بازدهی حقوق صاحبان سهام


به پرداخت ملت به مجمع می نشیند

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت به پرداخت ملت ( سهامی عام )
شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت به پرداخت ملت (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه بازدهی حقوق صاحبان سهام مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۱‏/۰۸‏/۱۴۰۱ در محل تهران، چهارراه فرمانیه، خیابان پاسداران شمالی، خیابان نوریان، مجموعه رفاهی بانک ملت، پلاک ۱۱و۱۳ تشکیل می گردد با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و معرفی نامه رسمی و در صورت نیاز وکالتنامه حضور به عمل رسانند.

۱‏- استماع گزارش هیئت مدیره و قرائت اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه
۲‏- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته
۳‏- اصلاح ماده ۵ اساسنامه در خصوص سرمایه شرکت
۴‏- اصلاح ماده ۴۸ اساسنامه در خصوص تغییر سال مالی شرکت با توجه به دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار
۵‏- اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه در خصوص شرایط حضور سهامدار در مجمع
۶‏- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

هیئت مدیره شرکت به پرداخت ملت ( سهامی عام ..

به پرداخت ملت به مجمع می نشیند

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت به پرداخت ملت ( سهامی عام )
شماره ثبت ۲۵۴۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۴۱۲
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت به پرداخت ملت (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۱‏/۰۸‏/۱۴۰۱ در محل تهران، چهارراه فرمانیه، خیابان پاسداران شمالی، خیابان نوریان، مجموعه رفاهی بانک ملت، پلاک ۱۱و۱۳ تشکیل می گردد با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و معرفی نامه رسمی و در صورت نیاز وکالتنامه حضور به عمل رسانند.

۱‏- استماع گزارش هیئت مدیره و قرائت اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه
۲‏- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته
۳‏- اصلاح ماده ۵ اساسنامه در خصوص سرمایه شرکت
۴‏- اصلاح ماده ۴۸ اساسنامه در خصوص تغییر سال مالی شرکت با توجه به دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار
۵‏- اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه در خصوص شرایط حضور سهامدار در مجمع
۶‏- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

رابطه ويژگي هاي کيفي سود و بازده حقوق صاحبان سهام عادي (موردکاوي بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

بخشی از متن رابطه ويژگي هاي کيفي سود و بازده حقوق صاحبان سهام عادي (موردکاوي بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي حسابداري و مديريت با رويکرد کسب و کارهاي نوين

چکیده مقاله:

پژوهش انجام شده جهت بررسی ارتباط بین ویژگی های کیفی سود از قبیل پایداری, قابلیت پیش بینی, محافظه کاری, مربوط و به موقع بودن سود با بازده حقوق صاحبان سهام میباشد و عوامل یاد شده به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند. هدف از بررسی صورت گرفته شناخت و ارتقا سطح ویژگیهای کیفی اطلاعات پشتوانه سود میباشد که در بازار سرمایه منتشر میشود و میتواند در تصمیم گیری مفید واقع شود. بازده حقوق صاحبان سهام عادی از تقسیم سود خالص دوره بر حاصل ضرب تغییرات حقوق صاحبان سهام عادی در قیمت سهام محاسبه شده و به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. همچنین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت, ضریب تغییرات سود (ریسک عملیاتی) و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیز جهت بهبود و دقت نتایج در مدل تحقیق لحاظ گردید. به منظور جمع بازدهی حقوق صاحبان سهام آوری داده ها از اطلاعات منتشر شده بانک های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار و فرابورس تهران در فاصله سالهای 1389 تا 1393 استفاده شده است. نتایج نشان داد ویژگیهای کیفی سود شامل پایداری, قابلیت پیش بینی و بموقع و مربوط بودن دارای رابطه مثبت و معنیداری با بازده حقوق صاحبان سهام میباشند اما بین محافظه کاری و بازده حقوق صاحبان سهام عادی رابطه معکوس مشاهده گردید که معنیدار نیز نبود.

سودآوری شرکت بیمه دی در صورت های مالی شش ماهه نخست سال جاری

سودآوری شرکت بیمه دی در صورت های مالی شش ماهه نخست سال جاری

بیمه دی در بین شرکت های هم گروه خود به واسطه وضعیت بنیادی خوبی که دارد مورد توجه قرار گرفته و با انتشار صورت های مالی ۶ ماهه و تحقق سود قابل توجه ۵۰۳ ریالی به ازای هر سهم نشان داد رشد اخیر این سهم و بازدهی بسیار خوبی که در گروه خود داشته به دلیل دلایل بنیادی و تحولاتی است که در این شرکت بیمه ای روی داده است.

بیمه دی در عملکرد ۶ ماهه به سود ۲۹۹ میلیارد تومانی رسیده است، این شرکت بیمه ای یکی از بالاترین نرخ های سود سازی را در بین شرکت های هم گروه خود دارد.

این سود در حالی حاصل شده که عمدتا در شرکت های بیمه ای درآمد ها ناشی از سرمایه گذاری منابع می باشد و بیمه دی عمده درآمد ناشی از این بخش را در نیمه دوم سال شناسایی خواهد کرد؛ پس بدین ترتیب نیمه دوم سال نیز می تواند برای بیمه دی سود سرشار و خوبی را به همراه داشته باشد.

این شرکت بیمه ای حدود ۱۰۷ میلیارد تومان سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت و ۲۳۴ میلیارد تومان در صندوق های سرمایه گذاری و ۳۶۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و فرابورسی و همین مقدار نیز سرمایه گذاری در سهام سابر شرکت ها را در اختیار دارد که این حجم سرمایه گذاری سود خوبی را برای این شرکت به همراه خواهد داشت.

همچنین این شرکت بیمه ای تراز ارزی مثبت نیز دارد: عمده این دارایی های ارزی به صورت یورویی بوده که فرصت برای شناسایی سود تسعیر ارز را در بیمه دی به خصوص با توجه بازدهی حقوق صاحبان سهام به رشد قیمت ارز طی یک ماهه اخیر را ایجاد می کند.

همانطور که مشخص می باشد طبق عملکرد ۷ ماهه بیمه دی ،۹۰ درصد از وزن سبد بیمه ای شرکت را بیمه های درمانی تشکیل داده اما بستن قرارداد با حاشیه سود مناسب سبب شده تا این بخش از خدمات بیمه ای در دی سودآور بوده و برخلاف شرکت های دیگر فعال در این حوزه که فعالیت بیمه های درمانی با زبان دارند و خسارت های پرداختی بالاتر از حق بیمه های صادره می باشد بیمه دی بتواند با مدیریت درست قرارداد ها در این بخش موفق عمل نماید.|

بدین ترتیب بیمه دی در حالی که برای سال جاری پتانسیل دست یابی به سود حداقل ۷۰ تومانی را دارد که با پی برای فوروارد بسیار پایین و جذاب ۵ معامله و جا برای افزایش ۱ الى ۲ واحد پی بر ای و رسیدن به قیمت های ۴۲۰ الی ۴۹۰ تومانی را دارد.

به خصوص این که در نیمه دوم سال سود سازی شرکت حتی می تواند با شناسایی سود سرمایه گذاری ها رشد بیشتری داشته و ارزش ذاتی سهم به سقف ۶۰۰ تومانی هم بازگردد

بازدهی حقوق صاحبان سهام

عصر خودرو- رئیس شورای اسلامی شهر تهران از برگزاری جلسه با خودروسازان و مجلس برای اعلام ارقام نهایی واگذاری اتوبوس به شهرداری تهران خبر داد.

برگزاری جلسه با خودروسازان و مجلس برای اعلام ارقام نهایی واگذاری اتوبوس

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از فارس، مهدی چمران در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران در واکنش به موضوع دریافت وجه نقد توسط رانندگان اتوبوس از شهروندان در تهران گفت: باید تاکید کنم که به هیچ عنوان نباید رانندگان اتوبوس دریافت نقدی داشته باشند. پیش از این نیز مصوبه‌ای در شورای شهر تهران داشتیم که بر منع اخذ وجه نقد توسط رانندگان اتوبوس تاکید شده بود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه علت دریافت وجه نقد قطع سیستم‌ها عنوان شده و بر همین اساس رانندگان اتوبوس اقدام به دریافت پول نقد از بازدهی حقوق صاحبان سهام شهروندان می‌کنند، افزود: باید هر چه سریعتر مشکل این سیستم برطرف و مجددا راه اندازی شود. اینکه اعلام شود دستگاه‌ها خراب هستند قابل قبول نیست و اگر شهروندان در سطح شهر با این موضوع مواجه شدند باید آن را به مدیریت شهری اطلاع دهند تا ما موضوع را پیگیری کنیم.بازدهی حقوق صاحبان سهام

وی در پاسخ به سوالی در خصوص قطع سیستم صدور کارنامه رانندگان تاکسی، گفت: تاکسی‌ها زیر نظر شرکت‌های مختلفی مشغول به کار هستند و باید حتما مشکل پیش آمده در این حوزه هر چه زودتر برطرف شود. باید به گونه‌ای عمل شود که صدور کارنامه به صورت برخط و از طریق درگاه‌های هوشمند انجام شود تا نیاز به حضور رانندگان تاکسی در دفاتر نباشد.

رئیس شورای شهر تهران درباره اظهارات شهردار تهران در ارتباط با احداث مسکن و واگذاری آن به پرسنل شهرداری تهران، گفت: اگر شهرداری بتواند در ارتباط با مسکن سازی اقدامات خوبی انجام دهد قابل تقدیر است. اگر تعدادی از مسکن‌های احداث شده به بخشی از همکاران مجموعه شهرداری واگذار شود اقدام ارزشمندی است و مورد حمایت شورای شهر تهران نیز قرار می‌گیرد.

وی در خصوص برگزاری جلسه مشترک با خودروسازان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز گفت: تا کنون دو جلسه با خودروسازان برگزار شده و پیش بینی می‌شود یک جلسه دیگر نیز لازم باشد که برگزار شود تا در این جلسه ارقام نهایی در ارتباط با واگذاری اتوبوس به شهرداری تهران به صورت دقیق اعلام شود.

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید

تداوم تنفس هوای مطلوب برای تهرانی‌ها

تداوم تنفس هوای مطلوب برای تهرانی‌ها

به گزارش مردم سالاری آنلاین،براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، آلاینده شاخص هم‌ اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۹۰ و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است.
آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۹۱ بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار داشت.
غلظت آلاینده‌ها تا ساعت ۳ صبح امروز در وضعیت مطلوب قرار داشت اما در ساعت ۴ با رسیدن به عدد ۱۰۱ به شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس رسید اما دوباره از ساعت ۵ با رسیدن به عدد ۹۹ شرایط مطلوب شد. این وضعیت تاکنون ادامه داشته است.
کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود؛ بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا "بازدهی حقوق صاحبان سهام پاک"، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا "قابل قبول (سالم) یا متوسط"، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا "ناسالم برای گروه‌های حساس"، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا "ناسالم برای همه گروه‌ها"، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا "بسیار ناسالم" و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا "خطرناک" است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.