز می‌پردازد. امروزه بیش از ۱۴۰ کشور عضو این مرکز هستند [4].

تجریبات نامطلوب، بی‌ثباتی اقتصادی و عدم تعادل عمومی در تراز پرداخت‌ها پس از جنگ جهانی اول، این مسئله را روشن کرده بود که اگر پس از جنگ جهانی دوم تصمیماتی برای نگاهداری قدرت خرید پول اتخاذ نشود مکانیسم پول بین‌المللی به سبب فشار نا تعادلی در تراز پرداخت‌ها از هم می‌پاشد. بدین سبب دول متفق در جنگ به‌منظور چاره‌اندیشی و حل معضلات و مشکلات پولی و مالی بین‌المللی پس از جنگ در ماه جولای 1944 کنفرانسی در شهر برتن وودز در ایالت نیوهمپشر واقع در شمال شرق ایالت متحده آمریکا برگزار کردند که در چارچوب سازمان ملل قرار داشت. درنتیجه این کنفرانس دو سازمان پولی و مالی بین‌المللی به نام های صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم توسعه به وجود آمد. اهداف تشکیل صندوق بین‌المللی پول عبارت است از:

 • تشویق و گسترش همکاری و تشریک‌مساعی در مسائل پولی و بین‌المللی از طریق یک مؤسسه دائمی؛
 • کوشش برای تثبیت نرخ ارز(پول‌های خارجی) به‌منظور حفظ مکانیزم پول بین‌المللی و پرهیز از رقابت در کاهش دادن نرخ ارزها؛
 • فراهم کردن شرایط لازم برای گسترش و رشد متوازن تجارت بین‌المللی؛
 • تشریک‌مساعی در ایجاد یک نظام چندجانبه پرداخت‌ها در زمینۀ معاملات جاری بین اعضاء و نیز رفع محدودیت‌های ارزی که مانع رشد و تجارت جهانی است؛
 • ایجاد اعتماد در میان اعضاء از طریق قرار دادن موقت منابع صندوق در اختیار آن‌ها تا بدین منظور اعضاء؛ بتوانند تعدیلات لازم را در موازنه پرداخت‌هایشان به عمل‌آورند بدون آنکه متوسل به اقداماتی شوند که به اقتصاد ملی یا بین‌المللی آسیب وارد سازند؛
 • کوتاه نگه‌داشتن مدت عدم توازن و کاهش آن در موازنه پرداخت‌های بین‌المللی است.

منابع مالی صندوق تحت عنوان تسهیلات و سیاست‌های گوناگون و با شرایط متفاوتی در اختیار اعضاء قرار می‌گیرد. ازجمله این شرایط استحکام سیاست‌های تعدیلی، نیاز تراز پرداخت‌ها و میزان سهمیه می‌باشد. شرایط عمومی استفاده از منابع صندوق بین‌المللی پول عبارت‌اند از:

 • برابری دسترسی: منابع عمومی صندوق اصولاً بایستی به‌طور یکسان در دسترس کلیه اعضاء قرار گیرد؛
 • نیاز تراز پرداخت‌ها: به‌منظور ایجاد توازن در تراز پرداخت‌ها، برنامه تعدیل و تثبیت مناسبی را برای کشور عضو تعیین و تصویب می‌کند. بدین ترتیب صندوق رأساً تراز پرداخت‌های کشور را مورد ارزیابی قرار می‌دهد؛
 • زمان استفاده: اساسنامه صندوق به‌هیچ‌وجه اعضاء را ملزم به استفاده از منابع صندوق درزمانی خاص نمی‌کند ولی این بدین معنا نیست که صندوق نکات مهم را برای رفع نیاز با استفاده از منابع موجود به اعضاء توصیه نمی‌کند؛
 • اعطاء مشروط اعتبار: صندوق بایستی متقاعد گردد که عضو برای ایجاد تعادل به منابع مالی نیاز دارد و توانایی بازپرداخت آن را در مدت معین خواهد داشت؛
 • مرحله‌بندی اعطاء اعتبارات: به‌استثنای ترانش ذخیره که می‌تواند به‌طور یکجا مورداستفاده قرار گیرد، سایر اعتبارات صندوق اقساطی و طی چند مرحله در اختیار اعضاء قرارمی گیرد [1].


واژه های مرتبط: انواع سازمان‌های پولی و مالی، جزوه سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی، وظایف سازمان های پولی و مالی، سازمان های پولی و مالیpdf، تحقیق در مورد سازمان‌های پولی و مالی، انواع سازمان‌های پولی و مالی بین المللی، کتاب سازمان‌های پولی و مالی بین المللی، تحقیق در مورد سازمان‌های پولی و مالی بین المللی، کتاب سازمان‌های پولی و مالی pdf

بازارهای مالی و پولی بین الملل

فروش ارز دیجیتال اولانچ, رمز ارز AVAX, تاریخچه ارز AVAX

رمز ارز اولانچ (AVAX) چیست؟ تاریخچه ،بنیانگذاران و ایمنی

آشنایی با بنیانگذران، تاریخچه و ایمنی شبکه بایننس (BNB)

معرفی ارز دیجیتال دی وای دی ایکس (DYDX)

ارز دیجیتال Celo/ آشنایی با امور مالی غیر متمرکز (DeFi)

ارز دیجیتال سلر (CELR) چیست و چگونه کار می کند؟

ارز دیجیتال هارمونی (ONE) چیست و چگونه کار می کند؟

ارز الگوراند (ALGO) چیست و چه تفاوتی با اتریوم دارد؟

رزرو اینترنتی سریع و ارزان هتل های داخلی و خارجی

16 روش زیبایی دندان که تا حالا نمی دونستی .

آشنایی با انواع بازار مالی

فلسفه ایجاد بازار مالی, بازارهای مالی و سرمایه, بورس و بازارهای مالی

بازار مالی چیست؟

بازار سرمایه یا بازار مالی چیست و انواع بازارهای مالی

به بیانی ساده تر باید خدمت تان عرض کنیم که خرید و فروش تعداد زیادی از ابزارهای مالی شامل سهام، اوراق قرضه، ارزها و همچنین مشتقات مربوط به آن ها، کاری است که عموما در یک بازار مالی انجام می شود

بازار مالی چیست؟

بازار مالی را Financial markets نیز می نامند. این بازر مجموعه ی وسیعی از انواع بازارها را دربر می گیرد که در تمامی این مارکت ها، اوراق بهادار خرید و فروش می شود. بازار مبادله سهام، بازارهای اوراق قرضه، بازار فارکس (Forex Market – FX) و بازارهای مشتقات (Derivative Markets) و دیگر انواع بازارها، از انواع بازارهایی هستند که در زمره ی بازار مالی قرار می گیرند.

اقتصاد حیاتی برای عملکرد صحیح و جذب سرمایه مورد نیازشان به بازار مالی احتیاج دارند. بازار مالی بستری را برای خریداران و فروشندگان فراهم می کند تا در این بستر بتوانند به مبادله ی کالا و خرید و فروش بپردازند. بازار مالی با ارائه ی اوراق بهادار، برای کسب و کارهایی که نیازمند پول هستند ، سرمایه فراهم می ‌کند و هم رده با این فعالیت خود، برای افرادی که پول زیادی را در این بازارها سرمایه می کنند، نیز در نظر می گیرند.

به بیانی ساده تر باید خدمت تان عرض کنیم که خرید و فروش تعداد زیادی از ابزارهای مالی شامل سهام، اوراق قرضه، ارزها و همچنین مشتقات مربوط به آن ها، کاری است که عموما در یک بازار مالی انجام می شود. به عنوان مثال، بورس را می توانیم یکی از ملموس ترین مثال ها برای نشان دادن بازارهای مالی به شما در نظر بگیریم.

با تصور بورس و شرایط معامله در آن متوجه خواهید شد که بازارهای مالی برای اینکه بتوانند در بستری امن به فعالیت بپردازند نیاز دارند تا قیمت‌ ها و اطلاعات مورد نیاز تمامی‌ کاربران بازار به ‌طور کامل و بدون دست‌ کاری به دست آن ‌ها برسد.

نکته ی جالب درباره ی بازار مالی این است که این بازارها خودشان از انواع مختلفی تشکیل می شوند که هر کدام از این موارد، ویژگی های خاص خودشان را دارند. در ادامه به شرح هر کدام از این انواع خواهیم پرداخت :

بازارهای مالی بین المللی, بازارهای مالی جهان, انواع بازارهای مالی

آیا می دانید بازار مالی چیست؟

انواع بازار مالی

بازار مستقیم (Over – the – counter Markets, OTC)

در این مدل بازارها تمامی‌ مبادلات به شکل الکترونیکی انجام می ‌شوند و هیچ‌گ ونه مرکز فیزیکی برای این مبادلات تعریف نمی شود. به همین دلیل به این بازارها، بازارهای غیر متمرکز نیز گفته می شود. در بازارهای مستقیم، هیچ شخص سومی با نام کارگزار ظاهر نمی شود و دو طرف معامله به صورت مستقیم با یکدیگر ارتباط خواهند گرفت.

سهام هایی که در بازار مستقیم عرضه می شوند و مبادله می شوند عموما سهام هایی هستند که به صورت عمومی ‌در بازار بورس نیویورک NYSE)، نزدک (NASDAQ) و یا بازار بورس آمریکا (American Stock Exchange – ISE) به نمایش گذاشته نشده ‌اند.

در بازار مستقیم شرکت هایی مبادله می شوند که بسیار کوچک تر از شرکت هایی هستند که در بازارهای مالی اصلی مبادله می گردند. از این رو، بازارهای فرابورس نیازمند قوانین نظارت کمتری بوده که در نتیجه هزینه استفاده از آن ‌ها نیز به مراتب کمتر خواهد شد.

بازارهای اوراق قرضه (Bond Markets)

اوراق قرضه نوعی اوراق بهادار هستند که به صورت وام در اختیار یک فرد قرار میگیرند تا با استفاده از آن فرد بتواند کارهای مالی خود را انجام دهد. در ازای پرداخت این اوراق بهادار به وام گیرنده، طبیعتا یک سری شروط بین وام دهنده و وام گیرنده لیست می شوند که طی این شروط، یک درصد معینی به عنوان سود پول وام دهنده، تعریف می شود.

شرکت ‌ها و همچنین شهرداری ‌ها (Municipalities)، دولت ‌های محلی ایالتی (States) و دولت‌ های مرکزی (Sovereign Governments) با هدف تأمین مالی پروژه ‌ها و عملیات‌ ها، اوراق قرضه را منتشر می کنند. خیلی ها، بازارهای اوراق قرضه را با عنوان بازارهای بر پایه بدهی (Debt markets (Credit markets و یا بازارهای درآمد ثابت (Fixed – income markets) می شناسند.

اوراق بهادار یا همان اوراق قرضه عموما شامل اوراق و لوایح می شوند که این موارد باید از جانب خزانه‌داری ‌ایالات متحده آمریکا (Notes and bills issued by the United States Treasury) صادر شوند. در نهایت هم این اوراق در بازارهای اوراق قرضه به فروش می رسند.

بازار سرمایه, وظایف بازارهای مالی, تفاوت بازار مالی و سرمایه

همه چیز درباره ی بازار مالی

بازارهای پولی (Money Markets)

در بازارهای پولی عموما به مبادله ی کالاهایی می پردازند که دارای تاریخ انقضای کم، سود از پیش تعیین شده و امنیت بالا بالا باشند. در واقع در بازار پولی، هدف این است که دو طرف خیلی زود بتوانند به نقدینگی ناشی از فروش محصول دست پیدا کنند.

بازارهای پولی در سطح عمومی ‌و عمده ‌فروشی، شامل حجم‌ معاملاتی بالایی بین مؤسسات و معامله ‌گران می شوند. اما در سطح خرده ‌فروشی این طور نیست و ‌ این بازارها شامل صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری مشترکی (Mutual Funds) می شوند که توسط سرمایه‌گذاران منفرد و حساب ‌های باز شده در‌ این بازارها توسط مشتریان بانکی خریداری شده اند.

در کل، سرمایه گذاری در بازارهای پولی عموما برای خرید گواهی ‌های سپرده کوتاه ‌مدت (Certificate of deposit – CD’s) و یا خرید اوراق منتشر شده توسط شهرداری ‌ها و یا اوراق منتشر شده توسط خزانه‌ داری و غیره انجام می شود.

بازارهای مشتقات (Derivatives Market)

ارزش قراردادی که بین دو یا چند طرف معامله نوشته می‌ شوند در بازارهای مشتقات نوشته می شوند، بر پایه ی یک دارایی مالی پایه (مانند یک اوراق قرضه) و یا یک دارایی خاص (مانند یک شاخص) تعیین می ‌شود. یک قرارداد مشتقات به ‌صورت تکی، قراردادی بی ‌ارزش محسوب می شود.

در بازارهای مشتقات سهام ‌ها به‌ صورت مستقیم مبادله نمی ‌شوند و عموما به ‌صورت قراردادهای آتی و یا قراردادهای اختیاری، معامله، خرید یا فروش و یا به صورت انواع دیگری از محصولات مالی (Financial Products) مبادله می ‌گردند.

ارزش اوراق مشتقات به عنوان یک اوراق بهادار ثانویه، از ابزارهای مالی مانند اوراق قرضه (Bonds)، کالاها (Commodities)، ارزها (Currencies)، نرخ‌های بهره (بازارهای مالی و پولی بین الملل Interest rates)، شاخص‌های بازار (Market indexes) و همچنین سهام (Stocks) دریافت می شود.

بازار فارکس

بازار فارکس (Foreign exchange market, FOREX, FX) یک بازار مالی تعریف می شود. افراد در این بازار می توانند به خرید، فروش، مبادله و معامله‌ گری بر روی ارزها مشغول شوند. در بازار فارکس، پول به ‌عنوان نقد ‌پذیر‌ترین نوع تمامی دارایی ‌ها شناخته می‌شود. و اصلا به همین دلیل است که بازار فارکس نقدینه ‌ترین بازار در کل دنیا می شناسند.

فارکس نیز مانند بازارهای مستقیم، نوعی بازار غیر متمرکز است و برای مبادله، به هیچ کارگزار و نفر سومی، احتیاج نیست چرا که تمامی معاملات در این بازار از طریق شبکه ‌ای بین ‌المللی از کامپیوترها و کارگزاری ‌ها در سراسر جهان انجام می شود.

شرکت ‌های تجاری (Commercial Companies)، بانک ‌های مرکزی (Central Banks)، شرکت ‌های مدیریت سرمایه‌ گذاری (Investment management firms)، صندوق ‌های سرمایه‌ گذاری (Hedge funds)، کارگزاری ‌های خرد فارکس (Retail forex brokers) و همچنین سرمایه‌ گذاران مختلف دیگر، در کنار یکدیگر، بازار فارکس را تشکیل می دهند.

 بورس و بازارهای مالی, بازارهای مالی بین المللی, بازارهای مالی جهان

تعریف بازار مالی

سخن آخر و جمع بندی

با توجه به اینکه حالا با انواع بازار مالی، ویژگی ها و فاکتورهای مختلف آن آشنا شدید، حالا لازم است بدانید که به‌ طور گسترده به هر نوع بازاری که در آن عملیات مبادلات اوراق قرضه انجام می‌ گیرند، بازارهای مالی گفته می ‌شود.

این بازارها برای عملیات روان ‌تر و همچنین تأمین سرمایه جامعه بسیار مهم هستند و تمامی‌ انواع اوراق قرضه را معامله می نمایند. در نهایت شما با شناخت انواع بازار مالی مانند بازار فارکس، بازار پولی، بازار سهام و بازار اوراق قرضه، می توانید با توجه به شرایط و بودجه بازارهای مالی و پولی بین الملل و زمینه ی فعالیت خودتان، تصمیم بگیرید که می توانید در کدام زمینه فعالیت نمایید.

وضعیت بازار مالی و پولی امروز

روند اصلاح بازار سرمایه که از روز گذشته آغاز شده و امروز با 49 هزار واحد افت از نخستین سطح حمایتی یعنی شاخص یک میلیون و 30 هزار واحد عبور کرد و در حال حاضر به سمت حمایت یک میلیون و 500 هزار واحد حرکت می کند.

به گزاش خبرنگار خبرگزاری موج، روند اصلاح بازار سرمایه که از روز گذشته آغاز شده است و امروز با ۴۹ هزار واحد افت از نخستین سطح حمایتی یعنی شاخص یک میلیون و ۳۰ هزار واحد عبور کرد و در حال حاضر به سمت حمایت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد حرکت می کند، بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند به دلیل موج تورم های اخیر که در بالای سقف ۴۰ درصد است، احتمال ریزش بورس را کم کرده، اما از طرف دیگر بازار سرمایه به یک چشم انداز مثبت نیاز دارد که با توجه به رکودی که هم اکنون در بازار وجود دارد و سایه سنگین کرونا هم بر بازار سایه افکنده است وضعیت بازار مالی و پولی را کمی در ابهام فرو برده است.

با این حال پیش بینی می شود که اصلاح بورس در کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد متوقف شود و بار دیگر سهام هایی که رشد کمی را تجربه کرده اند اینبار به لیدرهای بازار تبدیل شوند.

در سایر بازارها هم نوسانات زیادی وجود داشت به طوری که امروز قیمت دلار در ایران حدود ۵۷۰ تومان نسبت به دیروز کاهش داشته است و احتمالا این روند کاهشی ادامه دار باشد و بار دیگر قیمت دلار در ایران به محدوده ۲۴ هزار تومان برسد.

همچنین بازار طلا هم به تبع نرخ ارز کاهش داشته و قیمت یک گرم طلای ۱۸ عیار نزدیک به ۱۷ هزار تومان و سکه هم نزدیک به ۱۳۷ هزار تومان کاهش داشته است، این روند در حالی اتفاق افتاده که انس جهانی طلا به دلیل افزایش مجدد شیوع کرونا روندی صعودی به خود گرفته است.

امروز بازار رمز ارزها هم افت جزئی نسبت به دیروز داشت که می تواند تحت تاثیر افزایش ارزش قیمت دلار در بازارهای جهانی و اتخاذ سیاست های متضاد با رمزارزها در کشورهای همچون آمریکا و چین باشد.

رشد اقتصاد سبز با تغییر در بازارهای مالی

رشد اقتصاد سبز با تغییر در بازارهای مالی

اخبار پولی مالی- برای رویارویی با بزرگترین چالش‌های زیست‌محیطی، چه در قالب انتقال عادلانه به صفر خالص، چه مقابله با از دست دادن تنوع زیستی، باید اطمینان حاصل شود که در سطح جهانی، اکوسیستم مالی از اکوسیستم طبیعی و تولید سبز پشتیبانی می‌کند.

اخبار پولی مالی– ما به سمتی در حال حرکت هستیم که حکمرانی اجتماعی زیست‌محیطی (ESG) «کسب و کار یک پدیده معمول روزمره باشد، آینده‌ای که در آن ESG و انتقال صفر خالص در ارزیابی هر دارایی دیده شده است.

برای رویارویی با بزرگترین چالش‌های زیست‌محیطی، چه در قالب انتقال عادلانه به صفر خالص، چه مقابله با از دست دادن تنوع زیستی، باید اطمینان حاصل شود که در سطح جهانی، اکوسیستم مالی از اکوسیستم طبیعی و تولید سبز پشتیبانی می‌کند. چنین تحولی مستلزم تنظیم مجدد سرمایه در مقیاس عظیم، حمایت از دانشمندان و کارآفرینان، سیاست گذاری جسورانه و هماهنگ است و برای همگرایی این سرمایه ها به روش های جدید و نوآورانه و اراده قوی نیازمندیم: کسب و کارها از هم اکنون در حال سازگاری با این نیاز هستند. رویکردها در حال تحول نداوم قرار دارند و نهاد های مالی در حال بسیج منابع خود می باشند. با این حال، به نظر می رسد که به شتاب بیشتری نیاز داریم – نیازهای بیشتری برای تغییر و با سرعت بیشتر. لازم است در تعیین و ارائه اهداف پایداری بیشتر و سریعتر پیش برویم. باید اقتصاد جهانی به یک اقتصاد سبز جهانی تبدیل شود.

در لندن، هیچ مثالی بهتر از این که اقتصاد واقعی در پشت این آرمان بسیج می‌شود، به‌عنوان نمونه‌ای از شرکت‌ها و صندوق‌هایی که نشان اقتصاد سبز را کسب کرده‌اند، وجود ندارد. در این اکوسیستم مالی سبز، گروه بورس لندنLSEG نقشی محوری در سه حوزه کلیدی ایفا می کند: این نهاد در حال تسهیل جریان سرمایه به سمت اقتصاد سبز و انتقال کم کربن است. ما در حال ایجاد و تقویت گفتگو بین شرکت ها، سرمایه گذاران و سیاست گذاران هستیم و همزمان از استانداردهای بالاتر و یکنواخت تری برای افشای اطلاعات و داده ها حمایت می کنیم تا سرمایه را در جهت درست جریان دهد.

گروه بورس لندن گسترده ترین طیف بازارها، محصولات و خدمات پایداری را در مقایسه با هر بورس دیگری درجهان ارائه می دهد. علامت اقتصاد سبز ما شرکت‌های فهرست‌شده در لندن را که بیش از نیمی از درآمدهای خود را از محصولات و خدمات محیط زیست سبز به دست می‌آورند، به رسمیت می‌شناسد. بازار اوراق قرضه پایدار ما به هدایت مالی بدهی به اقتصاد سبز کمک می کند، از جمله انتقال کربن کم و همچنین پروژه هایی که در جهت اهداف اجتماعی گسترده تر کار می کنند. طرح‌های ما برای تعیین بازار داوطلبانه کربن از فهرست‌بندی وجوه کربنی پشتیبانی می‌کند که به هدایت مالی مورد نیاز ما به پروژه‌های مورد نیاز برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی کمک می‌کند.

اما جهت سفر ما عمیق‌تر و گسترده‌تر است: ما به سمتی در حال حرکت هستیم که حکمرانی اجتماعی زیست‌محیطی (ESG) «کسب و کار یک پدیده معمول روزمره باشد. آینده‌ای که در آن ESG و انتقال صفر خالص در ارزیابی هر دارایی دیده شده است.

بورس لندن از افشای بهتر ESG حمایت می کند تا آنها داده های بیشتری را از شرکت های بیشتری دریافت کنند. در اکتبر ۲۰۲۱، بورس اوراق بهادار لندن اولین نهاد مالی بود که دستورالعمل‌های گزارش‌دهی آب و هوا را بر اساس راهنمای مدل بورس‌های سهام پایدار سازمان ملل در مورد افشای آب و هوا منتشر کرد که با توصیه‌های گروه ویژه افشای مالی مرتبط با آب و هوا (TCFD) همسو است. این راهنما یک الگوی بسیار کاربردی برای حمایت از شرکت‌ها برای ارزیابی ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با تغییرات آب و هوایی است که در فعالیت‌های آنها تاثیر اساسی دارد ، ارائه می‌کند.

گروه بورس لندن همچنین یکی از اعضای موسس GFANZ – اتحاد مالی گلاسکو برای تحقق خالص صفر است – که در نظر دارد تا یک نیروی قدرتمند برای تغییر باشد. این اتحاد مالیبه سرعت رشد کرده و هم اکنون بیش از ۵۰۰ سازمان را شامل می شود که حدود ۴۰ درصد از دارایی های مالی خصوصی جهانی را نمایندگی می کنند و متعهد به دستیابی به صفر خالص تا سال ۲۰۵۰ هستند. گروه بورس لندس مفتخر است که بخشی از این ائتلاف جهانی است و در کنار همتایان خود در تامین مالی سفر خالص Net Zero Financial کار می کند اتحاد ارائه دهندگان خدمات مالی تا سال ۲۰۵۰ محصولات و خدمات ما را با خالص صفر هماهنگ می کند.

ما از ابتکار مسیر انتقال (TPI) و برنامه تحقیقاتی آن و برنامه‌های آینده آن برای افزایش پوشش داده‌های انتقال به بیش از ۱۰۰۰۰ نهاد شرکتی در کلاس‌های دارایی مختلف حمایت می‌کنیم.

ما همچنین یک ارائه دهنده جهانی داده و تجزیه و تحلیل هستیم و یک پیشنهاد پایداری گسترده و جامع در این فضا داریم که از طریق دو شرکت FTSE Russell و Refinitiv، ما طیف وسیعی از محصولات داده ESG و شاخص های مالی سبز را برای کمک به سرمایه گذاران در شناسایی فرصت های سرمایه گذاری سبز و تولید سبز ارائه می دهیم. به عنوان مثال، FTSE Russell در حال حاضر شیب های Paris Aligned را برای تمام شاخص های اصلی خود ارائه می دهد و به سرمایه گذارانی که درباره شیوه سرمایه گذاری خود مردد هستند اجازه می دهد تا پرتفوی خود را سهان هایی که از صفر خالص پشتیبانی می کنند هماهنگ سازند. قابلیت‌های عظیم داده‌ای LSEG باعث می‌شود که سرمایه در جهت درست برای اقتصاد سبزتر جریان یابد.

در نهایت، مهم است که گروه بورس لندن، به عنوان یک کسب و کار فهرست شده، استانداردهای پایداری بالایی داشته باشد. بنابراین ما یک هدف مبتنی بر دانش را برای رسیدن به صفر خالص تا سال ۲۰۴۰ تعیین کرده‌ایم و برنامه انتقال آب و هوایی خود را نیز منتشر کرده‌ایم تا در آن تعهدات و رویکرد خود را توضیح دهیم و نیز اهداف کوتاه‌مدت و هم نحوه شناسایی اقدامات مورد نیاز پس از سال ۲۰۳۰ را پوشش دهیم.

ما از طریق بازارهای مالی لندن، به سرعت در حال نزدیک شدن به زمان نهایی جهت ایجاد یک اقتصاد پایدار با شاخص های تولید سبز هستیم.

بازارهای مالی چیست ؟ + (بازار های سرمایه جهانی ) 8 بازار مالی مهم

بازارهای مالی جهانی

بازارهای مالی اصطلاحی گسترده برای توصیف مکان هایی هستند که خریداران و فروشندگان برای معامله دارایی هایی مانند سهام، اوراق بهادار، اوراق قرضه، کالاها، ارزهای دیجیتال و مشتقات، یکدیگر را ملاقات می کنند. بازارهای مالی سنگ بنای اقتصاد سرمایه داری هستند؛ زیرا به سهولت در تشکیل سرمایه و نقدینگی برای کارآفرینان و مشاغل کمک می کنند. با گذشت سال ها، بازارها بزرگتر و سریعتر رشد کردند. اکنون افراد بیشتر از هر زمان دیگری، به این بازارها دسترسی دارند.

finance market

Finance market

بازارهای مالی با تکیه بر صنعت الکترونیک، به خریداران و فروشندگان کمک می کنند تا دارایی های مالی خود را معامله کرده تا نقدینگی ایجاد شود. بدون زیرساخت های بازار، فروشندگان مجبور می شوند با استفاده از روش های کم بازده مانند: تبلیغات طبقه بندی شده، به دنبال خریداران فردی باشند.

علاوه بر این، مکانِ متمرکزِ شفافیت قیمت و در دسترس بودن را فراهم می کند و بهتر اوراق بهادار را تحت فشار بازار عرضه و تقاضا قرار می دهد. این امر به نوبه خود خریداران و فروشندگان را نسبت به آنچه در غیر این صورت ممکن است در یک معامله خصوصی دریافت کنند، مطمئن می کند. از آنجا که در معرض نیروهای عرضه و تقاضا هستند، بازارهای مالی گاهی اوقات به دلیل نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی و قیمت مسکن، نوسانات گسترده ای را تجربه می کنند.

مهمترین مزایای باراز مالی چیست ؟

 • بازارهای مالی به کسب و کارها امکان رشد می دهند و نقدینگی ایجاد می کنند و کارآفرینان برای سرمایه گذاری خود می توانند به درآمد برسند.
 • آنها با در دسترس قرار دادن اطلاعات در برای عموم سرمایه گذاران و بازرگانان، خطرات را کاهش می دهند.
 • این بازارها با ایجاد اعتماد به سرمایه گذاران اقتصاد را آرام می کنند.
 • اعتماد به نفس سرمایه گذاران اقتصاد را تثبیت می کند.

بیشتر مردم وقتی صحبت از بازارهای مالی می شود، به بازار بورس فکر می کنند. آنها نمی دانند که انواع مختلفی بازار وجود دارد که اهداف متنوعی را تحقق می بخشند. هر بازار برای ایجاد اطمینان در سرمایه گذاران به یکدیگر متکی هستند. ارتباط متقابل این بازارها به این معنی است که وقتی یکی از آنها رنج می برد، سایر بازارها نیز بر این اساس واکنش نشان می دهند. بیایید با هم برخی از انواع بازارهای مالی جهانی را بررسی کنیم.

بازارهای مالی جهانی

بازار فارکس چیست ؟

بازار ارز (که به آن بازار فارکس یا معاملات ارزی یا fx نیز گفته می شود) بازاری است که در آن شرکت کنندگان می توانند ارزهای خود را خریداری، فروش، مبادله و گمانه زنی کنند. این نقدینگی ترین بازار در جهان است، زیرا پول نقد بیشترین نقدینگی دارایی ها را در اختیار دارد.

فارکس بزرگترین بازار مالی با معاملات روزانه بالای 6.6 تریلیون دلار می باشد که 88٪ آن را دلار آمریکا تشکیل می دهد. تقریباً یک چهارم معاملات توسط بانک ها برای مشتریان شان انجام می شود تا نوسانات تجارت در خارج از کشور کاهش یابد.

صندوق های تامینی مسئول 11٪ دیگر هستند و برخی از آنها سوداگرانه است. هیچ مکان مرکزی برای فارکس وجود ندارد، در عوض پول از طریق شبکه ای از فروشندگان و کارگزاران بین المللی داد و ستد می شود. مشاغل در هنگام خرید محصولات از کشورهای دیگر از بازار فارکس استفاده می کنند. بر خلاف سهام، ارزیابی ارز نسبت به ارزهای دیگر صورت می گیرد و این بازار بر نرخ ارز و ارزش دلار و سایر ارزها تأثیر می گذارد. نرخ ارز براساس تقاضا و عرضه ارز یک کشور و همچنین ثبات اقتصادی و مالی آن کشور کار می کند. عوامل زیادی در تغییر نرخ ارز نقش دارند مانند: سیاست پولی، ثبات سیاسی، نرخ بهره و واردات و صادرات.

بازار سرمایه چیست ؟

بازار سرمایه یکی دیگر از انواع بازارهای مالی جهانی است که به صورت سازمان یافته در آن افراد و نهادهای تجاری هم اوراق قرضه و هم اوراق بهادار خود را می خرند و می فروشند. این نوع بازار طراحی شده تا روشی کارآمد برای انجام معاملات خرید و فروش باشد.

بازار سرمایه منبع اصلی وجوه نقد بوده و توسط یک نهاد نظارتی، اجازه خرید و فروش اوراق بهادار را دارد، زیرا می تواند به راحتی تعهدات بدهی و حقوق صاحبان سهام خود را به سرمایه گذاران بفروشد.

دولت ها همچنین از این نوع بازار (معمولاً از طریق انتشار اوراق قرضه بلند مدت) برای جمع آوری سرمایه استفاده می کنند. چون دولت ها سهام منتشر نمی کنند در نتیجه از سوی آنها اوراق بهادار نیز انتشار نمی یابد؛ از این رو بازار سرمایه برای انتشار و معاملات اوراق بهادار بلند مدت در نظر گرفته شده است.

هنگامی که یک شرکت سهامی عام اوراق بهادار خود را در بازارهای سرمایه می فروشد، این فعالیت اصلی بازار شناخته می شود. تجارت بعدی اوراق بهادار شرکت بین سرمایه گذاران به عنوان فعالیت بازار ثانویه معرفی می گردد.

اوراق بهادار کوتاه مدت در جای دیگری مانند بازار پول معامله می شود. بورس اوراق بهادار نیویورک، بورس اوراق بهادار آمریکا، بورس اوراق بهادار لندن و NASDAQ نمونه هایی از بازارهای کاملاً سازمان یافته سرمایه هستند. اوراق بهادار همچنین می تواند از طریق بورس معامله شود، نه از طریق یک بورس سازمان یافته. بازارهای سرمایه بسیار به هم پیوسته اند، بنابراین آشفتگی در بازار سرمایه در آن سوی کره زمین احتمالاً بر تجارت در بازارهای واقع در کشورهای دیگر تأثیر خواهد گذاشت.

بازارهای مالی جهانی

بازارهای مالی جهانی

بازار سهام چیست ؟

بازار سهام جایی است که سهام شرکت های بزرگ صادر و معامله می شوند. این نوع از بازارها یکی از مولفه های اصلی در اقتصاد بازار آزاد هستند. بازارهای سهام دارای دو عملکرد اصلی می باشند:

بورس سهام امکان دسترسی به سرمایه را معمولاً به صورت پول نقد فراهم می کند. اگر شرکتی نیاز به تأمین مالی یک پروژه بزرگ داشته باشد، می تواند به جای وام گرفتن پول از بانک، سهام خود را در بازار سهام بفروشد تا سرمایه لازم را جمع کند.

 • از دید سهامداران

بورس سهام راهی برای مشارکت در رشد یک شرکت و همچنین تبدیل سریع سهام به پول نقد را فراهم می کند.

بازار سرمایه

بازار سرمایه

این از دو طریق اصلی اتفاق می افتد:

بازار اولیه

در یک شرکت خصوصی، دارندگان سهام معمولاً از بنیانگذاران و سرمایه گذاران اولیه تشکیل شده اند که می توانند سهام خود را در بورس اوراق بهادار بفروشند و پاداش ریسکی را که در ایجاد و رشد سرمایه گذاری خود متحمل شده اند، بگیرند.

بازار ثانویه

برای سرمایه گذارانی که سهام آنها در شرکت های تجاری عمومی است، بورس به آنها اجازه می دهد بدون رشد خطر شرکت خودشان در رشد آن سهیم باشند.

بازارهای سهام به عنوان درگاهی برای تأمین بودجه مشاغل خصوصی نقش مهمی دارد. این بازارها به شرکت ها امکان دسترسی به مجموعه سرمایه خصوصی را می دهند که می تواند برای تأمین بودجه، رشد و توسعه تجارت یا خرید دارایی های جدید مورد استفاده قرار گیرد.

به زبان دیگر بازار ثانویه :

بازار ثانویه مکانی است که در آن ابزارهای مالی که قبلا منتشر شده‌اند، مانند اوراق قرضه و سهام، مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند. مثلا اگر فردی سهام یک شرکت را در مرحله پذیره بازارهای مالی و پولی بین الملل ‌نویسی خریداری کرده است و اکنون قصد فروش آن سهم به سایر سرمایه‌ گذاران بازار را دارد باید برای فروش سهم خود به بازار ثانویه مراجعه کند. در واقع این بازار، محلی است که سرمایه گذاران، اوراق بهادار را به جای شرکت صادر کننده از دیگر سرمایه گذاران خریداری می‌کنند. حجم معاملات در بازار ثانویه، نسبت به بازارهای اولیه بسیار بیشتر است. منبع

بدون دسترسی به بودجه خصوصی، مشاغل در پروژه هایی که به تأمین مالی نیاز دارند، با محدودیت بیشتری روبه رو می شوند و نمی توانند سرمایه واقعی سهام شرکت خود را سرمایه گذاری کنند. به همین ترتیب، بازارهای سهام این امکان را برای صاحبان مشاغل فراهم می آورند كه در نهایت با فروش سهام خود به بازار آزاد، موقعیت شان را برای سود به دست آورند.

از نظر افراد و معامله گران، بازارهای سهام نیز از این نظر نقش مهمی دارند که به بازرگانان اجازه می دهد بازده سرمایه خود را بدست آورند، به گونه ای که ارزش سرمایه گذاری در بازارهای مالی را دارد. این عملکرد دوگانه، این امر را برای معامله گران و شرکت ها به عنوان وسیله ای برای تسهیل گردش سرمایه ضروری می کند.

بازارهای مالی جهانی

بازارهای مالی جهانی

بازار اوراق قرضه

بازار اوراق قرضه که اغلب اوقات بازار بدهی یا بازار اعتبار نیز نامیده می شود، یکی دیگر از انواع بازارهای مالی جهانی است که در آن سرمایه گذاران می توانند در اوراق بدهی منتشر شده توسط دولت و شرکت های بزرگ تجارت کنند.

دولت ها معمولاً به منظور جمع آوری سرمایه برای پرداخت بدهی ها یا تأمین اعتبارات زیرساختی، اوراق قرضه انتشار می دهند. شرکت های بازرگانی عمومی نیز در صورت نیاز به تأمین مالی پروژه های توسعه مشاغل یا حفظ فعالیت های در حال انجام، اوراق قرضه منتشر می کنند. بازار اوراق قرضه به دو طریق اصلی اتفاق می افتد:

بازار اولیه: معاملات مستقیماً بین ناشر اوراق قرضه و خریداران اوراق انجام می شود. در اصل، بازار اولیه ایجاد اوراق بهادار بدهی کاملاً جدید است که قبلاً به مردم ارائه نشده بود.

بازار ثانویه: اوراق بهاداری که قبلاً در بازار اصلی فروخته شده اند، در تاریخ های بعدی خریداری و فروخته می شوند. سرمایه گذاران می توانند این اوراق را از کارگزاری خریداری کنند که به عنوان واسطه بین طرف های خرید و فروش عمل می کند.

این مسائل بازار ثانویه ممکن است در قالب صندوق های بازنشستگی، صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سیاست های بیمه عمر بسته بندی شود. با این حال، برخلاف سهام، بیشتر اوراق در بازار ثانویه از طریق صرافی معامله نمی شوند.

در عوض، اوراق قرضه از طریق بورس (OTC) معامله می گردد. دلایل مختلفی وجود دارد که اکثر اوراق قرضه به صورت فرابورس معامله می شوند، اما مهمترین آنها تنوع آنها است.

بورس سهام نیویورک (NYSE)

دو بازار سهام اصلی در ایالات متحده، NYSE و NASDAQ هستند. NYSE بزرگترین صرافی مبتنی بر سهام در جهان است که قبلاً به عنوان یک سازمان خصوصی اداره می شد، در 8 مارس 2006 پس از کسب مبادله تجارت الکترونیکی Archipelago به یک نهاد عمومی تبدیل گردید.

در سال 2007 ادغام با یورونکست، بزرگترین بورس اوراق بهادار اروپا، منجر به ایجاد NYSE Euronext شد، که بعداً توسط Intercontinental Exchange مادر اصلی بورس اوراق بهادار نیویورک خریداری شد.

بورس سهام خارجی شامل بورس اوراق بهادار لندن، بورس هنگ کنگ، یورونکست و دویچه بورس است. NYSEو NASDAQ عمده تجارت بورس در آمریکای شمالی و سراسر جهان را تشکیل می دهند. این دو صرافی از نظر نحوه عملکرد و انواع سهام خود با یکدیگر متفاوت هستند. دانستن این تفاوت ها به شما کمک می کند عملکرد بورس سهام و مکانیک خرید و فروش سهام را بهتر درک کنید.

بازارهای مالی جهانی

بازارهای مالی جهانی

بازارهای پول

بازارهای پولی امن بوده و برای سرمایه گذاری کوچک مناسب هستند. در سطح عمده، معاملات گسترده بین موسسات و بازرگانان صورت می گیرد و در سطح خرد، این شامل صندوق های سرمایه گذاری متقابل بازار پول است.

وجوه بازار پول کوتاه مدت می باشد، بنابراین وجوه برای مدت زمان محدودی سرمایه گذاری می شوند. صندوق های خزانه داری به ترتیب یک سال یا کمتر و 270 روز دوام می آورند. بسیاری از صندوق های بازار پول گزینه فروش صندوق را معمولاً برای سود کمتری ارائه می دهند، نسبت به این که پول تا پایان دوره در حساب باقی مانده باشد.

در سطح خرده فروشی، افتتاح حساب بازار پول به سادگی افتتاح حساب پس انداز با چند تفاوت ساده است. حساب معمولاً برای افتتاح و نگهداری از آن به حداقل مانده نیاز دارد و شما باید پول را برای مدت زمان مشخصی در آن بگذارید.

در حالی که وجوه بازار پول بازده زیادی ندارند، آنها نرخ بهره بالاتری نسبت به اکثر حساب های پس انداز داشته و برای سرمایه گذاران کوتاه مدت راحت تر است. بیشتر معاملات بازارهای پول، معاملات عمده فروشی بوده که بین موسسات مالی و شرکت ها انجام می شود.

موسساتی که در بازار پول شرکت می کنند شامل بانک هایی هستند که به یکدیگر و به شرکت های بزرگ در بازارهای پول یورو و سپرده های مدت دار وام می دهند.

بازارهای مالی جهانی

بازارهای مالی جهانی

بازار وام بین بانکی

منظور از بازار وام بین بانکی، زیر مجموعه معاملات بانک به بانک است که در بازار پول انجام می شود. بانک ها در چندین بخش از بازار پول، بازیگران اصلی هستند. بانک ها برای تأمین نیازهای ذخیره و مدیریت نیازهای روزانه به نقدینگی، وام های کوتاه مدت بدون وثیقه را در بازار وجوه فدرال خریداری و می فروشند.

وجوه فدرال وام های یک شبه بین بانک ها و نهادهای دیگر برای حفظ ذخایر بانکی خود در فدرال رزرو است. بانک ها برای تأمین نیازهای ذخیره خود و پاکسازی معاملات مالی، ذخایر خود را در بانک های رزرو فدرال نگهداری می کنند.

بازار مشتقات

بازار مشتقات یکی دیگر از انواع بازارهای مالی جهانی است که اوراق بهاداری را معامله می کند که ارزش آن را از دارایی اصلی می گیرند. ارزش قرارداد مشتقه با قیمت بازار کالای اساسی تعیین می شود.

این بازار مالی مشتمل بر قراردادهای آتی، معاملات آتی، اختیارات، مبادله و قرارداد است. سرمایه گذار پیشرفته و صندوق های تامینی از آنها برای بیشتر کردن سودهای بالقوه خود استفاده می کنند. در سال 2007 صندوق های تامینی به دلیل قرار دادن بازده بالاتر برای سرمایه گذاران سطح بالا، محبوبیت خود را افزایش دادند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.