طلا محاسبه کننده حاشیه و اهرم


در واقع کارگران برای حفظ قدرت خرید خود و جلوگیری از سقوط آن در اردیبهشت ۹۸ به ۲۱۴۸۳۰۰۰ ریال نیاز دارند.

طلا محاسبه کننده حاشیه و اهرم

با محاسبات دقیق سبد معاش مشخص می‌شود هزینه‌های کارگران در فروردین ۹۸، بیش از ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان افزایش یافته و بدیهی‌ست که اگر این افزایش جبران نشود، معاش کارگران باز هم سقوط خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بند دوم ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، به صراحت تکلیف رابطه مزد و معاش را روشن کرده است:

«حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید .»

در گفتمان ماده ۴۱، مزد باید زندگی یک خانوار را کاملاً تامین کند؛ ضروریات مورد نیاز برای تامین زندگی خانوار متوسط در قالب محاسباتِ «سبد معیشت» انجام می‌شود؛ سبدی که در دو سال اخیر، ذیل مذاکرات مزدی در کارگروهی به نام «کمیته دستمزد شورای عالی کار» به صورت بسیار حداقلی محاسبه شده است، گرچه محاسبات سبد معاش خانوار هرگز برای تصمیم‌گیرندگان مزدی یا شرکای اجتماعی کارگران «الزام آور» نبوده و مزد بدون توجه به این محاسبات فقط با مبنا قرار دادن نرخ تورم رسمی –بند یک ماده ۴۱ قانون کار- تعیین شده است؛ در هر حال به زعم گروه کارگری، محاسبه سبد معاش حداقلی و قرار گرفتن امضای دولتی‌ها و کارفرمایان پای آن، در مذاکرات دستمزد، نقشِ «اهرم فشار» را دارد.

علیرغم همه‌ی اینها، کارگران نتوانستند شرکای اجتماعی خود را متقاعد کنند که تاثیر تورم رسمی روی سبد معاش در بازه یک ساله، محاسبه و قدرمطلق ریالی آن روی دستمزد اعمال شود؛ دستاویز آنها در لحاظ کردن این معادله، معنای واقعی و علمی «تورم» است؛ تورم در معنای طلا محاسبه کننده حاشیه و اهرم جامع آن، گران شدن اقلام و در نتیجه، بالا رفتن هزینه‌هاست؛ ما تورم در هزینه داریم نه تورم در دستمزد و به همین دلیل هم تورم باید روی سبد هزینه‌ها – بخوانید سبد معاش- اعمال شود، نه روی دستمزد.

سبد معیشت چقدر گران شده؟

اما سوال اساسی اینجاست که همین سبد معاش حداقلی در اولین ماه امسال چقدر تغییر کرده است؛ افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها به خصوص قیمت خوراکی‌ها در فروردین ۹۸، تا چه اندازه سبد معاش حداقلیِ محاسبه شده در اسفند ماه سال گذشته را متورم کرده است؟

سبد معیشت خانوار در اسفند ۹۷، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد؛ هر سه ضلع مذاکرات مزدی – کارگران، کارفرمایان و دولت- پای این رقم را امضا کردند؛ اما فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) با محاسبات دقیق نشان می‌دهد که این سبد تا انتهای فروردین ماه، ۵۷ درصد افزایش قیمت پیدا کرده و برای حفظ قدرت خرید کارگران به بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان مازاد دستمزد نیاز است.

این فعال کارگری براساس اطلاعات سبد خوراکی مرکز آمار مربوط به فروردین ماه ۹۸، جدول زیر را ترتیب می‌دهد که در آن میزان خوراکی مورد نیاز برای هر فرد و قیمت آن در فروردین ۹۸ مشخص شده است:

23

جدول فوق نشان می‌دهد که هر نفر برای تامین سبد خوراکی‌های خود در اولین ماه سال جاری، چقدر باید بپردازد.

فرامرز توفیقی با استناد به اندازه استاندارد خانوار متوسط -۳.۳ نفر- سبد معاش خانوار متوسط را در فروردین ۹۸ محاسبه می‌کند؛ او البته قبل از هرچیز تاکید می‌کند که اعداد و ارقام جدول فوق، براساس اطلاعات مرکز آمار ایران است و با نرخ‌های میدانی تفاوت دارد و اگر یک تیم محاسبه میدانی در کار باشد که اعداد و ارقام ملموس را عین آنچه مردم هر روز در بازارهای تره‌بار و مغازه‌ها تجربه می‌کنند، استخراج کند، عدد سبد معاش خانوار، بسیار بزرگ‌تر از این محاسبات ما خواهد شد؛ در واقع «سبد میدانی و ملموس» با سبد ما فاصله معناداری خواهد داشت. اما از آنجا که در مذاکرات رسمی دستمزد در شورای عالی کار، معیار گفتگوها، «نرخ تورم رسمی» است و امکانِ توافق روی نرخ‌های میدانی وجود ندارد، به همین اعداد و ارقام رسمی بسنده می‌کنیم.

توفیقی ابتدا، هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک روز خانوار را محاسبه می‌کند:

۵۱۹۸۶۵ طلا محاسبه کننده حاشیه و اهرم = ۳/۳ ×۱۵۷۵۳۵ ریال هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک روز خانوار

او سپس هزینه خوراکی‌های ماهانه‌ی خانوار را با احتساب ماه ۳۰ روزه به دست می‌آورد:

با این حساب، ما هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های ماهانه خانوار یا به عبارتی، سبد خوراکی‌هاو آشامیدنی‌های خانوار را داریم؛ حالا نوبت به محاسبه «سبد معیشت خانوار» می‌رسد؛ برای محاسبه سبد معیشت از روی سبد خوارکی‌ها و آشامیدنی‌ها، نیاز به مولفه‌ای به نامِ «درصد تاثیر» داریم.

توفیقی درصد تاثیر خوراکی‌ها در طلا محاسبه کننده حاشیه و اهرم سبد معیشت را به روال محاسبات مزدی ۹۸، ۲۶.۴ درنظر می‌گیرد و توضیح می‌دهد: این ضریب اهمیت و یا تاثیر، در آمار اعلامی از سوی مرکز ملی آمار برای خانوارهای شهری در فررودین ماه سال جاری، ۲۵.۰۳درصد عنوان شده که در صورت محاسبه با آن، عدد ما بسیار بزرگ‌تر خواهد شد؛ لیکن به دلیل برابری و رعایت الزاماتِ سبد تعیین شده‌ی سال قبل؛ درصد تاثیر را همان ۲۶.۴درصد، در نظر می‌گیریم؛ طلا محاسبه کننده حاشیه و اهرم این همان عددی است که با آن سبد معاش در اسفند ۹۷ محاسبه شده است.

با این درصدِ تاثیر، سبد معاش خانوار در فروردین ۹۸ محاسبه می‌شود:

۵۹۰۷۵۶۲۵= ۴/۲۶ / ۱۰۰ × ۱۵۵۹۵۹۶۵ ریال در ماه

کارگران چقدر برای حفظ قدرت خرید نیاز دارند؟

فرامرز توفیقی از مولفه‌ای به نام «میزان مورد نیاز برای حفظ قدرت خرید» نام می برد که در واقع، فاصله سبد معاش ۹۷ و سبد معاش محاسبه شده در فررودین ماه است. در واقع اگر کارگران بخواهند قدرت خرید خود را در همین سطح فعلی حفظ کنند، باید به اندازه تورم سبد معاش در اولین ماه سال، هزینه اضافی بپردازند.

برای حفظ قدرت خرید، فاصله سبد معاش محاسبه شده در اسفند ماه، ۳۷۵۹۲۶۲۵ریال، و سبد معاش فررودین ماه، ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال باید به کارگران پرداخت شود.

در واقع کارگران برای حفظ قدرت خرید خود و جلوگیری از سقوط آن در اردیبهشت ۹۸ به ۲۱۴۸۳۰۰۰ ریال نیاز دارند.

در مجموع، با محاسبات دقیق سبد معاش مشخص می‌شود هزینه‌های کارگران در طی فروردین ۹۸، بیش از ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان افزایش یافته و بدیهی‌ست که اگر این افزایش جبران نشود، معاش کارگران بازهم سقوط خواهد کرد.

معامله‌گری در بازار فارکس یا ارز دیجیتال؟ کدام بهتر است؟

تجارت ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته رشد کرده است و با تجربه هجوم طلای دیجیتال از فناوری‌ها و نوآوری‌های جدید، محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. این رشد سرمایه گذاری در ارز دیجیتال، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال را به بیش از 3 تریلیون دلار رسانده است.

افزایش سوداگرانه فناوری بلاک چین و بسیاری از ارزهای دیجیتال آن، توجه معامله گرانی را به خود جلب کرده است که می ترسند سودهای قابل توجهی را از دست بدهند.

این تفاوت بزرگی با بازارهای فارکس (FX) است، جایی که نرخ مبادله بین ارزها به سختی تغییر می کند. اهرم اعمال شده در فارکس چیزی است که آن را برای معامله گران جذاب می کند.

در این مقاله به شباهت ها و تفاوت های معاملات فارکس و ارزهای دیجیتال می پردازیم.

چشم انداز معاملات ارز دیجیتال و فارکس

تجارت ارزهای دیجیتال و فارکس دارای شباهت ها و تفاوت هایی است. تجارت رمزنگاری خرید و فروش دارایی های دیجیتالی مانند ارزهای دیجیتال، توکن ها و NFT ها (توکن های قابل تعویض) است. معاملات فارکس به معنای مبادله یک ارز فیات با ارز دیگر به امید افزایش ارزش ارز است که معامله‌گر می‌تواند آن را برای سود تبدیل کند.

مکانیسم هایی که ارزش ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات را تعیین می کنند مانند عرضه و تقاضا مشابه هستند. با این حال، نیروهای خاص زیربنای عرضه و تقاضا بین ارزهای دیجیتال و فارکس تفاوت اساسی دارند.

به عنوان مثال، ارزهای دیجیتال بر اساس فناوری بلاک چین، که شامل یک دفتر کل توزیع شده و غیرمتمرکز است، کار می کنند. در نتیجه، سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در این زیرساخت جدید انجام می‌شود و تقاضا برای ارزهای دیجیتال از سقف عبور می‌کند.

معاملات فارکس - که اساساً یک اقتصاد را در مقابل اقتصاد دیگری قرار می دهد به این امید که ارزش ارزی که خریداری می کنید افزایش یابد - برای دهه ها وجود داشته است. نیروهای پشت عرضه و تقاضا در بازار فارکس بزرگ هستند و هرگونه عدم تعادل قابل توجهی می تواند تأثیر طلا محاسبه کننده حاشیه و اهرم زیادی بر اقتصاد جهانی داشته باشد.

هنگام انجام تحلیل تکنیکال، مکانیسم های اساسی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت در معاملات ارزهای دیجیتال و بازار فارکس یکسان است. با این حال، یک تفاوت بزرگ وجود دارد: نوسانات بازارهای کریپتو به طور قابل توجهی بیشتر از FX است.

شاخص میانگین محدوده واقعی (ATR) برای قیمت های بسته شدن هفتگی برای بزرگترین ارز دیجیتال (بیت کوین) و فعال ترین جفت ارز فارکس (EUR/USD) اعمال شده است. ATR برای تعریف درصدی از نوسانات استاندارد شده است که نشان می دهد یک دارایی در هر هفته چقدر می تواند حرکت کند.

سرمایه بازار ارزش بازار (یا ارزش بازار) یک ارز دیجیتال معیاری برای ارزش بازار آن است. به عبارت دیگر، این .

همانطور که ارزهای دیجیتال به پروژه های مختلف بلاک چین کمک می کنند، فارکس نیز سوخت اقتصاد جهانی است. یکی از مزایایی که ساتوشی ناکاموتو هنگام طراحی بیت کوین ایجاد کرد، یک دفتر کل شفاف مالکیت ارزهای دیجیتال بود. در نتیجه، به راحتی می‌توانیم اندازه بازار ارزهای دیجیتال را تعیین کنیم.

کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال حدود 3 تریلیون دلار است. 12 سال طول کشید تا اولین برآوردهای تجمعی 1 تریلیون دلاری به دست آید، سپس 11 ماه دیگر برای اضافه کردن 2 تریلیون دلار بعدی به طول انجامید. ارزش کلی بازار کریپتو به سرعت در حال رشد است.

از سوی دیگر، تعیین ارزش فارکس دشوارتر است. اقتصاددانان می توانند هزینه کل اقتصاد جهانی را که در سال 2017 حدود 80 تریلیون دلار برآورد شده است، تخمین بزنند.

بانک تسویه بین المللی (BIS) هر سه سال یک بار حجم تجارت جهانی ارز را ارزیابی می کند. آخرین گزارش در سپتامبر 2019 منتشر شد، زمانی که BIS دریافت که روزانه 6.6 تریلیون دلار در بازار فارکس معامله می شود، در حالی که سه سال قبل 5.1 تریلیون دلار بود.

به دلیل ماهیت غیرمتمرکز ارزهای رمزنگاری شده، به دست آوردن رقم قطعی برای حجم معاملات دشوار است، اما برآوردها از 100 تا 500 میلیارد دلار در روز متغیر است.

تجارت فارکس به خوبی تثبیت شده است و سیستم ها و مکانیسم های تجارت آن مدتی است که وجود داشته است. با وجود اینکه بیت کوین 13 سال است که وجود داشته است، در چند سال اخیر به راحتی می توان بیت کوین را بدست آورد.

شرکت کنندگان در بازار

در روزهای اولیه بیت کوین، ماینرها، مشتریان خرده فروشی و چند صرافی متمرکز کوچک وجود داشتند. این صرافی ها اکنون برای ارائه صدها ارز دیجیتال گسترش یافته اند.

همچنین، در روزهای اولیه رمزنگاری، توانایی ذخیره رمزنگاری از طرف طرف دیگر هنوز توسعه نیافته بود. تا زمانی که MicroStrategy (MSTR) اولین خرید بیت کوین خود را در آگوست 2020 اعلام کرد، درها به روی شرکت هایی باز شد که می خواستند ارزهای دیجیتال را بخشی از برنامه های خزانه خود قرار دهند.

این به مجموعه بزرگتری از «نهنگ‌های» رمزنگاری اجازه داد تا وارد تصویر شوند. بیت کوین و اتریوم دو ارز دیجیتال اصلی هستند که موسسات در حال جذب آنها هستند.

با اکثر کارگزاران فارکس، می توانید وارد شوید و نرخ ارز را برای هر یک از این جفت ها پیدا کنید. برای معامله EUR/JPY حتی نیازی به داشتن یورو اروپا یا ین ژاپن در حساب خود ندارید. با معامله EUR/JPY، شما در حال گمانه زنی در مورد تغییرات نرخ مبادله یورو در برابر ین هستید.

رمزنگاری هنوز در مراحل اولیه اجرای خود است. در حالی که می‌توانید به راحتی نرخ متقاطع خود را ایجاد کنید، بیشتر جفت‌های ارز دیجیتال از تتر (USDT)، بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH) یا سکه خود صرافی به عنوان ارز مظنه استفاده می‌کنند.

علاوه بر این، در حال حاضر بیش از 10000 سیستم رمزنگاری موجود است. ایجاد صرافی از دو سیستم رمزنگاری نسبتاً کوچک بسیار دشوار است. بنابراین، از یک واسطه مانند بیت کوین، تتر یا اتریوم استفاده می شود: به عنوان مثال، ابتدا اتریوم را معامله می کنید و سپس سکه مورد نظر خود را خریداری می کنید.

مکانیسم های مالیاتی

قوانین IRS در ایالات متحده با سود و زیان فارکس متفاوت از ارزهای رمزنگاری شده رفتار می کند.

اول از همه، فارکس طبق بخش 1256 قانون مالیات IRS به عنوان یک قرارداد تلقی می شود. این بدان معناست که 60 درصد سود یا زیان به عنوان سود یا زیان سرمایه بلندمدت و 40 درصد باقی مانده به عنوان کوتاه مدت تلقی می شود، مهم نیست که چقدر تجارت را باز نگه داشته اید.

معامله گران نقطه ای فارکس ممکن است بر اساس بخش 988 که سود یا زیان را به عنوان درآمد عادی تلقی می کند، مشمول مالیات شوند. یک معامله گر سودآور احتمالاً در انتخاب مسیر قرارداد 1256 مزایای بیشتری خواهد داشت، در حالی که یک معامله گر بازنده ممکن است در انتخاب مسیر بخش 988 مزایای بیشتری را ببیند.

قبل از معامله، معامله گران فارکس باید تصمیم بگیرند که کدام مسیر را در نظر دارند، زیرا پس از آن نمی توانند انتخاب خود را تغییر دهند.

از طرفی در مورد رمزنگاری چاره ای در این مورد وجود ندارد. ارز دیجیتال به عنوان دارایی در نظر گرفته می شود و مانند سهام از آن مالیات می گیرند. این مالیات هنگام فروش ارز دیجیتال محاسبه می شود و بستگی به مدت زمان باز نگه داشتن این موقعیت دارد. معامله ای که در مدت 365 روز یا کمتر انجام شود، سود یا زیان کوتاه مدت محسوب می شود. این سود یا زیان کوتاه مدت مشمول همان نرخ مالیاتی است که درآمد عادی شماست.

از طرف دیگر، اگر ارز دیجیتال به مدت 366 روز یا بیشتر نگه داشته شده باشد، این یک سود یا زیان بلندمدت محسوب می شود. به عنوان یک قاعده کلی، شما مالیات کمتری بر سود بلندمدت نسبت به سودهای کوتاه مدت می پردازید، زیرا نرخ ها پایین تر هستند.

تفاوت بزرگ بین فارکس و ارزهای دیجیتال در مورد مالیات این است که معامله گران فارکس باید از قبل نحوه برخورد با سود و زیان خود را انتخاب کنند، در حالی که با تمام معاملات ارزهای دیجیتال یکسان رفتار می شود.

سودآوری

در جامعه معاملات فارکس به طور گسترده ای شناخته شده است که اکثر معامله گران پول خود را از دست می دهند. بسته به سه ماهه، معمولاً 25 تا 35 درصد معامله گران حداقل 1 دلار بیشتر در طول آن سه ماهه سپرده گذاری می کنند. این بدان معنی است که 65-75٪ از معامله گران این کار را انجام نمی دهند - و در نتیجه پول خود را از دست می دهند.

عامل بزرگی که به ضرر معامله گران کمک می کند اهرم است. اهرم یک ابزار مالی است که می تواند زیان و سود را افزایش دهد. بنابراین، هنگامی که مقادیر زیادی از اهرم استفاده می شود، فقط باید بازار کمی بر خلاف موقعیت معامله گر حرکت کند تا مارجین فراخوانی ایجاد کند که بخش قابل توجهی از حساب معاملاتی آنها را از بین می برد. به طور کلی، کمتر از 10 برابر اهرم به معامله گران مهلت کافی برای مقاومت در برابر تغییرات ناگهانی قیمت می دهد.

با ظهور محاسبات پرسرعت و ماهیت غیرمتمرکز ارزهای فارکس و رمزنگاری شده، فرصت‌های آربیتراژ ممکن است بین دو فروشنده یا صرافی متفاوت وجود داشته باشد. در آربیتراژ، یک تاجر با درک تفاوت بین قیمت ها در یک مکان، در یک مکان خرید می کند و سپس در جای دیگر می فروشد.

نقدینگی

نوسانات قیمت کمتر در بازار فارکس به معامله گران اجازه می دهد تا سطوح بالاتری از نقدینگی را ارائه دهند. این یکی از دلایلی است که روزانه حدود 6.6 تریلیون دلار در بازار فارکس معامله می شود، در حالی که ارزش معاملات ارزهای دیجیتال بین 100 تا 200 میلیارد دلار در روز است و در می 2021 به 516 میلیارد دلار می رسد. این نتیجه نقدینگی در بازار فارکس بین 12 تا 60 است. برابر بیشتر از نقدینگی در بازار کریپتو.

هر دو بازار بزرگ هستند. با نقدینگی بیشتر، ورود و خروج از موقعیت های بزرگ آسان تر است.

بی ثباتی

معاملات کریپتو ذاتاً بی ثبات تر از معاملات فارکس است. در نتیجه، معمولاً حاشیه های بالاتری مورد نیاز است (فرارتر بودن محصول). بنابراین، هنگام معامله در فارکس معمولا مقادیر بیشتری از اهرم در دسترس را نسبت به معاملات ارزهای دیجیتال مشاهده می کنید.

معاملات بازار

هم ارزهای دیجیتال و هم ارزهای دیجیتال به صورت شبانه روزی معامله می طلا محاسبه کننده حاشیه و اهرم شوند تا نیازهای سرمایه گذاران و معامله گران در سراسر جهان برآورده شود. در نتیجه با این حال، هر دو نوع صرافی دارای دفاتری در سراسر جهان هستند تا به مشتریان محلی خدمات ارائه دهند.

ساعات کار

فارکس 24 ساعت شبانه روز و 5 روز هفته از صبح دوشنبه در ولینگتون نیوزلند تا بعد از ظهر جمعه در نیویورک معامله می شود. برخی از کارگزاران فارکس معاملات آخر هفته را پیشنهاد می کنند، اما معمولاً در این شرایط شما فقط معاملاتی را علیه کارگزار خود انجام می دهید.

از سوی دیگر، Crypto هرگز نمی‌خوابد. علاوه بر تجارت 24 ساعته، این ارز دیجیتال تا هفت روز هفته نیز معامله می شود. در هر زمانی از روز، می‌توانید با استفاده از صرافی خود، ارزهای دیجیتال را بخرید و بفروشید.

ثبت نام کنید تا 600 دلار پاداش دریافت کنید

ساختار بازار

قیمت گذاری در بازار فارکس از طریق بازار بین بانکی ایجاد می شود. سپس کارگزاران اسپردها را افزایش می دهند تا کانال های قیمت گذاری خود را ایجاد کنند.

بازار کریپتو بر اساس میزان نقدینگی ارائه شده توسط شرکت کنندگان در هر یک از مکان ها ایجاد شد. در نتیجه، صرافی رمزنگاری که برای مبادله مقادیر زیاد از آن استفاده می‌کنید ممکن است در زمانی که می‌خواهید خرید کنید، ارزهای دیجیتال کافی برای تکمیل تراکنش‌ها نداشته باشد.

صرافی DEX در مقابل CEX

DEX یک صرافی غیرمتمرکز است در حالی که CEX یک صرافی متمرکز است. تفاوت اصلی بین این دو این است که صرافی DEXDecentralise (DEX) یک پلتفرم مبادله ارز دیجیتال است که بر اساس فناوری بلاک چین ساخته شده است و نیاز به . شما کنترل کامل بر کلیدهای خصوصی ارز دیجیتال خود دارید، در حالی که CEX کنترل را بر روی شما ذخیره می کند. منابع مالی.

حجم معاملات در DEX در مقایسه با همتایان CEX آنها بسیار کم است، اما با گذشت زمان رشد می کند. در حال حاضر روزانه نزدیک به 6 میلیارد دلار در DEX معامله می شود.

آیا فارکس از منظر مقررات ایمن تر از ارزهای دیجیتال است؟

معاملات فارکس را می توان کمی امن تر از ارزهای دیجیتال در نظر گرفت. برخلاف فارکس، بازار کریپتو قدرت مرکزی ندارد و بسیار نوسان است. از این رو، در معرض نوسانات شدید بازار است.

علاوه بر این، بازار کریپتو نقدینگی کمتری دارد و حجم معاملات کمتری دارد و ورود و خروج از معاملات بزرگ را دشوار می‌کند.

به این دلایل، معامله گران فارکس تمایل دارند که اهرم بیشتری به آنها ارائه شود، که به آنها امکان می دهد معاملات بزرگتری انجام دهند.

آیا فارکس برای مبتدیان بیشتر از تجارت کریپتو دوستانه است؟

تازه واردان به بازار باید با اصطلاحات مخصوص به آن بازار، ریسک هایی که معمولاً متحمل می شوند و پلتفرم هایی که می توانند از آن تجارت کنند، آشنا شوند.

برای معامله‌گران مبتدی، هم فارکس و هم کریپتو از اصطلاحاتی استفاده می‌کنند که می‌تواند ترسناک باشد. درک این اصطلاحات ممکن است کمی طول بکشد. خطرات بین فارکس و کریپتو کمی متفاوت است. در بازار فارکس، ریسک اهرم بیش از حد عامل اصلی ضرر معامله گران است. در بازارهای کریپتو، شرایط بی ثبات به معامله گران آسیب می زند.

با توجه به مشکلات نسبی در گذشته برای جذب مشتریان جدید، صرافی‌های رمزنگاری در زمانی که یک معامله‌گر این اصطلاح را درک کند، بهتر شده‌اند تا پلتفرم‌های خود را کاربرپسند کنند.

تعداد ابزارهای موجود

بسته به کارگزار، کارگزاران فارکس و CFD ابزارهای معاملاتی بیشتری در دسترس خواهند داشت زیرا تلاش می‌کنند تا برای نیازهای یک معامله‌گر فروشگاهی یک‌جا باشند. صرافی‌های کریپتو نیز ده‌ها ابزار ارائه می‌دهند، اما نه به اندازه کارگزاران فارکس و CFD.

رویه های KYC

از 11 سپتامبر، قوانین «مشتری خود را بشناسید» (KYC) برای جلوگیری از مجرمان و تروریست ها از ادغام وجوه غیرقانونی در سیستم بانکی جهانی وضع شده است.

اساساً، KYC معرفی شد تا معامله‌گران بتوانند ثابت کنند که انسان هستند (نه ربات‌ها) و منبع وجوه موجود در حساب‌هایشان قانونی است و شسته نشده است.

سطوح شروع

وب‌سایت‌های فروشندگان فارکس و فروشندگان ارز دیجیتال حاوی محتوای مبتدی هستند تا به معامله‌گران تازه‌کار کمک کنند. به دنبال بخش هایی بگردید که معامله گران مبتدی دوست دارند یا صفحات آموزشی در وب سایت ها وجود دارد.

فارکس در مقابل تجارت کریپتو: پوشش ریسک

بسته به قرار گرفتن آنها در بازارهای خاص، معامله گران ممکن است بخواهند این خطرات را با استفاده از معاملات آتی، گزینه ها یا سوآپ های دائمی محافظت کنند. به عنوان مثال، شخصی که از یک سکه کوچکتر درآمد کسب می کند ممکن است بخواهد قرار گرفتن در معرض کریپتو خود را به ارزهای دیجیتال با ارزش بیشتری مانند بیت کوین یا اتریوم متنوع کند. سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری را با سرمایه‌گذاری دارایی‌های خود برای به دست آوردن بهره یا با تبدیل دارایی‌های خود به یک استیبل کوین متصل به ارز ایالات متحده، پوشش دهند. یکی دیگر از استراتژی‌هایی که شامل پوشش رمز ارزها می‌شود، ارزیابی نقدینگی با تعیین یکپارچگی بازار، سرعت تراکنش و سیالیت بازار است. این کار به این دلیل انجام می شود که معامله گران بتوانند به سرعت دارایی های خود را با پول نقد با حداقل ریسک کاهش قیمت مبادله کنند.

به عنوان مثال، یک معامله گر فارکس ممکن است درآمدی به پزو مکزیک داشته باشد و بخواهد این ریسک را پوشش دهد اگر پزو ارزش خود را از دست خواهد داد. بر این اساس، آنها می توانند مقداری پزو را به دلار آمریکا تبدیل کنند یا به خرید ارزهای دیجیتال فکر کنند.

آیا هر آنچه برای تجارت ارز دیجیتال یا فارکس نیاز دارید دارید؟

در نتیجه، فارکس و کریپتو هر دو فرار هستند و برای افراد ضعیف مناسب نیستند. ویژگی ها و ریسک های منحصر به فرد هر بازار را به دقت مطالعه کنید تا تصمیم بگیرید که آیا آماده هستید و همچنین کدام یک برای شما بهترین است. بسته به ریسک پذیری شما.

دیده‌بان بورس دوشنبه (11 تیر)

روز گذشته شاخص سهام با ریزش 2834 واحدی سه کانال عقب‌نشینی کرد. شتاب قیمت‌ها در مسیر صعودی، اکنون روند خود را معکوس کرده و طی چهار روز معاملاتی اخیر نزدیک هفت هزار واحد از ارتفاع نماگر بورس کاسته است. به نظر می‌رسد بازار سهام دچار نوعی بی‌اطمینانی در سیاست‌گذاری‌هاست و همین مساله مانعی در برابر رشد قیمت‌ها در کوتاه‌مدت شده است.

دیده‌بان بورس دوشنبه (11 تیر)

دنیای بورس: گرچه همه مقامات کشور نسبت به هدایت نقدینگی به سمت بورس و رونق سهام تاکید دارند، اما روند بورس طی روزهای اخیر کاملا معکوس شده است. این مهم‌ترین پرسشی است که ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی را به خود درگیر کرده است. چه می‌شود که سیاست‌گذار یک تصمیم می‌گیرد و عملکرد بازارها به گونه‌ای دیگر رخ می‌دهد؟

برای پاسخ به این پرسش باید به تناقض میان سخن و عمل پاسخ داد. سیاست‌گذار تمایل دارد نقدینگی به سمت بازار سهام بیاید، اما با مداخله در نرخ‌گذاری ارز از سه محل مانع ورود پول به بورس می‌شود. نخست آنکه با ایجاد نااطمینانی در فضای کلان اقتصادی، ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران به عنوان نیاز اصلی ورود به بورس را به شدت کاهش می‌دهند. دومین مساله آن است که ناکارایی سیاست‌های دستوری باعث التهاب مجدد قیمت‌ها در بازارهای سفته‌بازی ارز و سکه می‌شود. بنابراین، انتظار افزایش نرخ‌ها در این بازارها، کمتر سرمایه‌گذاری را ترغیب به ورود به سهام می‌کند (رشد مجدد نرخ دلار و سکه). نکته پایانی اما به این برمی‌گردد که با اهرم فشار بر شرکت‌های بورسی برای محاسبه نرخ دلار 4200 تومان در صورت‌های مالی، عملا اثرات مثبت افزایش نرخ دلار را نیز از بین برده و صرفا پول‌های کلان عاید دلالان و مدیران رانت‌جو می‌شود.

سیاست ارزی در مسیر اصلاح: بنابراین سیاست‌های نادرست مانعی در برابر واکنش مثبت سهام به عنوان آینه اقتصاد است. با این حال، خبرها حاکی از آن است که دولت برای راه‌اندازی بازار دوم ارز از طریق یک سامانه جدید (خارج از بورس) و با نرخ کاملا توافقی میان صادرکننده و واردکننده آمادگی دارد. این مساله هرچند در گام نخست محدود به گروه‌های خاص کالایی است، اما به نظر می‌رسد در ادامه سایر گروه‌های کالایی را نیز در بر بگیرد. اقدامی که برای بازار سهام اثر مطلوبی به همراه خواهد داشت.

«اتاق فکر» این هفته: «دنیای بورس» در «اتاق فکر» این هفته خود به سراغ دو مدیر ارشد بازار سرمایه، یعنی ولی نادی قمی و ابوالفضل شهرآبادی رفت تا راهکارهای حفظ نقدینگی و رونق در بازار سهام را بررسی کند. در این میزگرد انگشت اتهام عموما به سمت طلا محاسبه کننده حاشیه و اهرم مقام ناظر رفت و کم‌کاری‌هایی که در زمینه تسهیل فرآیند تامین مالی در بورس وجود دارد مورد نقد واقع شد. متن کامل این نشست را با عنوان هشت‌ضعلی تثبیت رونق بورس بخوانید.

نگرانی جهانی برای پالایشی‌ها: رویترز در گزارشی نشان می‌دهد حاشیه سود پالایشگاه‌های سنگاپور به کف 8 ساله رسیده است. این مساله با توجه به تغییر الگوی فصلی کرک‌اسپرد می‌تواند تهدیدی برای سودآوری صنعت پالایشی باشد. گزارش زنگ هشدار برای سهام پالایشی را برای طلا محاسبه کننده حاشیه و اهرم اطلاعات دقیق‌تر بخوانید.

گزارش‌های خردادی: «دنیای بورس» همچنین در گزارش‌هایی عملکرد دو شرکت در ماه خرداد را بررسی کرده است. فاصله «فملی» تا سقف انتظارات سودآوری مهم‌ترین نکته مورد بررسی در گزارش ملی مس است که در سومین ماه بهار خوش درخشیده است. سیگنال‌های مثبت از سودآوری فرآورده‌های نسوز نیز آخرین برآوردها از سود 97 «کفرا» را تقویت کرده است.

رویدادهای داخلی به روایت «دنیای بورس»

الف) کلان : این روزها عرصه کلان بیش‌تر به سرانجام معاهده برجامی ایران با غربی‌ها چشم دوخته و این در حالی است که به نظر می‌رسد در این هفته انتظارات به سر آید و از روز سه‌شنبه فدریکا موگرینی بر سر برجام به صحبت بنشیند. باید در ادامه دید که برجام پس از اینکه با خروج آمریکا روی تخت آی.سی.یو قرار گرفت آیا می‌تواند زنده بماند یا اینکه وضعیت جدیدی پیش‌روی قرار می‌گیرد؛ در این میان اما دو طرف ایرانی و اروپایی بر سر حفظ برجام امیدوارند.

همسو با این امیدواری‌ها ایالات متحده همچنان فشارهای خود را به متحدانش برای ممانعت از معامله با ایران بیش‌تر می‌کند؛ به طوریکه دونالد ترامپ دیشب هم در سخنانی به شرکت‌های اروپایی طرف معامله با ایران هشدار داد و تاکید کرد: واشنگتن شرکت‌های اروپایی طرف معامله با ایران را تحریم می‌کند. حال باید در انتظار ماند معادلات شکل گرفته در روابط بین‌الملل در نهایت فشارها روی ایران را به کدام سمت خواهد برد؛ در این میان باید در انتظار نشست که مسیر به مذاکرات منتهی می‌شود یا وزنه تهدیدها سنگین‌تر خواهد شد؟

ایران البته علاوه بر بحث برجام مساله حضور در FATF را نیز باید به طریقی حل و فصل کند زیرا یکی از مسائل اساسی در تبادلات مالی خواهد بود. در این اما خبرهای رسمی حااکی از آن است که عراق با ایجاد دفتر مبارزه با پول‌شویی به شکل رسمی و کامل از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) خارج شد.

همزمان با تهدید ایالات متحده و البته افزایش فشارها، مقوله کاهش تولید و صادرات نفت ایران و جایگزینی آن در صدر اخبار انرژی است. اگر چه ایالات متحده از موافقت عربستان با افزایش تولید نفت خبر داد، حال روسیه هم اعلام کرده اگر لازم باشد به تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک برای افزایش تولید به میزان یک میلیون بشکه در روز کمک می‌کند و می‌تواند تولید نفتش را بیش از ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد. البته تحلیل‌ها در خصوص تحریم‌های ضد ایرانی ایالات متحده بر بازار نفت متفاوت است اما به تازگی بانک آمریکایی مریل لینچ در تحلیلی اعلام کرده تحریم‌های ضدایرانی آمریکا می‌توانند قیمت نفت را به زودی به بالای ۹۰ دلار برسانند.

ایران برای کاهش فشارها و شکست سیاست‌های ایالات متحده به دنبال عرضه نفت خام در بورس است تا هم قیمت‌ها شفاف شود و هم بخش خصوصی بتواند هر آنچه می‌تواند عرضه و دولت هم نیازمندی‌هایش را تامین کند. البته برخی تحلیلگران با نگاهی نقادانه با اشاره به همین رویداد تاریخی در دولت محمود احمدی‌نژاد معتقدند دولت سابق قصد داشت همان سیاست را در شرایط تحریم‌ها اعمال کند که به نتیجه نرسید و ممکن است همین طرح در دولت فعلی نیز راه به جایی نبرد.

در پی اعلام دبیرکل بانک مرکزی مبنی بر امکان عرضه تمام حواله‌های پیش فروش شده سکه طلا از امروز در بورس کالا شنیده‌ها حکایت از عدم انجام این معاملات تا اطلاع ثانوی دارد. در این میان اما گواهی ارز صادراتی نیز در انتظار اطلاعیه بورس در این خصوص است. در همین حال قرار است از امروز اوراق مرابحه صکوک صنایع غذایی کوروش در بازار با شرایط مشخص عرضه شود.

همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به واردکنندگان کالا با دلار دولتی تا ۱۷ تیرماه مهلت داد، قیمت کالاهای خود را براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی در سامانه ۱۲۴ درج کنند. این در حالی بود که بانک مرکزی امروز در 53 صفحه لیست دریافت‌کنندگان دلار 4200 تومانی را اعلام کرد که انتقادات جدی را به همراه داشت؛ در این لیست نامی از خودروهایی‌ها برده نشده بود که همزمان با اولتیماتوم رییس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تعیین تکلیف وضعیت تخلفات واردات خودرو همراه شد.

ب) صنایع: در شرایطی که گروه فلزات اساسی در روز ریزش بازار با تداوم اقبال عمومی خریداران حقوقی روبه‌رو بودند، در گروه پتروشیمی‌ها خبر رسید که دولت تخفیف نرخ خوراک را که در اواخر خردادماه به تصویب هیات وزیران رسیده بود، ابلاغ کرد. البته همزمان امروز قیمت محصول‌های پتروشیمی از سوی دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی منتشر شد که با توجه به تغییر قیمت دلار با رشد محسوسی همراه بود. در گروه بانکی نیز خبر اصلی مجادله بر سر افزایش نرخ سود بانکی بود؛ در حالی که برخی از اقتصاددانان معتقدند افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی نرخ تورم و ترازنامه بانک‌ها گریزناپذیر است که بانک مرکزی به طور رسمی از مخالفت با افزایش نرخ سود بانکی خبر داد.

در بحث خودرویی‌ها نیز خبر رسید که یک مسئول فرانسوی که خواست نامش فاش نشود، با اشاره به کارشکنی‌های دولت آمریکا در توافق هسته ای با ایران به خبرگزاری فرانسه تاکید کرد: خودروسازی پژو تلاش می‌کند چراغ خاموش در ایران بماند.

پ) شرکت‌ها: براساس برنامه اعلامی فرابورس ایران 10 درصد سهام «شغدیر» در روز چهارشنبه هفته جاری در فرابورس عرضه می‌شود. دامنه قیمت ثبت سفارش برای هر سهم 165 تومان تا 170 تومان اعلام شد.

همچنین دیروز معارفه پتروشیمی پارس از زیرمجموعه‌های هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در حالی برگزار شد که خبرهای اولیه از عرضه اولیه پتروشیمی پارس حکایت از عرضه ۵ درصد یک‌درصد واگذاری به کارکنان دارد. بر مبنای اطلاعات اولیه وارد شده سهمیه هر فرد در عرضه اولیه پتروشیمی پارس احتمالا کمتر از ۵میلیون تومان خواهد بود. زمان عرضه اولیه البته فعلا نامشخص است.

این روزها بحث بازگشایی نماد «های وب» همچنان مدنظر سهامداران است اما به نظر می‌رسد بروکراسی اداری و ضعف سیستم حسابرسی دلیل اصلی باقی ماندن توقف های وب نام برده شد. در بحث خودرویی‌ها «خودرو» از تعیین تکلیف فیات و پژو در آینده نزدیک و «خاور» از برنامه جدید نوسازی خودروهای تجاری خبر داد. امروز همچنین خبر رسید که هلدینگ گروه مالی ملت مدیرعامل خود را عوض کرد.

در دو گفت‌گوی جداگانه «دنیای اقتصاد» مدیرعامل صبانور از پروژه گندله‌سازی به عنوان مهمترین برنامه مجموعه و مدیرعامل جهان فولاد سیرجان از ورود قریب الوقوع این شرکت به بورس اوراق بهادار خبر داد. فولاد سیرجان در ابتدای سال جاری عرضه موفق آهن اسفنجی در بورس کالا را برای نخستین بار در کارنامه خود به ثبت رساند.

بازار جهانی از نگاه «دنیای بورس»

ریزش نفت؛ ثبات فلزات: بازار جهانی در حالی معاملات هفتگی خود در ماه جولای را آغاز کردند که فلزات پایه نوسان محسوسی را تجربه نمی‌کنند و پس از اصلاح قیمتی هفته گذشته روز آرامی را آغاز کرده‌اند. اما قیمت نفت که روند صعودی را تا مرز 80 دلار برای نفت برنت در هفته گذشته تجربه کرده بود، امروز کاهشی شد. بررسی‌های رویترز نشان می‌دهد تولیدات عربستان به 10.7 میلیون بشکه در روز در ماه مه رسیده که بیش از 700 هزار بشکه افزایش را نشان می‌دهد. همین موضوع که هم‌زمان با تاکید ترامپ بر افزایش تولید سعودی‌هاست موجب افت قیمت نفت شد.

در هفته‌ای که گذشت قیمت زغال کک شو در قرارداد فوب استرلیا روندی رو به افول را تجربه کرد. نگرانی از عواقب منفی جنگ تجاری میان آمریکا و چین یکی از دلایل کاهش تمایل خریدران برای انجام معامله در دو هفته اخیر به حساب می آید. در عین حال افت ملموس ارزش یوان در برابر دلار، جذبیت واردات را برای مشتریان چینی کاهش داده است.

موسسه تحقیقاتی بازار فلزات شانگهای از تداوم روند نزولی موجودی سرب و روی در چین خبر داد. تعطیلی معادن سرب به علت بازرسیهای زیست محیطی در چین و وجود محدودیت عرضه در بازار وارداتی، از جمله دلایل کاهش سطح ذخایر به حساب می آیند.

در حالی که مشتریان اسلب فولادی ایران در جنوب شرق آسیا رویکردی محتاط را با توجه به تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا در پیش گرفته‌اند، بیلت تولیدی ایران در خاورمیانه کماکان مشتریان پر و پا قرصی دارد. متال بولتن در جدیدترین گزارش خود از روند قیمت بیلت و اسلب صادراتی ایران در بازارهای آسیایی خبر داد.

مطابق با پیش بینی هفته گذشته ، قیمت طلا این هفته تا سطح 1246 دلار تنزل کرد. با وجود تزلزل قیمت طلا در هفته اخیر، کماکان ریسک افت بیش از پیش قیمت در بازار این محصول وجود دارد.در هفته پیش رو کماکان حمایت 1246 دلار به عنوان سطح مهمی در بازار به شمار می‌رود که در صورت شکسته شدن باید منتظر سقوط تا حمایت بعدی در سطح 1236 دلار بود. کماکان شاخص قدرت نستبی (RSI) با قرارگیری در سطح 36 واحد، فاصله زیادی تا ورود به محدوده فروش هیجانی دارد.

تامین مالی جمعی اهرمی قوی برای حمایت از تولید داخل

حمید رضا مهرآور، تامین مالی جمعی یا crowd funding را اهرم قوی برای تامین مالی استارتاپ ها، ایده های نو و صنایع کوچک دانست و گفت: تصویب دستور العمل تامین مالی جمعی در شورای عالی بورس اتفاق بسیار خوبی برای بازار سرمایه است که به افزایش نقش این بازار در تامین مالی اقتصاد کمک بسزایی می کند.

تامین مالی جمعی اهرمی قوی برای حمایت از تولید داخل

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک سامان درباره استفاده از روش تامین مالی جمعی در بازارهای دنیا گفت: تامین مالی جمعی برای اولین بار در بحران اقتصادی سال 2008 شکل گرفت. در آن سال بانک ها به دلیل بحران اقتصادی تمایل نداشتند به صنعتگران، فعالیت های نوپا یا کسانی که قصد داشتند فعالیت اقتصادی داشته باشند ، تسهیلات بدهند.

وی با اشاره به اینکه در بحران مالی سال 2008 تامین مالی به خصوص برای صنایع و بنگاه های کوچک معضل بزرگی شده بود، گفت: این گروه افراد هم برای اینکه بتوانند فعالیت خودشان ادامه بدهند به دنبال روش های جایگزین بودند.

این کارشناس بازار سرمایه تامین مالی جمعی را کمک گرفتن از بقیه دانست و این گونه مثال زد: این نحوه تامین مالی در ابعاد کوچک مانند صندوق های خانوادگی است که از افراد خانواده تامین مالی می کنند.

وی ادامه داد: با بزرگتر شدن دایره این روش تامین مالی، افراد بیشتری از جامعه به تامین مالی یک طرح، استارتاپ یا شرکتی که نیاز به نقدینگی دارد، کمک می کنند تا مشکل خودش را حل کند و به بهره برداری برسد.

این کارگزار بازار سرمایه با اشاره به اینکه در دنیا هم شرکت های استارتاپ به سرعت در حال گسترش هستند، گفت: در ایران هم با توجه به حمایت های خوب دولت و اقدامات بسیار سنجیده فرابورس ایران برای شناساندن استارتاپ ها به جامعه، فرهنگ استارتاپی توسعه خوبی یافته است.

مهرآور درباره گروه های استارتاپی گفت: این گروه ها معمول جوان های دانشگاهی هستند که ایدهای بسیار خوب و کارساز دارند، اما از سوی دیگر منابع لازم برای اجرایی کردن این پروژه ها را ندارند. تامین مالی جمعی می تواند به این گروه از افراد کمک کند تا بتوانند طرح ها و پروژه هایشان را تامین مالی کنند و به بهره وری برسانند.

مدیرعامل کارگزاری بانک سامان در ادامه افزود: بازار سرمایه می تواند نقش بسیار خوبی برای معرفی طرح ها و تامین مالی آنها داشته باشد.

وی به شعار سال جاری و تاکید بر حمایت از کالای ایرانی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه امسال سال تولید ملی هم نام گذاری شده، این روش تامین مالی می تواند اهرم قوی بری دلگرم کردن و حمایت از تولید کنندگان جامعه باشد.

"از دريك تا ريال" روند پول هاي ايراني از هخامنشيان تا عصر حاضر

اين جمله از متون تاريخي عهد ناصرالدين شاه، كه شعاري بر سر زبان كودكان و نوجوانان و مردم كوچه و بازار بوده، نشان مي‌دهد كه پديدة گراني يا تورم در تاريخ گذشتة سرزمين ما بارها تجربه شده است. وقتي قيمت نان از مني (سه كيلوگرم) ده‌شاهي به يك قران رسيد و دوبرابر شد، مردم در كوچه‌ها و خيابان‌ها و بازار اين شعر را زمزمه مي‌كردند و منظورشان اين بود كه وقتي قيمت نان دوبرابر شده، چرا شاه يا حكومت نسبت به اين گراني بي‌تفاوت است و شاه به مسافرت رفته و به اين مشكل مردم به موقع رسيدگي نكرده است.

اگرچه دولت وقت به جاي بررسي ريشة تورم و گراني، راه مقابله را از طريق خشونت و برخورد قهرآميز جست‌وجو كرد و به منطق اقتصاد و افزايش تقاضا نسبت به عرضه بي‌تفاوت بود، اما بررسي تاريخ اقتصاد ايران مي‌تواند پديدة تورم و علت‌هاي افزايش نقدينگي و تورم را براي انتخاب تجربه و روش‌هاي بهتر براي مقابله با تورم در دهة 1380 پيش‌روي ما گذارد.

در آن زمان ناصرالدين شاه كه لقب شاه صاحبقران به خود داده بود، دستور رسيدگي مي‌دهد. ماموران دولت يك قصاب را دوشقه كردند و يك نانوا را به تنور انداختند تا به زور جلوي افزايش قيمت‌ها را بگيرند اما قيمت‌ها باز هم بالا رفت و ارزش پول كم‌تر شد.

گاهي از مردم كوچه و بازار در همين سه دهة گذشته شنيده‌ايم كه بايد مثل قديم با گرانفروش و احتكار برخورد شديد شود تا گراني‌مهار شود اما اگر اين روش موثر بود نبايد يك قران كه روزگاري 650 قيراط نقره مي‌ارزيد بعدها به جايي مي‌رسيد كه بي‌ارزش‌ترين كالا هم نتوانيم با يك قران يا يك ريال بخريم.

يك ريال نيز در سال 1308 معادل 0.3661191 گرم طلا ارزش داشت اما امروز 0.000036 گرم طلا مي‌ارزد.

همين چند جمله در مقدمة اين مقاله، نشان مي‌دهد كه راهكارهاي مقابلة تورم، نخست به كالبدشكافي دلايل و علت‌هاي پديدة تورم در تاريخ ما و دوم به شناخت ابزارهاي نوين سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي نياز دارد تا بتوانيم راهكاري موثر براي مقابله با تورم و افزايش ارزش پول ملي بيابيم.

اقتصاددانان، مهم‌ترين عامل در حفظ ارزش پول ملي را تعهد دولت به انضباط مالي و داشتن پارادايم اقتصادي معرفي مي‌كنند تا مخارج دولت چنان باشد كه كسر بودجه و افزايش نقدينگي متناسب با رشد اقتصاد، اشتغال‌زايي، ايجاد بهره‌‌وري و كارآيي، رشد توليد و افزايش عرضة كالا و خدمات باشد. در غير اين صورت كسر بودجه، چاپ پول بدون پشتوانة توليد در كشور و افزايش نقدينگي، تنها به كاهش ارزش پول ملي منجر خواهد شد.

بررسي تاريخ اقتصاد كشور كه در ادامه مي‌خوانيم نشان مي‌دهد كه دولت‌ها به دلايل و علت‌هاي مختلف بارها مجبور شده‌اند واحد پول ملي و سكه را تغيير دهند و يا با تنزل رسمي واحد پول ملي موافقت كنند. پول ملي بارها در ايران تنزل رسمي داشته و گاهي نيز دو صفر از جلوي واحد پول در جريان برداشته شده است تا پول جديد قابل معامله و مبادله باشد و ارزش داشته باشد.

در شرايط امروز يعني در سال 1386، مانند نمونه‌هاي ديگر تاريخي در زمان صفويه، افشاريه، پهلوي اول و قاجاريه با واحد پولي به نام ريال روبه‌رو هستيم كه ارزشي براي معامله ندارد و مردم به جاي 10 ريال به 10 هزار ريالي يا 1000 توماني مي‌گويند يك تومان.

يك ريالي به عنوان سكة طلا و نقره در جريان نيست و به حدي كم‌ارزش است كه نمي‌توان معادل آن سكه ضرب كرد اما با حذف سه صفر مي‌توان 10000 ريالي امروز را معادل 10 ريال جديد سكه با آلياژ نيكل ضرب كرد تا قدرت خريد كافي داشته باشد و بتوان با آن كالايي خريداري كرد. اگر قرار باشد كه سكة طلا معادل واحد پول ملي ضرب شود با توجه به اين كه سكة طلا معادل 6750000 ريال است، حداقل پنج صفر بايد حذف شود تا سكة طلا بتواند با 16 واحد پولي جديد ضرب شود.

«آدام اسميت» مي‌گويد كه پول يك نهاد طبيعي براي مبادله است و بايد به صورت طبيعي ارزش داشته باشد اما پول كه روزگاري مظهر اقتدار پادشاهان و حكومت‌ها بود حالا به خاطر هنر كيمياگران سياست‌هاي پولي، به كاغذي بي‌ارزش تبديل شده است.

اما متاسفانه در شرايط امروز اقتصاد طلا محاسبه کننده حاشیه و اهرم جهاني و ايراني، پول نه تنها ارزش يك كالا را ندارد و سكه و نقره نيست، بلكه حتي به صورت كاغذ هم ارزش كمي دارد و بايد يك كيف پراسكناس داشته باشيم تا به خريد مناسب برويم. پس حداقل بايد كاري كنيم تا اسكناس‌هاي موجود قدرت خريد كافي داشته باشند.

بنابراين فارغ از اين كه چه ديدگاه سياسي داريم و اصلاح‌طلب يا محافظه‌كاريم يا. بايد به ضرورت اقتصاد امروز پاسخ دهيم و براي سادگي مبادلات، طلا محاسبه کننده حاشیه و اهرم ارزش دادن به واحد پول و ثبت ارقام مالي و حسابداري بهتر، يك واحد جديد را انتخاب كنيم و در چند مرحله و گام به گام به گونه‌اي كه اثر رواني كم‌تري بر انتظارات تورمي داشته باشد جايگزين پول فعلي كنيم و يا چند صفر كم كنيم تا ارزش مناسبي به ريال يا تومان يا هر پول ديگري بدهيم.

كرشه، دريك و شكل در زمان هخامنشيان

پادشاهان سرزمين ليديا در 550 قبل از ميلاد از زر و سيم (طلا و نقره) سكه مي‌زدند و ايرانيان در سرزمين مادها كه همساية ليديا بود با سكة طلا و نقره آشنا بودند. وقتي كوروش هخامنشي در سال 546 پيش از ميلاد، پنجمين پادشاه ليديا يعني كرواسوس را شكست داد، كارگاه سكه‌زني يا ضرابخانة آن‌ها به كار سكه‌زني در زمان كوروش و كمبوجيه پسرش ادامه داد.

KARSHA «كرشه» پول رايج ايران در زمان هخامنشيان بود كه به قول مورخان، تنها كلمة درست ايراني است كه از سرزمين و قوم بيگانه نيست اما بقية كلمات كه در تاريخ ما براي واحد پولي انتخاب شده عمدتا ريشة خارجي دارد. كرشه و شكل در حدود 30 هزار لوحه در تخت‌جمشيد (پارسه) پيدا شده، براي تعيين مزد كارگران به كار رفته است. شكل 1/0 كرشه ارزش داشت.

داريوش سومين شاهنشاه هخامنشي در سال‌هاي 521-485 پيش از ميلاد و در دورة 36 سالة حكومت خود، براي آن كه سكه‌اي داشته باشد، كه در 25 كشور تحت فرمان خود اعتبار داشته باشد. سكة طلا با نام «دريك» را ضرب كرد.

اين سكه با وزن 4/8 گرم طلا و تنها با سه درصد آلياژ ديگر، چنان شهرت جهاني يافت كه يونانيان به آن «دريكوس» مي‌گفتند و 13 برابر سكة نقره ارزش داشت و قرن‌ها نيز از اعتبار برخوردار بود.

نوع ديگري از سكه به نام «شكل» از جنس نقره كه يك بيستم يا پنج درصد «دريك» ارزش داشت بيش از دريك در مبادلات به كار گرفته شد زيرا كه ارزش كم‌تري داشت و تعداد آن بيش‌تر بود.

وقتي «ارياند» مرزبان ساتراپ (مصر كنوني) سكة نقره زد، داريوش فرمان داد كه او را به گناه خودسري بكشند زيرا ضرب سكه از اختيارات حكومت مركزي بود و هيچ مرزبان و استانداري اجازة ضرب پول را نداشته است.

بنابراين مي‌توان دريافت كه شكل يك دهم كرشه و كرشه يك دوم دريك ارزش داشته است.

دينار و درهم از زمان چيره شدن اسكندر به ايران از طريق يونانيان رواج يافت و دينار به يوناني به معني «يك مشت پر» است.

سكة طلاي دينار در سوريه و كشورهاي عربي از ميلاد مسيح رواج داشت در زمان ساسانيان نيز، دينار سكة طلا و درهم سكه نقره بود كه با سقوط ساسانيان، دينار و درهم فراوان به دست عرب‌ها افتاد. در سال 16 هجري كه تيسفون گشوده و غارت شد سكه‌هاي دينار و درهم ساسانيان با تصوير پادشاهان و خط پهلوي و علامت آتشكده در بين عرب‌ها و ايرانيان رواج يافت اما در كنار سكه نام «بسم‌الله» افزوده شد تا اين‌كه عبدالملك بن مروان خليفة پنجم اموي سكة عربي را نخستين بار ضرب کرد.

ورود قران به بازار پول ايران

كلمة قران در اصل صاحبقران بوده كه در بسياري از سكه‌هاي ايران از خاندان صفوي تا ناصرالدين شاه قاجار (1313-1264) ديده شده است. ناصرالدين شاه در سال 1293 با يادگار 30 سال پادشاهي خود در يك سكة زيرين ضرب تبريز به خود لقب «ناصرالدين شاه غازي خسرو صاحبقران» يا سلطان صاحبقران داد. نخستين بار در عهد فتحعلي شاه قران با وزن 142 قيراط نقره ضرب شد و از همين جا بود كه قران نيز به بازار پول ايران وارد شد كه يك كلمة عربي است. قران مساوي پنج عباسي يا 20 شاهي بود و هر 10 قران يك تومان بود و هر قران مساوي 15 شلينگ طلا محاسبه کننده حاشیه و اهرم ارزش داشت.

با كاهش مجدد در وزن قران سكه‌هاي نقرة عباسي به تدريج از بين رفت. وزن قران چندين بار پايين آمد و تبديل به مس و نيكل شد. در سال‌هاي قبل از انقلاب قران هنوز رواج داشت و معادل يك ريال بود.

تومان يا توماني يك كلمة مغولي است كه با حملة چنگيز در سال 1219 به ايران رخنه كرد و تومان در آن روزگار نام سكه‌اي بوده كه به 100 هزار دينار تقسيم مي‌شده است.

البته برخي مورخان گفته‌اند كه تومان به معناي 10 هزار است و معادل 10 هزار دينار در زمان قاجار و صفويه بوده است.

دينار در قرن سيزدهم ميلادي سكة طلاي 52 قيراطي بوده است و تومان 10 هزار دينار ارزش داشته است.

اما در قرن 16 ميلادي و زمان شاه‌عباس، تومان مساوي 50 عباسي سكه نقره به وزن 130 قيراط بوده و ارزش تومان مساوي سه ليره و هفت شلينگ انگليسي بوده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.