رفتار توده ای در بازار سرمایه


مقاله انگلیسی با ترجمه مدل رفتار توده وار در تصمیم گیری سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه KoreaScience مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۱۶ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد

کد محصول : H820

سال نشر : ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده) : KoreaScience

نام مجله : The Journal of Asian Finance, Economics and Business

نوع مقاله : علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی : ۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی : ۱۶ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده : ۲۹۰۰۰ تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ : مدل رفتار توده وار (گله ای) در تصمیم گیری سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور: بررسی تجربی در اندونزی

عنوان کامل انگلیسی:

Herding Behavior Model in Investment Decision on Emerging Markets: Experimental in Indonesia

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه : این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع : برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع ( با ترجمه و بدون ترجمه ) بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف این تحقیق بررسی مدل رفتار توده وار سرمایه گذاران در تصمیم گیری های سرمایه گذاری در بازار سرمایه اندونزی است که تحت تأثیر اثرات اجتماعی و اطلاعاتی موثر بر ارزش دفتری هر سهم (BVPS) می باشد. جدیدترین شرایط بازار سهام نشان می‌دهد که اکثر سرمایه‌گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری که منجر به زیان می‌شود، اشتباهات یکسانی از خود بروز می دهند. این مطالعه شامل دو متغیر مستقل، یعنی اطلاعات در مورد BVPS و تاثیر اجتماعی است. در این مطالعه از روش تجربی طرح عاملی ۲×۲ استفاده شد. جمع آوری داده ها از طریق پردازش نمونه ای متشکل از ۱۰۰ سرمایه گذار فردی در بورس اوراق بهادار اندونزی انجام شد. برای آزمون تاثیر متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته از ابزار آماری آنالیز واریانس دو طرفه تک متغیره (ANOVA) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که تأثیر اجتماعی ناشی از سرمایه‌گذاران خبره بیشتر از تاثیر اطلاعات ارزش دفتری هر سهم (BVPS) بر رفتار سرمایه‌گذاران توده ای در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری تأثیرگذار است. این یافته ها نشان می دهد در صورتی که سرمایه گذاران عوامل روانشناختی خود را بشناسند ، مهارت های خودکنترلی و تحلیل سرمایه گذاری آنها افزایش می یابد. تحقیقات بیشتر می‌تواند از سوگیری روان‌شناختی و سایر شاخص‌های اطلاعات مرتبط حسابداری مانند سود هر سهم (EPS) برای بررسی رفتار توده وار در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه استفاده کند.

کلیدواژگان : توده وار، تصمیم گیری سرمایه گذاری، تاثیرات اجتماعی، BVPS، بررسی تجربی

۱.مقدمه

یک واقعیت شگفت انگیز وجود دارد که نشان می دهد اشتباهات مشابه در تصمیمات سرمایه گذاری یک الگوی متداول رفتاری در سرمایه گذاران بازار سرمایه می باشد. این موضوع توسط هاریتا و اوچیل (۲۰۱۶) به این صورت توضیح داده شد که این اشتباه معمولاً ناشی از اصرار سرمایه‌گذاران به تقلید از سایر سرمایه‌گذاران بدون بررسی دقیق است که متعاقبا موجب زیان مالی آن سرمایه‌گذاران می‌شود. کلیشه‌سازی(تقلید) به یک گزینه(انتخاب) تبدیل شده زیرا سرمایه‌گذاران به توانایی خود در تحلیل سرمایه‌گذاری اعتماد ندارند. این اشتباه منجر به رفتار غیرمنطقی در بازار سرمایه می شود. این وضعیت توسط چادهری و سام (۲۰۱۸) با این یافته توصیف می شود که رفتار غیرمنطقی بین سرمایه گذاران نشان می دهد که رفتار توده ای در بازار سرمایه در بازار سرمایه، ناهنجاری وجود دارد زیرا سرمایه گذاران فعالیت سرمایه گذاران مستقر را بدون بررسی صحت اطلاعاتی که زیربنای آن فعالیت است را تشکیل می دهد، یکدست می کنند. این رفتار غیرمنطقی رفتار توده وار نامیده می شود که نوسانات بازده سهام را تغییر می دهد (کامدا و هستی، ۲۰۱۵)…

۵.بحث و نتیجه‌گیری

این تحقیق یک تحلیل سرمایه‌گذاری را با استفاده از رویکرد تئوری مالی رفتاری انجام می‌دهد. این تئوری بیان می‌کند که رفتار سرمایه گذاران در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری شان بیشتر تحت‌تاثیر عوامل غیرمنطقی است تا عوامل منطقی. عامل غیرمنطقی (روانشناسی) به روان‌شناسی متعصبانه اشاره می‌کند، که اغلب در رفتار توده‌وار سرمایه گذاران در یک بازار درحال‌ظهور مانند اندونزی یافت می‌شود. این تحقیق ثابت کرده‌است که اکثر سرمایه گذاران اندونزی تمایل به انتخاب رفتار توده‌وار در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری خود پس از دریافت تاثیر مثبت اجتماعی و کسب اطلاعات در مورد افزایش BVPS دارند که برخلاف سرمایه گذارانی است که تاثیر اجتماعی منفی و اطلاعاتی در مورد کاهش BVPS دریافت می‌کنند…

Abstract

This research aims to examine the model of investor herding behavior in making investment decisions in the Indonesian capital market, which is influenced by social and information impacting on the value of the Book Value Per Share (BVPS). The latest stock market conditions show that most investors make the same error pattern in making investment decisions that result in losses. The experiment involves two independent variables, namely, information about BVPS and social influence. This study used a 2×2 factorial design laboratory experimental method. Data collection was carried out through treatment of a sample of 100 individual investors listed on the Indonesia Stock Exchange. Univariate Two-Way Analysis of Variance (ANOVA) statistical tool was used to test the independent variable on the dependent variable. Research results showed that the social influence originating from expert investors is more influential than the Book Value Per Share (BVPS) information on the behavior of herding investors in making investment decisions. These findings suggest that investors know their psychological factors, thereby increasing self-control and investment analysis skills. Further research can use psychological bias and other indicators of accounting relevant information such as Earning Per Share (EPS) to test herding behavior in investment decision making in the capital market.

Keywords : Herding, Investment Decision, Social Effect, BVPS, Experimental

۱.Introduction

There is a surprising fact that making the same mistake in investment decision has been the general pattern of investor behavior in the capital market. It was explained by Haritha and Uchil (2016) that this mistake is usually caused by investors’ persistence to stereotyping (imitating) other investors without caution, which later provokes those investors to lose money. Stereotyping becomes an option because investors lack self-confidence in their capability in investment analysis. The mistake leads to unreasonable behavior in the capital market. This situation was described by Chaudhry and Sam (2018) through a finding that unreasonable behavior among investors indicates that there is an anomaly in the capital market because investors stereotype the action of the established investors without checking the accuracy of information that underlies that action. Such unreasonable behavior is called herding behavior, which can change stock return volatility (Kameda & Hastie, 2015)…

۵.Discussion and Conclusion

This research carries out an investment analysis using Behavioral Finance Theory approach. This theory states that investors’ behavior in their investment decision-making is more dominantly affected by irrational factors rather than rational factor. Irrational factor (psychology) refers to biased psychology, which is often found in herding behavior of investors in an emerging market like Indonesia. This research has proved that most Indonesia investors tend to choose herding behavior in their investment decision-making after they receive positive social influence and obtain information about BVPS increase, which is in contrast to the investors who receive negative social influence and obtain information about BVPS decrease…

مقررات جدید مانع رفتار توده‌ای و موج‌سازی می‌شود

سنا- یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است افزایش حجم مبنا مانعی برای حرکات بدون تحلیل، توده‌ای و قیمت‌سازی است. مجتبی شهبازی با اشاره به مصوبه جدید سازمان بورس مبنی بر افزایش حجم مبنا گفت: در شرایط فعلی که موج ورود نقدینگی همچنان ادامه دارد و برخی سهامداران جدید بدون دانش و بررسی دقیق بازار سرمایه وارد می‌شوند این اقدام کاملا بجاست. وی افزود: گاهی اوقات برخی سودجویان با ایجاد شایعه سهامداران جدید را درگیر حواشی می‌کنند که این سهامداران در نهایت نه تنها متحمل زیان می‌شوند، بلکه روند بازار را از رفتار منطقی به سمت رفتار هیجانی تغییر می‌دهند، اما افزایش حجم مبنا یک ابزار کنترل رفتار همچنین تقویت معاملات بر پایه تحلیل است.مدیر معاملات کارگزاری پاسارگاد معتقد است افزایش حجم مبنا مانعی برای حرکات جمعی و قیمت‌سازی است. شهبازی بازار سرمایه کشورمان را نسبت به دیگر کشورهای توسعه‌یافته جوان دانست و گفت: بورس ایران، بازاری پویا و جوان است که نشاط لازم برای شکوفایی بیشتر را دارد، به ویژه آنکه به عقیده بنده خلأ ابزار در بازار سهام وجود ندارد. وجود ابزار یک الزام است و با تمرکز روی ابزارهای موجود می‌توان آنها را توسعه داد و پوشش ریسک بیشتری برای معاملات در نظر گرفت. وی در خصوص ورود سهامداران جدید به بورس گفت: سرمایه‌گذاری مستقیم سهامداران غیرحرفه‌ای پرریسک است و این افراد باید از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا به طور غیر‌مستقیم وارد بورس شوند که این روند باعث پخته‌تر شدن رفتارها در بازار می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: خرید و فروش‌های بدون تحلیل روی سهام کم‌پتانسیل، ناخودآگاه کل بازار را درگیر می‌کند، از طرفی مردم به خرید سهامی که به ارزش ذاتی خود نزدیک هستند و نه سهام شناور پایین، مشتاق‌ترند. وی با اشاره به اینکه ورود به بورس جذاب است اما بدون آموزش ریسک سرمایه‌گذاری به اوج می‌رسد، بیان کرد: ورود پول جدید به بازار سرمایه خوب است اما مردم باید بدانند که بورس، محلی برای ورود و خروج‌های کوتاه‌مدت نیست.شهبازی با بیان اینکه افراد نباید این بازار را بازاری برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در نظر بگیرند، افزود: اینکه مردم عادی دارایی‌شان را بدون دانش معاملات به بورس تزریق کنند و در مدت زمان کوتاه سود حداقلی هم کسب کنند و سپس از بازار خارج شوند، نه تنها روند منطقی را برهم می‌زند بلکه به مرور زمان باعث از دست دادن دارایی‌های آنها خواهد شد.

رفتار توده‌وار در بورس اوراق بهادار

رفتار توده‌وار در بورس چیست؟ تاکنون ممکن است از خود زیاد پرسیده باشید، وقتی سهمی وضعیت بنیادی مناسبی دارد، چرا باید آن را فروخت؟ یا اینکه چرا بعضی از افراد در صف فروش سهمی می‌نشینند که قیمت پایانی آن خیلی کم منفی خورده است. ولی با این‌حال با پایین‌ترین قیمت مجاز روز حاضر به فروش آن هستند.

گاهی هم ممکن است دیده باشید که تقاضای زیادی برای سهمی که وضعیت بنیادی مناسبی ندارد، وجود دارد. درحالی‌که قیمت فعلی آن بیشتر از ارزش واقعی آن است. در علم روانشناسی، پدیده‌ای به‌نام رفتار توده‌وار وجود دارد که می‌تواند این‌گونه از رفتارها را توجیه کند.

رفتار توده‌وار

رفتار توده‌وار چیست؟

رفتار توده‌وار (Herding Behavior) را در زبان عامیانه رفتار گلّه‌ای یا رَمه‌ای نیز می گویند. این رفتار پدیده‌ای است که در آن افراد به صورت دسته‌جمعی اقدام به انجام یک کار به‌خصوص می‌کنند. به‌طور کلی این رفتار در ارتباط با تصمیم‌گیری است. قسمت عمده‌ای از تصمیماتی که افراد اتخاذ می‌کنند، تحت تاثیر رفتار یا انتخاب‌های دیگران قرار می‌گیرد. تحقیقات نشان داده است که بسیاری از سرمایه‌گذاران، هنگام اتخاذ تصمیماتشان در خرید و فروش سهام، به اخبار و اطلاعاتی که بین دیگران رد و بدل می‌شود، توجه بسیاری می‌کنند.

برخی از فعالان بازار از بر این باورند که رفتارهای توده‌وار، منجر به تشدید نوسانات بازار، بی‌ثبات شدن بازارها و افزایش شکنندگی سیستم‌های مالی می‌شوند.

برخی از فعالان بازار از این موضوع ابراز نگرانی می‌کنند. این افراد بر این باورند که رفتارهای توده‌وار، منجر به تشدید نوسانات بازار، بی‌ثبات شدن بازارها و افزایش شکنندگی سیستم‌های مالی می‌شوند. با مطالعه‌ی بحران‌هایی که تاکنون به‌وجود آمده است، می‌بینیم که رفتارهای توده‌وار در شکل‌گیری بحران‌های مالی نقش پر‌رنگی ایفا کرده‌اند.

به طور کلی، توده‌واری یعنی پذیرش ریسک زیاد بدون داشتن اطلاعات کافی. هنگام فعالیت در بازارهای سهام، احتمالا افراد زیادی را دیده‌اید که بدون داشتن دانش کافی اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند. این‌گونه از افراد معمولا با معرفی سهم از طرف دوستانشان، اقدام به خرید می‌کنند. اما از آنجایی که دلیل خرید سهم را نمی‌دانند معمولا با اولین خطر و منفی خوردن‌های سهم اقدام به فروش آن می‌کنند و به دنبال خرید سهم دیگر می‌روند و یا حتی ممکن است بازار دیگری را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند. محققان معتقدند که این گونه افراد که قسمت عمده‌ای از بازار ما را نیز تشکیل می‌دهند، منجر به ایجاد نوسان و بی‌ثباتی در بازار می‌شوند.

دلایل بروز رفتار توده‌وار

چه چیزی باعث بروز این رفتارها می‌شود؟ آیا چنین رفتارهایی جزئی از اصول بازار هستند؟ یا دلایل دیگری منجر‌به بروز چنین رفتارهایی می‌شود.

این نوع رفتارهای توده‌وار در حوزه‌های مختلف نظیر روانشناسی، نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند. مطالعات نشان داده ‌است که اگر یک شخص در میان گروهی از افراد که کار مشابه به‌ هم انجام می‌دهند، قرار بگیرد، رفتاری شبیه به جمعیت از خود نشان خواهد داد. این یک تاثیر ذهنی-روانی است که در اصطلاح به آن جَو‌زدگی نیز می‌گویند. این حالت منجر به از بین رفتن و یا کم‌رنگ شدن شخصیت اصلی فرد می‌شود، قدرت تفکرش پایین می‌آید و رفتاری شبیه جمعیت از خود نشان رفتار توده ای در بازار سرمایه می‌دهند.

رفتار توده‌وار در بروز حباب‌های قیمتی در بازار تاثیر بسیاری دارد. در این نوع رفتارها افراد ممکن است بدانند که کاری که انجام می‌دهند، یعنی همسویی با دیگران در بازار پر‌خطر است ولی با این حال باز هم در بازار باقی می‌ماند. این حالت را می‌توان رفتاری توده‌وار دانست. چون در این حالت تمامی افراد یکسان عمل می‌کنند. بدون اینکه برای این نوع عملکرد، از قبل هماهنگی انجام شده باشد.

دو عامل عمومی منجر به بروز این قبیل رفتارها می‌شود. اولین آن فشار اجتماعی وارده بر افراد است. فشار اجتماعی به این صورت است که افراد برای پذیرفته شدن بین دیگران، دست به رفتارهایی همانند آن‌ها می‌زنند. این رفتارها حتی می‌تواند خلاف عقاید شخصی خودشان باشند.

دومین عامل این است که، افراد به‌سختی می‌توانند باور کنند که گروه بزرگی از افراد نیز، می‌توانند اشتباه کنند. بنابراین رفتار این گروه را با این باور اشتباه دنبال می‌کنند. باور افراد بر این است که گروه چیزی را می‌داند که آن‌ها نمی‌دانند.

علاوه بر دو عامل گفته شده، عدم کارایی بازار نیز منجر به بروز رفتار توده‌وار می‌شود. عدم کارایی بازار به این معنا است که اطلاعات با سرعت یکسان وبه‌طور شفاف در اختیار همه‌ی سرمایه‌گذاران قرار نمی‌گیرد. برخی از افراد به‌واسطه‌ی سمتشان در یک شرکت زودتر از دیگران به یک‌سری از داده‌ها و اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنند. اما اگر بازار کارا باشد، تمامی اطلاعات در یک زمان به همه‌ی سرمایه‌گذاران می‌رسد.

اما واقعیت این است که رفتار توده‌وار همواره وجود دارد و منجر به نا‌کارامدی بازار می‌شود. از طرف دیگر ناکارمدی بازار هم بر بروز رفتار توده‌وار تاثیر دارد.

طبق برخی مطالعات انجام شده در زمینه مالی رفتاری، می‌توان گفت مشاهده اقدامات دیگران، باعث تحریک افکار، احساسات، اعتقادات و واکنش‌های افراد می‌شود. همین رفتار توده‌وار از طرف سرمایه‌گذاران منجر به بروز یکی از بزرگترین بحران‌ِ دهه‌های اخیر شد. در بحران مالی سال 2008 تعداد زیادی از افراد به منظور برداشتن پول و سپرده‌های خود به بانک‌ها مراجعه کردند. صف‌های طویلی تشکیل می‌شد، سایر افراد که شاهد رفتار مراجعه‌کنندگان بودند، نیز به‌دنبال اخذ سپرده‌های خود رفتند. با وقوع این اتفاقات تعداد بسیاری از بانک‌ها تا مرز ورشکستگی رفتند.

طبقه‌بندی رفتار توده‌وار

رفتارتوده‌وار را می‌توان به دو دسته توده‌واری آگاهانه و نا‌آگاهانه تقسیم کرد.

توده‌واری نا‌آگاهانه (Spurious Herding)

توده‌واری ناآگاهانه، نوعی از توده‌واری است که غیر‌عمد اتفاق می‌افتد و به‌طور قطعی منجر به نا‌کارامدی بازار نمی‌شود.

این توده‌واری زمانی اتفاق می‌افتد که همه‌ی سرمایه‌گذاران اطلاعات یکسانی دریافت کنند. مثلا اگر نرخ سود بانک خیلی بیشتر از حد‌معمول شود، ممکن است، بیشتر سرمایه‌گذاران حجم عمده‌ای از سهام خود را بفروشند. سپس این وجه‌نقد حاصله از فروش سهام را در بانک سپرده‌گذاری کنند. دلیلش هم این است که بانک یک سود مشخص، بدون ریسک و نوسان در اختیار سپرده‌گذاران قرار می‌دهد پس علتی برای سرمایه‌گذاری در سهام باقی نمی‌ماند. وقتی اطلاعاتی این چنین در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد و هر سرمایه‌گذار مستقل از دیگری تصمیم به سپرده‌گذاری در بانک بگیرد، توده‌واری ناآگاهانه رخ داده است.

توده‌واری آگاهانه (Intentional Herding)

شاید واژه‌ی خرید و فروش گروهی را زیاد شنیده باشید. در این نوع خرید و فروش یک لیدر به افراد، نقطه خرید یا فروش سهم را اعلام می‌کند و سایرین طبق حرف لیدر اقدام به معامله می‌کنند. در این نوع خرید و فروش معمولا افراد بدون توجه به وضعیت بنیادی و تکنیکال سهم، دست به معامله می‌زنند. به این نوع معاملات که افراد به تحلیل‌های شخصی خود بی‌توجهی می‌کنند و صرفا به‌دلیل این که یک فرد شناخته شده، لیدری تیم را بر‌عهده دارد و بقیه از آن تبعیت می‌کنند، دست به تقلید از دیگران می‌زنند. در این نوع از توده‌واری افراد به‌طور آگاهانه دست به‌تقلید می‌زنند. این نوع توده‌واری منجر به ناکارآمدی بازار می‌شود که به مدت زیادی پایدار و مقاوم نیست و حتی ممکن است بعد از چند روز توده‌واری معکوس اتفاق بیافتد. توده‌واری آگاهانه ریسک سیستماتیک و نوسانات بازار را افزایش می‌دهد.

توده‌واری آگاهانه خود به دو دسته توده‌واری عقلایی و غیر‌عقلایی تقسیم می‌شود.

توده‌واری عقلایی

در توده‌واری عقلایی افراد بر حسب منافع خود به‌طور آگاهانه دست به تقلید از دیگران می‌زنند.

علل ایجاد توده‌واری عقلایی

در این بخش علل ایجاد رفتار توده‌واری را با چند مثال توضیح می‌دهیم. برای مثال عملکرد مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری و یا سبد‌گردانی بر حسب بازده سبد سرمایه‌گذاریشان سنجیده می‌شود. مدیران صندوق‌ها از ترس این موضوع رفتار توده ای در بازار سرمایه که بازدهی صندوق‌هایشان نسبت به دیگر صندوق‌ها پایین باشد، همیشه بر‌اساس تحلیل‌های خود اقدام به معامله نمی‌کنند. زیرا بر این باورند که در صورت کم بازده بودن صندوق یا سبدشان، نوعی بدنامی برای شرکت ایجاد می‌شود. ممکن است سرمایه‌گذارانی که در رفتار توده ای در بازار سرمایه این صندوق‌ها عضو هستند به‌خاطر عملکرد بد صندوق اقدام به خروج سرمایه‌هایشان بکنند. بنابراین این مدیران سعی می‌کنند که از دیگر مدیران تقلید کنند، که اگر سود کردند هم برای خودشان و هم برای شرکت خوب است. ولی اگر با تقلید از دیگران صندوق دچار زیان شود، مدیران می‌توانند ادعا کنند که عملکرد کل بازار بد بوده و وجه‌ی صندوق خراب نمی‌شود.

علاوه‌بر مورد ذکر شده قسمت عمده‌ای از حقوق و دستمزد مدیران صندوق، بر‌اساس عملکرد آن‌ها سنجیده می‌شود. حتی در بعضی مواقع عملکرد آن‌ها را با دیگر مدیران مقایسه می‌کنند. برای همین مدیران برای حفظ منابع خود هم که شده دست به تقلید از سایرین می‌زنند. چون اگر عملکرد آن‌ها بدتر از عملکرد سایر مدیران باشد، منجر به کم شدن دستمزد آن‌ها می‌شود. یکی دیگر از مواردی که منجر به توده‌واری عقلایی می‌شود استفاده از تکنیک‌های ریاضی محدود برای بهینه‌سازی سبد سهام توسط مدیران است.

توده‌واری غیر‌عقلایی

توده‌واری غیر‌عقلایی به معنی تقلید بدون آگاهی از تصمیم سایر سهامداران و سرمایه‌گذاران است.

علل بروز رفتار توده ای در بازار سرمایه توده‌واری غیرعقلایی

یکی از دلایل بروز این نوع توده‌واری مربوط به الگوی فرهنگی جامعه می‌باشد. بعضی از افراد به دلیل حسادت دست به تقلید از دیگران می‌زنند. برای مثال خبر خوب بودن یک سهم و یا رشد سریع آن به دو دوست رفتار توده ای در بازار سرمایه که هر دو سرمایه‌گذار هستند، می‌رسد. یکی از این دو با بررسی صورت‌های مالی شرکت به این نتیجه می‌رسد که این سهم برای خرید مناسب نیست. اما چون دوستش تصمیم به خرید آن گرفته، به خاطر این‌که از سود احتمالی که دوستش دریافت خواهد کرد جا نماند، تحلیل خود را کنار گذاشته و سهم را می‌خرد.

از دیگر عوامل موثر بر ایجاد توده‌واری آگاهانه غیر‌عقلایی، عدم وجود شفافیت اطلاعاتی است. شفافیت اطلاعاتی یعنی کسی اخبار رانتی نداشته باشد و همه‌ی بازار از اطلاعات یکسان به‌طور همزمان بهره‌مند شوند.

اگر اطلاعات یکسان به‌طور همزمان در اختیار همه سرمایه‌گذاران قرار بگیرد، رفتارهای توده‌وار بسیار کمتر اتفاق می‌افتد.

وقتی بازار کارا نباشد و همه‌ی اطلاعات در اختیار سرمایه‌گذاران قرار نگیرد، سرمایه‌گذاران مجبور می‌شوند از اطلاعاتی که از اشخاص مختلف به‌گوش می‌رسد استفاده کنند. برخی افراد نیز وجود دارند که با شایعه پراکنی و دروغ، اطلاعاتی نادرست به افراد دیگر می‌دهند و از خرید و فروش‌های بدموقع دیگران بهره‌مند می‌شوند.

تفاوت دیدگاه‌های افراد نیز می‌تواند منجر به بروز رفتار توده‌وار شود. برخی سرمایه‌گذاران دیدی بلند‌مدت دارند، برخی کوتاه‌مدت و میان‌مدت. سهامداران خرد معمولا دیدگاهی کوتاه‌مدت دارند و سهامداران حقوقی اکثرا برای بلند‌مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند. سهامداران خرد معاملات خود را معمولا بر اساس نحوه معاملات سهامداران عمده تنظیم می‌کنند.

برای مثال یک فرد حقوقی که با دیدی 2 ساله سهمی را خریداری کرده است. اکنون می‌خواهد آن سهم را بفروشد و از آن خارج شود. با فروش سهم توسط حقوقی، سهامداران خردِ حقیقی احساس خطر می‌کنند و احتمال می‌دهند که خبری پشت این فروش بوده است. پس این‌ها هم اقدام به فروش می‌کنند. منافع سهامداران حقیقی و خرد از این رخداد، می‌تواند دچار آسیب و زیان ‌شود.

حباب قیمتی چیست؟

یکی از دلایل ایجاد حباب در بازار سرمایه، همین رفتار توده‌وار است. وقتی می‌گویند که در بازار حباب تشکیل شده است، به این معنی است که قیمت سهم‌های موجود در بازار، بسیار بیشتر از ارزش ذاتی و واقعی آن‌ها است و هر لحظه ممکن است این حباب بترکد و قیمت‌ها ریزش کنند.

حباب قیمتی در بازار

فرایند تشکیل حباب تا ترکیدن آن

در این فرایند به‌دلیل وقوع رفتار توده‌وار، تقاضا برای خرید سهم به‌سرعت بالا می‌رود. همان‌طور که می‌دانیم بالا رفتن تقاضا منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. با بالا رفتن هر روزه قیمت سهم، سهامداران کم‌کم به ارزش سهم شک می‌کنند. با شروع فروش سهم توسط یک عده، تقریبا تمامی سهامداران به‌دنبال فروش سهم می‌روند. اما حالا دیگر خریداری وجود ندارد و قیمت سهم در حال پایین آمدن است در این مواقع به اصطلاح می‌گویند حباب قیمتی ترکیده است و بازار یا آن سهم مشخص در طی چند روزه آینده سقوط خواهد کرد. این سقوط تا آن‌جا ادامه پیدا می‌کند که قیمت سهم به ارزش واقعی آن نزدیک شود.

برای مطالعه بیشتر در رابطه با رفتار توده‌وار، می‌توانید روی آن کلیک کرده و از مقاله معرفی شده استفاده کنید.

نظرات ارزشمند شما

لطفا اگر مقاله رفتار توده‌وار در بورس اوراق بهادار برایتان مفید بود و یا نظری درباره آن داشتید، حتما در انتهای همین صفحه، نظر خود را ثبت بفرمایید.

بررسی رفتار توده وار در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران- مطلب شماره ۹

Addams (2000). Carpinetti(2007) . Aziz and noorhashem . Porter (1990) سابقه تاریخی در صنعت مورد نظر قاسمی ۱۳۸۸ تعداد بنگاه ها برای ایجاد خوشه قاسمی ۱۳۸۸ سطح اعتماد بین بنگاه ها Aziz and noorhashem. Carpinetti(2007). Chiffdeau(2007). Christian (2001). Eisingerich (2010) . محیط زیست قوانین و مقررات حفظ محیطزیست Ketels, C. (2007).. گزارش سازمان صنایع کوچک […]

بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و عملکردکارکنان رفتار توده ای در بازار سرمایه در بانک صادرات استان اردبیل- مطلب شماره ۲۵

متن کامل فایل های پایان نامه در سایت feko.ir موجود است.

زمان بندی ماشین های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت-های نگهداری- مطلب شماره ۲۳

در این بخش، روش پیشنهادی بر روی گروهی از مسائل اجرا گردیده است. برای افزایش کارایی الگوریتم­های ارائه شده از روش تاگوچی برای تنظیم پارامترهای الگوریتم استفاده می­شود در نهایت با توجه به روش­های آماری الگوریتم بهتر در حل مدل ارائه می­شود.۴-۴-۱ تنظیم پارامترهاتخصیص پارامترهای الگوریتم­های فراابتکاری تاثیر به سزایی در کیفیت پاسخ مسئله دارد. […]

اطلاعات

تأثیر تمرینات مقاومتی با جریان خون محدود شده بر سطح سرمی هورمون های مرتبط با قدرت و اندازه توده عضلانی ۹۳

۲-۲-۳-۴-هورمون کورتیزول ۲۷۲-۲-۴-مزیت تمرینات مقاومتی BFR به تمرینات مقاومتی بدون BFR 28۲-۲-۵-تمرین مقاومتی با محدودیت جریان خون و هایپرتروفی ۲۹۲-۲-۶-تغییرات…

ارزیابی و رتبه بندی توان های اکوتوریسمی و ظرفیت گردشگری شهر کرمانشاه- مطلب شماره ۱۵

های متنوع زیستی و اقلیمی با زیستگاه­های منحصر به فرد کوهستانی، جنگلی، رودخانه­ها و سراب­ها، دشت­های هموار در کنار گونه­های…

عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های صادراتی در شرکت های صنایع غذایی- مطلب شماره ۸۵

به بالاتحصیلات: بازرگانی فنی سایر . سطح تحصیلات: دیپلم و پایین تر فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتریشغل: مدیر عامل مدیر بازاریابی کارشناس صادرات

بررسی رفتار تودهای در بورس اوراق بهادار تهران با مدل چیانگ و ژنگ

هدف: در سطح کلان، مالی رفتاری دغدغه‌های بسیاری در تقابل با نظریه‌های مالی کلاسیک و کارایی بازار ایجاد کرده ‌است. زمانی که سرمایه‌گذاران به‌جای رفتار و تصمیم‌گیری منطقی بر مبنای تحلیل‌های خود، از سایر سرمایه‌گذاران پیروی می‌‌کنند و نظر دیگران، تصمیم سرمایه‌گذاری آنها را تغییر می‌دهد، رفتار توده‌ای پدید می‌آید. گاهی رفتار توده‌ای برای سرمایه‌گذارانی که دانش و تجربه کمتری دارند تا حدی عقلایی است؛ اما وجود رفتار توده‌ای گسترده در بازار، ممکن است به نوسان‌های بازده و بی‌ثباتی بازار سرمایه منجر شود که به‌نوعی، منبع ریسک شناخته می‌شود. هدف این مطالعه، بررسی وجود رفتار توده‌ای بین سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 4 ساله، یعنی از 02/03/1394 تا 31/02/1398 است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از مدل چیانگ و ژنگ، به بررسی رفتار توده‌ای گسترده در بازار می‌پردازد. این مدل اقتصادسنجی با تکیه بر بازده روزانه صنایع، بازده روزانه پرتفولیو انتخاب شده و انحراف مطلق مقطعی بازده است. همچنین یکی از برتری‌های مهم این مدل در مقایسه با مدل‌های قبلی، توانایی بررسی رفتار توده‌ای در دوره‌های صعودی و نزولی بازار به‌صورت مجزا است. یافته‌ها: فرض وجود رفتار توده‌ای سرمایه‌گذاران در بازار تأیید شد ‌و در کل این بازه زمانی 4 ساله با در نظر گرفتن دوره‌های ریزش و صعود بازار به‌صورت جداگانه، رفتار توده‌ای در هر دو وضعیت مشاهده شد؛ ولی شدت آن در دوره‌‌ای صعودی بیشتر بود. نتیجه‌گیری: با توجه به ضرایب به‌دست‌آمده از معادلات رگرسیونی و نوع رفتار توده‌ای، به‌لحاظ بروز در زمان‌های صعود یا افول بازار، می‌توان نتیجه گرفت که به‌طور کلی، سرمایه‌گذاران در بورس تهران رفتار توده‌ای داشته‌اند؛ اما در دوره‌های ریزش بازار تا حدی منطقی‌تر عمل کرده‌اند و شدت رفتار توده‌ای خود را در سرمایه‌گذاری‌ها کاهش داده‌اند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.